IDESCAT

Imatge decorativa efde2021

Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2020/2021

Els centres d'ensenyament privat reglat van generar uns ingressos de 3.429 milions d'euros i unes despeses de 3.190 milions el curs 2020/2021

query_builder   28 novembre 2022 11:19

event_note Nota de premsa

Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat. Curs 2020/2021

Els centres d'ensenyament privat reglat van generar uns ingressos de 3.429 milions d'euros i unes despeses de 3.190 milions el curs 2020/2021

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), els centres privats que imparteixen ensenyaments reglats a Catalunya van generar uns ingressos corrents per valor de 3.429 milions d’euros durant el curs 2020-2021, xifra que representa un augment del 20,2% respecte de l'anterior edició de l'enquesta, que va correspondre al curs 2014-2015. Pel que fa a les despeses corrents van ser de 3.190 milions d'euros, que suposa un increment del 18,8%.

Cal tenir en compte que els valors econòmics recollits en aquesta enquesta són nominals, sense descomptar els efectes de la inflació, és a dir, l’efecte dels preus.

Les principals partides d'ingressos corrents van tenir comportaments similars: les quotes satisfetes pels alumnes (1.890 milions d’euros) van augmentar un 20,6% en relació amb el curs 2014-2015, i els ingressos procedents de concertació i transferències públiques (1.388 milions d’euros), un 17,5% més en el mateix període. L'aportació de l’Administració pública va representar el 40% dels recursos dels centres (el 50% en el cas dels no universitaris, el 9% a les llars d'infants i el 8% als universitaris).

Respecte a les despeses corrents, la principal partida correspon a la destinada a personal (2.334 milions d’euros, inclòs el personal autònom docent) amb un augment del 22,0% en relació amb l’enquesta anterior, seguit de la despesa en béns i serveis (854 milions d’euros), que va créixer un 10,7%.

Gràfic. Ingressos i despeses corents de l'ensenyament privat reglat. Curs 2020/2021{"name":"2022/11/28/10/26/51edf8e6-bbec-43ce-96f2-c45adfb430eb.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":5490}

Els centres concertats religiosos són els que presenten la quota per alumne més baixa, 1.963 euros

Al curs 2020-2021, els centres d'ensenyament privat reglat de Catalunya van donar servei a 606.121 alumnes. El col·lectiu més nombrós va ser el d’alumnes d’estudis no universitaris (72,2% del total d’alumnes), seguit dels alumnes universitaris (24,5%) i els alumnes de llars d'infants (3,3%).

Les quotes cobrades als alumnes per serveis educatius i complementaris de centres no universitaris (excloses les llars d'infants), mostren diferències segons el concert i la titularitat. Als centres sense concert, aquestes quotes van ser de 7.263 euros per alumne (342 milions d'euros); en canvi, en els centres concertats aquestes quotes van ser de 2.257 euros per alumne (882 milions d'euros). D'aquests, els centres religiosos amb concerts és on la quota total per alumne és més baixa (1.963 euros), mentre que els centres laics que depenen d’entitats no lucratives són els que van presentar un nivell més elevat de quotes (3.686 euros per alumne).

Les quotes pels serveis complementaris van representar gairebé el 23% del total de quotes dels centres no universitaris

Els serveis complementaris (menjador, transport, residència i acollida...) van generar uns ingressos per quotes de 283 milions d’euros per als centres d’ensenyament privat no universitari i de 16 milions d’euros per a les llars d’infants. Aquestes xifres van representar el 23% i el 22% respectivament, del total de les quotes d’aquests centres.

El servei de menjador és el més important dels serveis complementaris de les llars i escoles. El van oferir 1.098 centres (un 81%) i estava present en més del 91% dels centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. El curs 2020-2021 va donar servei a 187.227 usuaris (un 41% del total d’alumnes), la major part d’aquests corresponents a centres d’ensenyament obligatori.

El personal docent és força feminitzat, excepte en l’ensenyament universitari

A les llars d'infants privades el 98,5% del personal docent (inclosos autònoms) són dones. En el cas dels centres no universitaris aquest percentatge total és del 69,2%, mentre que a l’ensenyament universitari és on s’observa la paritat més gran, amb una proporció del personal docent que són dones del 43,2%.

Gràfic. % de professores sobre el total de docents. Curs 2020/2021{"name":"2022/11/28/10/27/9c683a0f-93ec-4ce2-91ba-1481b4247eef.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":6619}

Per nivells educatius (sense llars d’infants) hi ha diferències significatives. La proporció més elevada de dones entre el personal docent és als nivells infantil i d'educació especial (94,7% i 81,7%, respectivament). En canvi, el percentatge més baix es presenta a la formació professional bàsica (44,8%) i als doctorats i màsters (41,7% i 40,9%).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 168163

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia