Direcció General de Comunicació

Llosa de cavalls

El Govern regula per decret llei l'adaptació de l'impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració

query_builder   20 desembre 2022 12:45

event_note Nota de premsa

El Govern regula per decret llei l'adaptació de l'impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració

  1. Amb el Decret llei aprovat avui es garanteix que no s’alterarà el destí que, fins a la data, s’ha donat als recursos derivats de la recaptació del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus que ha estat vigent a Catalunya
  2. Es garanteix l’eficàcia i els efectes que fins ara han generat els diversos cànons regulats, i es garanteix la continuïtat del seu caràcter finalista sota la gestió de l’Agència de Residus de Catalunya


El Govern ha aprovat avui el Decret llei pel qual s’estableixen mesures d’adaptació a l’impost sobre el dipòsit de residus en dipòsits controlats, la incineració i la coincineració, i per a la subrogació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat en el conveni regulador del finançament i l’explotació de la xarxa d’abastament de la Llosa del Cavall

L’impost, creat per la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, entrarà en vigor l’1 de gener de 2023, i pot ser cedit a les comunitats autònomes que ho sol·licitin, com és el cas de Catalunya.

Vist que la cessió es produirà abans de finalitzar aquest 2022, el Govern adopta aquest Decret llei amb la finalitat de donar continuïtat a la fiscalitat ambiental que fins ara ha aplicat sobre les activitats de disposició final dels residus, que ha permès el foment de la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus, amb la fracció orgànica com a fracció preferent i l’educació ambiental per tal de desincentivar aquestes activitats de gestió de residus.

En aquest Decret llei es regula que el nou tribut tindrà caràcter finalista i que es mantinguin els tipus actualment aplicables per poder conservar i millorar el nivell de polítiques públiques que actualment du a terme l’Agència de Residus de Catalunya envers la protecció del medi ambient en l’àmbit dels residus. Queden regulats els imports de gravamen que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2023.

D’aquesta manera, es garanteix l’eficàcia i els efectes que fins ara han generat els diversos cànons regulats per la Llei 8/2008, de 10 de juliol, i es garanteix la continuïtat del seu caràcter finalista sota la gestió de l’Agència de Residus de Catalunya.

El cànon de residus fins ara aplicat a Catalunya ha estat un model que ha permès avançar en polítiques de prevenció i recuperació de residus, i ha estat defensat àmpliament per tots els sectors: món local, món empresarial i entitats ambientalistes. Ara, amb aquest Decret llei se li vol donar continuïtat i poder continuar avançant en la millora de la gestió dels residus.

Conveni regulador del finançament i explotació de la xarxa d'abastament de la Llosa del Cavall

L’any 2008 es va signar el conveni regulador per al finançament i explotació de la xarxa d’abastament de la Llosa del Cavall entre la Societat Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ens d’Abastament d’Aigua. En virtut d’aquest conveni, l’ACA i l’Ens d’Abastament d’Aigua (ATLL) s’obligaven a retornar a ACUAMED el cost de la construcció de la nova xarxa d’abastament per a la seva integració a la xarxa Ter-Llobregat. Arran de la privatització de la gestió d’ATLL l’any 2012, les obligacions fruit del conveni del 2008 van passar a ser assumides per la Generalitat de Catalunya.

L’acord de Govern que avui s’ha aprovat retorna al seu origen el deute pendent amb ACUAMED en relació amb la construcció de la xarxa de la Llosa del Cavall i, en aquest sentit, l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, creat pel Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, se subroga en la posició de l’Administració de la Generalitat en el Conveni signat el 7 de juliol de 2008 entre la Societat Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED), l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l’extingit Ens d’Abastament d’Aigua (ATLL) (actualment, l’Administració de la Generalitat de Catalunya) i, en conseqüència, assumeix els drets i obligacions que corresponguin a l’Administració de la Generalitat derivats d’aquest. Així mateix, l’Administració de la Generalitat de Catalunya ha d’atribuir a ATL els fons necessaris per compensar els eventuals desequilibris pressupostaris que la subrogació pugui generar.


El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia