1. Les hereves de l’obra social de les antigues caixes d’estalvis han realitzat un total de 330 actuacions que han beneficiat 1.456.707 persones
  2. El 91’9% dels recursos s’ha destinat a projectes relacionats amb l’àmbit de l’assistència social, i el foment de l’educació i la cultura
La Pedrera
La Pedrera
{"name":"2022/12/09/10/43/d5acbd5e-5473-41bf-beac-3a89d53ab010.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":2573561}

Les fundacions hereves de l’obra social de les antigues caixes d’estalvis catalanes van dur a terme un total de 93 projectes el 2021, als quals van destinar 60,1 milions d’euros. Unes xifres que s’incrementen respecte a les dades registrades el primer any de la pandèmia, tan pel que fa al total de la despesa executada -amb un increment del 12,7%-, com als projectes (2 més) i al nombre de destinataris - 1.456.707 persones, 376.303 més-.

Aquestes són algunes de les dades que es poden trobar al darrer Informe d’activitat de les fundacions especials que elabora anualment la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, a partir de les dades d’execució pressupostària que faciliten les mateixes entitats. Un document que ofereix una radiografia de l’activitat realitzada per aquestes fundacions, després de deixar la seva activitat bancària i transformar-se en fundacions de caràcter especial l’any 2013.

Segons explica el secretari general del departament d’Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, “tot i la millora de les dades d’activitat respecte l’exercici del 2020, aquesta s’acosta però encara està lluny dels registres dels anys d’abans de la pandèmia”. Per exemple, l’any 2019 es va arribar als 69,7 milions d’euros de despesa. “No obstant això, cal posar en valor la capacitat d’aquestes fundacions per adaptar-se a nous formats i continuar amb la seva activitat en aquests dos darrers anys especialment complicats per a tots els sectors d’activitat, amb un únic objectiu: millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya”, ha subratllat.

I és que, d’acord amb les dades de l’informe publicat al web del Departament d’Economia i Hisenda, dels 60,1 milions d’euros que les fundacions van destinar a obra social a Catalunya l’any 2021, el 49,2% (29,5 milions d’euros) van ser per a projectes d’assistència social i cooperació al desenvolupament; el 42,7% (25,6 milions d’euros) per al foment de l’educació i la cultura; el 4,3% (2,6 milions d’euros) per a la protecció del patrimoni natural i del paisatge; i el 3,8% (2,3 milions d’euros) per al foment de la recerca i el pensament crític.

Si s’observa la despesa per fundació, l’any 2021 la Fundació Catalunya-La Pedrera va destinar a obra social a Catalunya un 51,0% del total agregat; la Fundació Especial Antiga Caixa Terrassa, el 36,0%; la Fundació Pinnae, el 6,0%; la Fundació Iluro, el 3,1%; la Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell 1859, el 2,2%; la Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, l’1,1%; i la Fundació Especial Antiga Caixa Manlleu, el 0,6%.

330 actuacions repartides per tot el territori

D’acord amb l’informe, les set fundacions van realitzar un total de 93 projectes, que es van traduir en 330 accions distribuïdes arreu de la geografia catalana i que van arribar a 1.456.707 beneficiaris.

La majoria d’aquests destinataris es van concentrar en l’àmbit del foment de l’educació i la cultura (58,4%) i de la protecció del patrimoni natural i del paisatge (29,3%). Per projectes, el major nombre d’activitats també es va realitzar dins del camp del foment de l’educació i la cultura (42 projectes) i de l’assistència social i la cooperació al desenvolupament (34 projectes).

Si es mira el detall dels projectes, però, destaquen les accions realitzades en la inserció de persones discapacitades (14), serveis dirigits a la gent gran (12) o les activitats en auditoris i centres culturals (9) i el lleure en família i espectacles (8). Aquests projectes coincideixen amb els que tenen destinat un import més elevat: 13,3 milions d’euros a serveis per a la gent gran, 12 milions d’euros per a activitats realitzades en auditoris i centres culturals, 12 milions d’euros per a la inserció de persones discapacitades, i 6,7 milions d’euros per a les activitats de lleure en família i espectacles.

L’informe també permet geolocalitzar les 330 actuacions al territori per mitjà d’un mapa interactiu on es poden consultar els diferents projectes duts a terme per cada entitat.

De l’obra social de les caixes d’estalvis a l’activitat social de les fundacions privades especials amb un objectiu: preservar i assegurar la seva continuïtat

La transformació de les caixes d’estalvis catalanes en fundacions de caràcter especial va culminar el juliol del 2013. El Govern de la Generalitat va promoure aquest procés amb la Llei del Parlament de Catalunya 9/2012 del 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya amb un objectiu: preservar i assegurar la continuïtat de les seves obres socials, afermar el patrimoni i els actius que hi estaven lligats i traspassar la governança de l’activitat social i el patrimoni als patronats de les noves fundacions privades, tot mantenint el seu arrelament en el territori.

Per a més informació es pot consultar l’informe al web.1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 325538