1. Per primera vegada, s’han subvencionat 70 projectes culturals i espais d’exhibició amb tecnologia immersiva d’arreu del territori català

El Departament de Cultura, en el marc de la seva aposta per l’impuls de la cultura digital i les tecnologies immersives, ha publicat la resolució definitiva de concessió de subvencions per un valor total d’1,3 milions d’euros destinades a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.

L’objectiu d’aquesta nova iniciativa de suport cultural és la proliferació temàtica i territorial d’experiències immersives que incorporen la innovació i la tecnologia a les propostes i polítiques culturals del país.  Les subvencions han anat destinades a artistes, entitats i empreses, garantint el desenvolupament de 70 projectes i espais immersius.

Entre els projectes culturals subvencionats, hi ha experiències immersives de diferents tipologies (Realitat Virtual, Realitat Augmentada, Realitat Mixta, Mapatge (Mapping) i espais immersius) que impacten en gairebé tots els àmbits i disciplines artístiques i culturals.

En concret, hi ha pel·lícules 360° que permetran a la persona espectadora formar part de l’escena i moure-s'hi amb llibertat, espectacles immersius que uneixen arts escèniques i artesania amb hologrames, i representacions digitals que interactuen mitjançant el moviment també en format immersiu. També espectacles musicals i escènics amb sonoritat immersiva, mapatges sobre espais patrimonials catalans, experiències de realitat augmentada que es combinen amb impactes visuals i olors, projectes de dansa que es fusionen en projeccions full dome, videojocs de realitat virtual multijugador o projectes i equipaments culturals que incorporen a la seva oferta nous espais immersius.

Distribució territorial

Un dels altres elements a destacar dels projectes subvencionats és la seva distribució territorial. De fet, un 50% de les subvencions atorgades són per a fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En total s’han donat suport a 1 projecte a l’Alt Pirineu i Aran, 2 a la Catalunya Central i el Penedès, 4 a Terres de l’Ebre, 5 a Lleida, 8 al Camp de Tarragona i 14 a Girona. En el cas de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, s’han atorgat una trentena de subvencions. Aquesta dimensió territorial demostra la vitalitat creativa arreu del país.

Imatge tecnologia immersiva{"name":"2022/12/27/12/19/29b2ee67-58f5-4c33-b403-d3ccc71ed2ac.png","author":"Departament de Cultura","type":"0","location":"0","weight":276821}

La Direcció General d’Innovació i Cultura Digital

Les tecnologies immersives són una de les prioritats de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital, creada al principi d’aquesta legislatura per donar suport a totes aquelles expressions artístiques innovadores que articulen i fomenten les sinergies entre art, cultura i tecnologia.

L’àmbit d’actuació de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital del Departament de Cultura abasta el suport a la creació de cultura digital i a l’organització d’esdeveniments, el foment de la introducció de pràctiques i tècniques innovadores i mitjançant tecnologies en el procés creatiu en tots els àmbits culturals, el foment de la relació entre els àmbits tecnològic i artístic i el suport a la indústria i a l’ecosistema dels videojocs a Catalunya.

L’objectiu és doble: per una banda, enfortir i millorar les condicions per a la creació de cultura digital i, per l’altra, acostar aquestes expressions i canals a la ciutadania arreu del país.

La Direcció General ha impulsat, d’entre altres iniciatives, una convocatòria de subvencions a l’organització d’esdeveniments de contingut cultural digital; ha coordinat i presentat la Taula del Videojoc de Catalunya; s’ha implicat en la implantació territorial dels esdeveniments internacionals d’art digital celebrats a Catalunya; ha fomentat la presència d'empreses emergents culturals catalanes a fires internacionals i ha començat a treballar en la definició del Pla de Cultura Digital de la Generalitat per al període 2023-2025.