·Es tracta d’actuacions finançades amb fons europeus REACT-EU de recuperació econòmica i que han de permetre millorar les infraestructures de serveis a la ciutadania, com ho són els edificis escolars

·L’objectiu és fer edificis més sostenibles, habitables, saludables i allargar-ne la vida útil

·Es millorarà l’aïllament dels edificis per combatre la calor i el fred i se substituiran calefaccions. L’impuls dels fons europeus permetrà actuar de cop en 294 centresi dur a terme en un any el que a través de les inversions ordinàries del Departament s’ha dut a terme en un termini de 7 anys anteriors per aquest concepte

·Les actuacions s’emmarquen en el Pla director d’infraestructures educatives


El Departament d'Educació destinarà 8.510.574 euros a millorar l’eficiència energètica i el confort tèrmic dels centres educatius del Vallès Occidental. Aquest seguit d’obres es finançaran amb els fons europeus REACT-EU de recuperació econòmica que han de fer possible millorar les infraestructures que donen servei a la ciutadania, en aquest cas, escoles i instituts.


Les obres que es duran a terme amb aquesta inversió inclouen un seguit d’actuacions amb l’objectiu de fer els edificis escolars més sostenibles, més confortables i més saludables per al professorat i l’alumnat. Així, es canviaran els envolupants, és a dir, els elements de la façana que actuen com a aïllants tant del fred com de la calor i que separen la part interior de la part exterior de l’edifici –s’inclourien la façana, les finestres, les portes o el sostre de l’edifici, entre d’altres-. Un bon aïllament dels edificis millora l’eficiència energètica d’escoles i instituts i redueix les despeses per fugues de temperatura i en millora el confort.


Al mateix temps, les obres permetran substituir calefaccions actuals per d’altres més eficients energèticament, amb menor impacte ambiental i que millorin la confortabilitat dels centres.


L’objectiu final de totes aquestes millores és aconseguir que els edificis propietat del Departament d'Educació es converteixin en infraestructures de màxima eficiència energètica. Els 8,5 milions d’euros d’inversió als serveis territorials Vallès Occidental amb els fons europeus permetran dur a terme actuacions en 22 centres: en 7 centres se substituiran les calefaccions i en 15 es millorarà els envolupants. A tota Catalunya es destinaran 102 milions d’euros per obres en un total de 294 centres educatius. El Departament ja duu a terme anualment aquestes millores, però la inversió finançada amb els Fons Europeus permetrà fer en un any el què a través de les inversions ordinàries del Departament s’ha dut a terme en els 7 anys anteriors per aquest concepte.


El detall dels centres segons el tipus d’obres i segons la inversió econòmica és el següent:


Municipi

Centre educatiu

Import total

Actuació

Badia del Vallès

Escola La Jota

269.623

Envolupant

Badia del Vallès

Escola La Sardana

209.922

Envolupant

Badia del Vallès

Institut Federica Montseny

619.375

Envolupant

Cerdanyola del Vallès

Escola Bellaterra

517.787

Envolupant

Cerdanyola del Vallès

Institut Forat del Vent

467.409

Envolupant

Cerdanyola del Vallès

Institut Jaume Mimó

518.150

Envolupant

Montcada i Reixac

Institut Montserrat Miró i Vilà

415.845

Envolupant

Ripollet

Institut Lluís Companys

519.564

Envolupant

Sabadell

Institut Joan Oliver

518.211

Envolupant

Sabadell

Institut Pau Vila

518.513

Envolupant

Sabadell

Institut Vallès

262.584

Envolupant

Terrassa

Escola Lanaspa-Giralt

151.742

Envolupant

Terrassa

Institut Can Jofresa

518.211

Envolupant

Badia del Vallès

Institut Badia del Vallès

232.185

Calefacció

Barberà del Vallès

Institut Can Planas

402.220

Calefacció

Castellar del Vallès

Institut de Castellar

182.632

Calefacció

Cerdanyola del Vallès

Escola Serraparera

513.302

Envolupant

Montcada i Reixac

Institut La Ribera

229.725

Calefacció

Rubí

Institut Duc de Montblanc

457.977

Calefacció

Sabadell

Escola Joaquim Blume

282.714

Calefacció

Terrassa

Escola Enxaneta

357.067

Envolupant

Terrassa

Institut Torre del Palau

345.817

Calefacció


Les actuacions en centres formen part del Pla director d’infraestructures educatives i el Pla de confort tèrmic que han posat en marxa el Departament d'Educació i que inclou diferents línies de treball:


1.Construcció de centres per tal de donar resposta a les necessitats d’escolarització obligatòria.


-Aquestes noves construccions es duen a terme en base a criteris d’eficiència energètica i confort tèrmic. Els nous centres tenen un disseny pensat amb criteris ambientals, energètics i de confort per a l’alumnat i el professorat. I que inclou també la tecnologia i els materials pensats per aquesta finalitat.


-Els nous centres, a més, es conceben com un espai al servei de l’aprenentatge. Enguany el Departament d’Educació ha presentat una nova Guia per als projectes de construcció i transformació de centres públics que implica la concepció dels espais del centre com una eina més d’aprenentatge. Els criteris de sostenibilitat mediambiental, l’eficiència energètica i el confort tèrmic d’una nova construcció són requisits tècnics i al mateix temps una eina d’aprenentatge.


2.Rehabilitació i reformes de les infraestructures per tal de fer els centres més sostenibles i fer front a l’emergència climàtica.


-Reforma, amb dotació de fons europeus, per actuacions de millora d’aquells elements que incideixen en el confort tèrmic i l’eficiència energètica -com ara les calefaccions i els aïllaments tèrmics.- Al mateix temps, s’inclou aquest criteri en les actuacions que el Departament realitza anualment a través de les obres RAM (Reforma, ampliació i millora).


-Anàlisi de les diferents realitats arquitectòniques. La gran varietat de tipologies d’edificis comporta la necessitat de diferents solucions constructives per assolir aquestes millores. S’està duent a terme un estudi on es proposaran actuacions per assolir l’objectiu del confort tèrmic, en base a les tipologies habituals i a les diferents zones climàtiques. Per exemple, pel que fa als espais exteriors dels centres, s’analitzen aspectes com la vegetació existent, els espais d’ombres, les proteccions solars existents o l’exposició als vents, entre d’altres.1 de desembre de 2022