1. L’acord facilitarà a l’ATC eines per investigar entramats societaris, estructures jurídiques sense personalitat o fideïcomisos, entre d’altres.
  2. També servirà per regularitzar els impostos sobre successions i donacions i sobre el patrimoni, ja que facilitarà informació per determinar les bases imposables reals de cada impost


Agència Tributària de Catalunya
Agència Tributària de Catalunya
{"name":"2022/12/05/10/06/10dee807-5846-4c87-89c4-3a0040112d5c.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":540973}

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha signat un conveni de col·laboracióamb el Consejo General del Notariado (CGN), gràcies al qual l’ATC podrà accedir a la informació de la Base de Dades de Titularitat Real (BDTR) del CGN. L’acord permetrà a l’ATC obtenir informació de la titularitat real d’una persona jurídica; la titularitat real inversa, per conèixer les societats de què és titular (o fins i tot sòcia minoritària) una persona física; i rebre alertes de modificació i actualització de la titularitat real.

El conveni s’emmarca en el Pla de prevenció i reducció del frau fiscali de foment de les bones pràctiques tributàries del’Agència Tributària de Catalunya, ja que facilita disposar d’eines per lluitar contra el blanqueig de capital i per impulsar el control tributari. En concret, l’accés a la informació de la Base de Dades de Titularitat Real dotarà la Inspecció de l’Agència de mecanismes per investigar, entre d’altres, les titularitats reals de persones físiques que s’oculten darrera d’entramats societaris creats per ocultar la identitat d’aquestes persones físiques que en són les propietàries reals, estructures jurídiques sense personalitat i fideïcomisos, així com la composició, la titularitat de les societats i la modificació de l’estructura de les titularitats. L’acord també servirà per regularitzar els impostos sobre successions i donacions i sobre el patrimoni, ja que facilitarà informació per determinar les bases imposables reals de cada figura tributària.

El text signat s’empara amb el que disposen l'article 8 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril; l'article 13 del Reial decret 304/2014, de 5 de maig, i l'article 30 de la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. El Consejo General del Notariado i l’Agència Tributària de Catalunyacrearan una comissió paritària per seguir-ne l'aplicació i resoldre les incidències que puguin sorgir.1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 250454