1. El Centre esdevindrà la infraestructura clau per garantir la connexió entre la generació de teràpies avançades en el marc dels sistemes públics de salut i d’R+I
  2. El tancament del projecte i la presentació pública del nou Centre Nacional de Teràpies Avançades està previst per al febrer del 2023


El Departament de Salut ha rebut l’encàrrec per part del Govern de crear el Centre Nacional de Teràpies Avançades (CNTA). Amb la creació d’aquest centre es pretén garantir l’accés dels pacients a la recerca en teràpies avançades i incrementar la capacitat dels hospitals per dur a terme assaigs clínics en aquestes teràpies.

El nou centre, coordinadament i fent ús de les capacitats del Banc de Sang i Teixits, esdevindrà la infraestructura clau per garantir la connexió entre la generació d’aquestes tecnologies en el marc dels sistemes públics de salut i de recerca i innovació, i el teixit industrial, incrementant l’impacte social i econòmic d’un sector a l’alça i d’alt valor afegit.

Alhora, per tal de tirar endavant el projecte, es comptarà amb el coordinador institucional del hub de teràpies avançades (Biocat), que identifica i alinea els agents de la BioRegió, públics i privats, al voltant d’un projecte sistèmic que garanteixi tota la cadena de valor necessària per al desenvolupament d’aquestes tecnologies, des de la seva generació fins a l’accés al mercat i al sistema de salut.

La previsió de finançament a tres anys és de 60 milions d’euros, a raó de 20 milions d’euros a l’any entre els recursos assistencials i els ajuts a la recerca. Els recursos destinats han de garantir, per una banda, l’adequació necessària dels espais del Banc de Sang i Teixits, per tal que s’hi puguin desenvolupar les activitats que esdevindrien pròpies del CNTA. Per altra banda, s’haurien de destinar a finançar convocatòries i ajuts competitius per a projectes estratègics en el desenvolupament i implementació de les teràpies avançades. Els recursos propis, destinats per part del Govern, esdevindran catalitzadors en la creació del centre, facilitant-ne l’accés a altres fonts de finançament.

Ara es crearà un grup de treball que, sota la coordinació del Banc de Sang i Teixits, aterrarà i concretarà els detalls del projecte. Està previst que fins el febrer es dissenyi i s’acabi de concretar el projecte, s’aprovi el pressupost d’aquests primers tres anys i s’estableixin tots els contactes i connexions necessàries. I, finalment, el febrer de 2023 es tancarà el projecte i es presentarà al públic, moment en què començarà a executar-se el pla operatiu.


Catalunya i les teràpies avançades

Des del punt de vista de la regulació, les teràpies avançades són medicaments d’ús humà basats en cèl·lules (teràpia cel·lular), gens (teràpia gènica) o teixits (enginyeria tissular). Addicionalment, s’inclouen en aquest projecte estratègic els processos de bioenginyeria avançats d’aplicació mèdica.

Les tendències globals i àmbits d’aplicació de les teràpies avançades són en la regeneració de teixits, en el tractament de malalties inflamatòries i autoimmunes, en les teràpies gèniques no dirigides a malalties monogèniques, en el tractament del càncer, en les teràpies gèniques dirigides o en l’edició genèrica, i en aplicació a totes aquelles patologies que no disposen d’estratègies efectives.

Catalunya disposa d’un nivell científic en teràpies avançades i bioenginyeria molt elevat, comparable al de països europeus quant a producció científica, així com també d’un teixit clínic i hospitalari de primer nivell, amb un elevat potencial investigador d’execució d’assaigs clínics innovadors.

Alhora, es disposa d’un ecosistema d’startups i inversors en biotecnologia en creixement exponencial i altament competitiu a nivell europeu. Catalunya és el territori capdavanter a escala estatal, i concentra el 60% de la recerca en aquest àmbit i la meitat dels hospitals de referència a nivell internacional.

La tendència mundial és l’aposta per la inversió en el desenvolupament de teràpies avançades, personalitzades i basades en processos de bioenginyeria. Actualment, Catalunya disposa de 50 empreses dedicades al sector (30 startups i scaleups i 20 corporacions), amb una facturació de més de 3.000 milions d’euros i més de 6.000 llocs de treball, pel que fa a les empreses de teràpies avançades, i una inversió aixecada per les startups i scaleups, entre el 2006 i el 2022, de més de 250 milions d’euros.