Territori

El Govern obre dues noves línies d'actuació per incrementar el parc d'habitatge social i atendre situacions d'emergència o sensellarisme

El Govern obre dues noves línies d'actuació per incrementar el parc d'habitatge social i atendre situacions d'emergència o sensellarisme

query_builder   18 novembre 2022 17:10

event_note Nota de premsa

El Govern obre dues noves línies d'actuació per incrementar el parc d'habitatge social i atendre situacions d'emergència o sensellarisme

·L’objectiu és afavorir la celeritat en l’obtenció de pisos

·Una de les línies permet fer contractes de lloguer entre administració i propietaris

·L’altra línia permet subvencionar el lloguer a persones físiques, administracions locals i entitats socials


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, depenent del Departament de Territori, ha obert dues noves línies d’actuació amb la voluntat d’incrementar el nombre d’habitatges disponibles per a les Meses d’Emergències i per a les situacions de sensellarisme, previstes en el Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya. La primera línia, de la qual avui s’han publicat al DOGC les normes reguladores, estableix la possibilitat de fer un lloguer directe entre la Generalitat (mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya) i els propietaris dels habitatges on hi resideixen persones o famílies vulnerables en procés de desnonament amb data assenyalada, o d’habitatges buits perquè es destinin a casos de les meses d’emergència o a casos de sensellarisme.

Aquesta primera línia està destinada a propietaris que disposin d’habitatges amb una superfície entre 45 i 90 metres quadrats, queno poden ser unifamiliars ni tenir serveis comunitaris com piscina i jardins. A més, la renda de lloguer no pot superar els imports marcats en les normes reguladores que són de: 900 euros per les comarques de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental), 650 euros a la resta de la demarcació de Barcelona, i a les comarques de la demarcació de Girona, i 600 euros a les comarques de les demarcacions de Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

La segona línia, de la qual s’ha obert avui la convocatòria, servirà per subvencionar el lloguer de les persones que obtinguin un habitatge del mercat privat i estiguin en situació de sensellarisme o amb informe favorable de la mesa d’emergència i esperant allotjament. En aquest cas, s’hi poden acollir:

·Persones físiques que obtinguin un contracte de lloguer d’una habitatge del mercat privat, si tenen un informe favorable de la Meses d’emergències i estiguin esperant allotjament.

·Persones jurídiques: administracions públiques locals, societats mercantils participades majoritàriament per distintes administracions públiques, empreses públiques i entitats benèfiques, d’economia col·laborativa o similars, sempre que siguin sense ànim de lucre, i que destinin els habitatges a atendre casos amb informe favorable de les Meses d’emergències en espera de reallotjament o casos de sensellarisme.

Els habitatges objecte d’arrendament han de complir amb una sèrie de requisits com ho és que tinguin cèdula d’habitabilitat i certificat energètic, i l’arrendament objecte de subvenció tampoc poden superar els imports marcats en les bases de la convocatòria.

L’import de la subvenció

L’import de la subvenció no pot superar la renda de lloguer ni el preu mig de lloguer mensual del municipi on estigui ubicat l’habitatge o, si és superior, el que marqui l’Índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, per als municipis que en tenen.

Quan les persones beneficiàries siguin persones físiques, es descomptarà de l’import de la subvenció que els correspondria, l’import corresponent al 10% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan per sota del 0.89 de l’IRSC, el 12%, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC, o el 18% si són iguals o superiors al 0,95 de l’IRSC.

L’import de la subvenció s’ha de destinar íntegrament al pagament de les mensualitats del lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

Les sol·licituds es podran presentar dins els terminis següents:

  1. ·Del 19 de novembre de 2022 al 12 de desembre de 2022, ambdós inclosos, per la convocatòria corresponent a l’exercici 2022.
  2. Del 13 de desembre de 2022 al 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos, per la convocatòria corresponent a l’exercici 2023.

Les persones físiques han de presentar la sol·licitud preferentment a través del web de Tràmits de la Generalitat, o a les Oficines Locals d’Habitatge o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Les persones jurídiques només poden fer el tràmit telemàticament.


1  

Fitxers adjunts

La nota de premsa

La nota de premsa
PDF | 245590

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia