1. L’increment representa una inversió de 45 milions d’euros i ha de repercutir en la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores
  2. Les factures s’han d’enviar abans del 14 de desembre al Departament per assegurar-ne el pagament dins l’exercici pressupostari de 2022


El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui l’ordre que fa efectiu l’augment del 3% de la dotació del Departament de Drets Socials destinada al pagament de les tarifes dels serveis socials especialitzats en els àmbits de la gent gran, la discapacitat, la salut mental, la infància i l’adolescència, l’acolliment i l’adopció, l’atenció precoç, el suport a l’autonomia, les drogodependències, VIH/sida i les tuteles.

Aquest augment en les tarifes serà retroactiu des de l’1 de gener del 2022 i representarà una inversió de 45 milions d’euros per part de la conselleria. Les federacions i les entitats hauran d’enviar les factures al Departament de Drets Socials abans de dimecres 14 de desembre per a poder-ne assegurar la correcta gestió i el corresponent pagament dins l’exercici pressupostari de 2022.

La iniciativa d’incrementar les tarifes dels serveis d’atenció a les persones que impulsa el Departament és fruit de l’acord amb les patronals representants de les entitats proveïdores de la xarxa de serveis socials d’atenció pública. En el marc de l’acord, les patronals assumeixen el compromís que l’augment repercutirà en el sou de les treballadores i treballadors del sector. En aquest sentit, la millora de les condicions laborals ha de permetre més estabilitat al personal i situar l’atenció a les persones com un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar.

L’acord va ser subscrit per les patronals següents: Associació Catalana d'Entitats de Salut; Associació Catalana de Recursos Assistencials; Associació de Centres d'Atenció a la Dependència de Catalunya; Associació Empresarial d’Economia Social Dincat; Centres Socio-sanitaris Catòlics de Catalunya; Consorci de Salut i Social de Catalunya; Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya; Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat; la Confederació Tercer Sector Social; Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç; Unió Catalana d’Hospitals i Unió de Petites i Mitjanes Residències.