Direcció General de Comunicació

dol gestacional

El Govern aprova el permís per dol gestacional i la flexibilitat horària per menstruació per al personal de la Generalitat

query_builder   25 octubre 2022 14:13

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el permís per dol gestacional i la flexibilitat horària per menstruació per al personal de la Generalitat

  1. Catalunya és capdavantera en l’aprovació d’aquestes mesures, que aprofundeixen en la incorporació de la perspectiva de gènere en l’Administració


El Govern ha aprovat avui ratificar les mesures de conciliació familiar i laboral vinculades als drets sexuals i reproductius acordades el passat 6 d’octubre a la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de la Generalitat. Es tracta del permís per dol gestacional i el règim de flexibilitat horària recuperable en cas de menstruació o climateri que tingui afectació sobre la salut i el benestar de la persona.

En aquest sentit, la Generalitat afegirà un nou supòsit en els permisos retribuïts en el marc dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral perquè les persones progenitores que hagin patit una pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació tinguin dret a un permís de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del seu procés de dol.

El permís afecta les pèrdues que es produeixen abans del sisè mes d’embaràs, que no estaven cobertes fins ara amb els permisos ja existents. S’hi podran acollir tant la persona gestant com l’altra persona progenitora, al marge de l'estat civil, o un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant.

D’altra banda, en el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut i el benestar, les persones es podran absentar durant un màxim de vuit hores mensuals, recuperables en el termini dels quatre mesos posteriors en franges de mínim 30 minuts. En el cas específic de les persones amb torns de treball, la flexibilitat horària serà la de la durada del torn de treball. Les absències que es produeixin per aquest motiu s’hauran de justificar únicament mitjançant una declaració responsable, que es tramitarà de manera telemàtica.

La Generalitat és capdavantera en l’aprovació d’aquestes mesures, que aprofundeixen en la incorporació de la perspectiva de gènere en l’Administració. Així mateix, tenen l’objectiu de continuar millorant les condicions laborals del personal al servei de l’Administració, de donar resposta a les necessitats de conciliació en situacions vitals que així ho requereixen i de garantir nous drets sexuals i reproductius.

Les mesures aprovades responen al desenvolupament de l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, recollida per l’Executiu en el Pla de Govern de la XIV legislatura, dins l’eix de transformació feminista.

`