Direcció General de Comunicació

productes ecologics

El Govern aprova un decret que actualitza la regulació del sector de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya

query_builder   2 novembre 2022 13:20

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un decret que actualitza la regulació del sector de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya

  1. Arran de les diferents modificacions normatives, i especialment a causa de l’entrada en aplicació del nou marc europeu de la producció ecològica a la Unió Europea d’enguany, calia actualitzar novament el règim normatiu català de la producció agroalimentària ecològica
  2. La nova normativa estableix les disposicions necessàries per assegurar el control i la verificació d’aquest tipus de producció


El Govern ha aprovat avui el decret sobre la producció agroalimentària ecològica, que estableix les disposicions necessàries per assegurar el control de la producció ecològica a Catalunya, després d’adaptar-les a l’actual marc regulador de la Unió Europea.

La producció ecològica és un sistema general de gestió agrícola i producció d’aliments que combina les millors pràctiques en matèria de medi ambient i clima, un elevat nivell de biodiversitat, la conservació dels recursos naturals i l’aplicació de normes exigents sobre benestar animal que respon a la demanda, expressada per un creixent nombre de consumidors, de productes obtinguts a partir de substàncies i processos naturals.

Els objectius i principis generals de la producció agroalimentària ecològica, i també els principis específics i les normes de producció dels diferents tipus de productes agraris i aliments ecològics estan regulats en normes de la Unió Europea, que van entrar en aplicació l’1 de gener d’aquest any 2022.

La producció ecològica requereix anar acompanyada d’un sistema efectiu de verificació i control en totes les etapes de producció, transformació i distribució, i forma part del Pla nacional de control oficial dels aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

El nou decret es divideix en sis capítols i compta amb 57 articles

A Catalunya, mitjançant el Decret 28/1994, de 21 de gener, es va crear inicialment el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) com a òrgan desconcentrat de l’Administració, per actuar com a entitat pública de control i certificació dels productes ecològics catalans. Posteriorment, hi ha hagut diferents modificacions normatives, l’última de les quals es va produir arran de la publicació de la Llei 2/2014, de 27 de gener, que va tornar a regular l’àmbit de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya, amb l’objectiu de millorar-ne el règim de control, especialment pel que fa a la naturalesa i el règim de funcionament del CCPAE.

Arran d’aquestes modificacions, i especialment a causa de l’entrada en aplicació del nou marc europeu de la producció ecològica a la Unió Europea d’enguany, calia actualitzar novament el règim normatiu català de la producció agroalimentària ecològica i justament amb aquest objectiu s’ha aprovat aquest Decret, que es divideix en sis capítols i compta amb 57 articles, més una sèrie de disposicions transitòries, derogatòries, addicionals i finals.

El capítol 1 estableix les disposicions generals del sistema de producció ecològica i del seu control, i regula aspectes com ara l’àmbit d’aplicació, l’ús dels termes referits a la producció ecològica i les figures d’autoritat competent i autoritat de control.

El capítol 2 es dedica al règim de control i regula aspectes com ara la comunicació de dades dels operadors, el reconeixement de l’inici del període de conversió amb caràcter retroactiu, les exempcions a les normes de producció ecològica, el règim de certificació i control oficial, el control d’etiquetes comercials, la protecció de l’ús dels termes de la producció ecològica i la retirada de la certificació.

Per la seva banda, el capítol 3 s’ocupa del Registre d’operadors ecològics de Catalunya, que és on s’inscriuen tots els operadors ecològics subjectes al règim de control de la producció ecològica.

El capítol 4 fa referència al CCPAE, regula la seva naturalesa i en concreta les competències i funcions. Igualment, defineix els òrgans en què s’estructura, entre els quals hi ha la Junta Rectora, òrgan de govern de l’entitat, i el president o presidenta, que n’exerceix la representació. També tracta sobre la composició i funcions dels diferents òrgans i estableix el règim pressupostari i el finançament del Consell, que es basa principalment en l’establiment d’un sistema de quotes amb l’objectiu de garantir-ne el sosteniment econòmic.

Finalment, el capítol 5 estableix els drets i els deures dels operadors i el capítol 6 estableix el règim electoral del CCPAE, arran del qual s’escullen els càrrecs electes de la Junta Rectora.

Aquest Decret entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al DOGC, i el CCPAE podrà proposar la redacció d’un reglament de règim intern per definir tots aquells aspectes organitzatius i de funcionament intern del Consell que no s’hagin previst en el redactat del decret, que serà publicat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia