1. Les inscripcions seran entre el 15 i el 20 de desembre i hi ha més de 27.000 places
  2. Els nous alumnes ja poden demanar fer una prova o bé aportar un certificat oficial per acreditar el nivell previ


Cartell{"name":"2022/11/30/13/06/0c0a6498-4849-4806-a98b-93d337a4e982.jpg","author":"Cultura ","type":"0","location":"0","weight":58483}


El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) comença un nou període d'inscripcions per aprendre català. Els dies 15 i 16 de desembre s'obre la inscripció del torn preferent, reservada als alumnes que han fet un curs els darrers 12 mesos, i els dies 19 i 20 de desembre hi haurà la general, per a tothom. En total l'oferta formativa supera els 1.300 cursos de llengua catalana.

En aquesta inscripció, s’oferiran més de 27.000 places entre els nivells A1 i C1, és a dir inicial, bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Els cursos començaran el 9 i el 10 de gener. Com és habitual, per tal de garantir l'atenció prioritària a les persones amb pocs o nuls coneixements del català, el que té més presència és el nivell bàsic, amb uns 800 cursos. Tant l’inicial com el bàsic continuen sent gratuïts per a tots els aprenents.

Actualment, durant el període d’acreditació de nivell, les persones interessades ja poden accedir a la plataforma d’inscripció per aportar un certificat oficial que acrediti la seva competència lingüística en català o sol·licitar fer una prova de col·locació.

En conjunt, l'oferta del segon trimestre del curs 2022-2023 té les modalitats presencials com a majoritària amb més del 84 % del total dels cursos. A més, el CPNL manté l'opció de cursar modalitats en línia. Per conèixer en detall els cursos disponibles, es pot consultar el cercador.

Les inscripcions del CPNL es poden fer en línia a la plataforma d'inscripció o presencialment a través de la xarxa de centres, serveis i oficines arreu de Catalunya, i s'atenen per ordre d'arribada.

Aquest període d’inscripcions del segon trimestre del curs es caracteritza per la continuïtat d’una gran part de l’alumnat. Aquells aprenents que han iniciat un curs al primer trimestre, durant el mes de setembre, ara tenen l’oportunitat de continuar amb el següent nivell si han assolit els coneixements. Alhora, l’oferta de cursos d’aquesta inscripció també s’adreça a les persones que vulguin començar ara un curs de català.


Inscripcions del C2 al febrer

Durant les inscripcions de desembre s’ofereixen tots els nivells de cursos, excepte el Superior C2. En aquest cas, s’obrirà un nou període al febrer en què s’oferiran cursos semestrals d’aquest nivell. L'aprenentatge serà en la modalitat en línia per adaptar-se a la disponibilitat i el ritme de treball de l’alumnat. Les dates d’inscripció seran el 20 de febrer pel torn preferent i el 21 i 22 pel públic general. L’inici del curs serà el 27 de febrer.


Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens del sector públic format per la Generalitat de Catalunya i 137 administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) que té l'objectiu de facilitar el coneixement i l'ús del català a la població adulta i la promoció territorial de la llengua.

Adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Secretaria de Política Lingüística, actualment disposa d’una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística i 146 punts d’atenció arreu de Catalunya. El treball en xarxa i el compromís de les diverses institucions que en formen part, fan del CPNL un agent clau per a la cohesió social del país.


Per ampliar aquesta informació:

Contacte: Consorci per a la Normalització Lingüística

Servei de Comunicació i Difusió

comunicacio@cpnl.cat