Direcció General de Comunicació

El Govern aprova l¿acord de concertació territorial per impulsar les polítiques actives d¿ocupació a Catalunya

El Govern aprova l'acord de concertació territorial per impulsar les polítiques actives d'ocupació a Catalunya

query_builder   6 desembre 2022 13:41

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'acord de concertació territorial per impulsar les polítiques actives d'ocupació a Catalunya

  1. L’acord l’han signat el Departament d’Empresa i Treball, CCOO, UGT, Foment del Treball i PIMEC i les entitats municipalistes
  2. Les administracions, agents socials i econòmics i entitats de cada territori seran els encarregats de dissenyar i aplicar, de manera consensuada, els serveis i programes ocupacionals que responguin a les necessitats de les persones i empreses de país

El Govern ha aprovat la subscripció de l’acord marc per impulsar les polítiques actives d’ocupació a Catalunya mitjançant la concertació territorial. El Departament d’Empresa i Treball, CCOO, UGT, Foment del Treball i PIMEC, les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) són les signants de l’acord que té per objectiu impulsar la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació i implementar el model de desplegament de les estratègies territorials adaptades a les característiques i necessitats del territori.

La concertació territorial implica que les parts s’hauran de posar d’acord per identificar les necessitats de cada territori i, de manera consensuada, determinar els objectius, els serveis, els programes i les accions que són prioritaris per poder-los dur a terme, la qual cosa dinamitzarà el territori i beneficiarà tant les persones com les empreses.

L’acord també significa un canvi en el model d’implementació de les polítiques actives d’ocupació per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) atès que, a partir de l’aplicació de l’acord, seran les entitats del territori les que concertaran i lideraran les estratègies territorials.

A més, el sistema d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, serveis i programes per desenvolupar les polítiques d’ocupació, assegurarà la coordinació de tots els recursos, que es veuran optimitzats evitant duplicitats en el territori i permetran millorar les limitacions temporals dels programes i la dependència pressupostària.

L'àmbit territorial de referència de la concertació territorial és la comarca i es pot aplicar en municipis de més de 50.000 habitants o àmbits diferents de la comarca, sempre que se'n justifiqui la realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

La concertació territorial pas a pas

L’acord donarà pas a una pròxima publicació d’una ordre del Departament d’Empresa i Treball per la qual es regularà el procediment de reconeixement i renovació de les estratègies territorials que ha de permetre a l’entitat representant del territori coordinar les actuacions del territori amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Les estratègies territorials seran elaborades en el marc dels espais de concertació territorial, on els agents que hi participen les implementaran per adequar els serveis i els programes ocupacionals a les necessitats del territori.

Podran concertar una estratègia territorial les administracions locals, les organitzacions sindicals i patronals més representatives a Catalunya i altres agents institucionals o actors rellevants arrelats al territori d’actuació. L’entitat representant de l’estratègia territorial haurà de ser una administració local.

L’estratègia haurà de ser presentada davant del SOC perquè sigui reconeguda. Prèviament, requerirà l’acord del territori i un pla estratègic amb una diagnosi, planificació consensuades i els serveis i programes ocupacionals que es portaran a terme.

Finançament de les estratègies territorials

Les estratègies territorials seran finançades mitjançant un contracte programa que haurà de ser aprovat pel Consell de Direcció del SOC, integrat pel Govern, les organitzacions sindicals i patronals més representatives a Catalunya i les entitats municipalistes AMC i FMC.

El contracte programa és una eina de cooperació, col·laboració i coordinació que permet establir una relació equilibrada entre el SOC i les Administracions locals, que són les que actuaran com a entitat representant en la planificació, gestió, prestació i implementació de les polítiques actives d’ocupació en el territori, mitjançant l’establiment d’accions, obligacions i competències per cadascuna de les parts.

Els serveis ocupacionals que integraran el contracte programa seran l’orientació professional; la gestió de la col·locació; la qualificació professional; el foment de l’ocupació; l’atenció a les empreses; la promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació; el foment de l’emprenedoria i la mobilitat geogràfica.

Beneficis del nou model

Els territoris seran els encarregats de dissenyar els programes ocupacionals, que quedaran plasmats en l’estratègia territorial que es presentarà davant el SOC per al seu reconeixement.

D’aquesta manera, les administracions públiques, els agents econòmics i socials i el sector privat treballaran plegats, sota el concepte de cogovernança, la qual cosa implicarà superar el model actual de subvenció i programació anual.

Aquest fet donarà als territoris l’espai per identificar les seves necessitats i establir les seves polítiques d’ocupació perquè en donin resposta, cosa que beneficiarà les persones i les empreses.

D’un costat, les persones tindran les polítiques actives d’ocupació més a prop i de manera integrada, ajustada a les seves necessitats i a les de les empreses, i podran accedir a tot un conjunt de programes ocupacionals del territori.

A més, els programes ocupacionals s’adaptaran a aquestes necessitats, fet que contribuirà a millorar l’ocupabilitat de les persones i a incrementar la inserció laboral.

Finalment, les empreses disposaran dels perfils professionals que requereixen perquè, de manera àgil, puguin cobrir els llocs de treball que necessiten, tenint en compte que podran participar en la construcció de l’estratègia territorial de polítiques actives d’ocupació al territori.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia