Direcció General de Comunicació

El Govern aprova un fons per cobrir l'impagament de pensions i prestacions alimentàries o compensatòries

El Govern aprova un fons per cobrir l'impagament de pensions i prestacions alimentàries o compensatòries

query_builder   7 setembre 2010 14:46

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un fons per cobrir l'impagament de pensions i prestacions alimentàries o compensatòries

 
  • L’objectiu és compensar la situació de precarietat econòmica en què es troben famílies amb pocs recursos quan no reben la pensió que tenen assignada
  • Les persones beneficiàries rebran un màxim de 285 euros per fill de la pensió que tinguin reconeguda judicialment, per un període de 18 mesos
  • Els cònjuges que no paguin la pensió hauran de retornar els diners del fons a l’Administració, i si no ho fan l’Agència Tributària de Catalunya executarà aquest cobrament
El Govern ha aprovat avui el Decret que crea un fons per cobrir l’impagament de pensions i prestacions alimentàries o compensatòries. Aquestes prestacions són establertes per via judicial en casos de separació familiar. Les alimentàries són assignades per assegurar les necessitats primordials de la persona beneficiària i dels seus fills i filles, mentre que les compensatòries van destinades a reduir la diferència econòmica entre cònjuges després de la separació.
 
El Fons de garantia de pensions i prestacions aconseguirà que hi hagi més corresponsabilitat parental entre les exparelles i els seus fills i filles. I al mateix temps, contribuirà a la lluita contra la violència econòmica, que és aquella que té per objectiu deixar sense recursos de forma intencionada a la dona i als seus fills i filles, amb la voluntat de produir danys psicològics i manca d’autoestima.
 
L’objectiu del Fons, que serà complementari del fons de l’Estat, és compensar la situació de precarietat econòmica en què es troben famílies amb pocs recursos quan no reben una prestació que tenen assignada judicialment.
 
Qui pot accedir al Fons
Poden accedir al Fons les persones que no estiguin cobrant una pensió alimentària o compensatòria reconeguda judicialment, així com els seus fills i filles menors d’edat o majors d’edat amb un grau igual o superior de discapacitat del 65%. A més, caldrà disposar de la resolució judicial que reconeix el dret a percebre una pensió i tenir uns ingressos inferiors a 854 euros mensuals, equivalents a 1’5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). En el cas de tenir a càrrec infants menors o persones més grans de 65 anys, el límit de 1’5 vegades l’IRSC s’ampliarà en 0’3 per cada persona a càrrec.

Salari mensual màxim per accedir al fons

 
Sense persones a càrrec
Amb 1 persona a càrrec
Amb 2 persones a càrrec
Amb 3 persones a càrrec
Límit mensual
1’5 vegades IRSC
1’8 vegades IRSC
2’1 vegades IRSC
2’4 vegades IRSC
Equiparació IRSC 2010
854 €
1.024 €
1.195 €
1.366 €
 
El dret a cobrar una prestació del Fons comença un mes després d’haver interposat una demanda per executar el pagament i que aquest no s’hagi cobrat.
 
Quantia i durada
Les prestacions econòmiques que provenen del Fons de garantia de pensions són considerades una bestreta que l’Administració recuperarà. Un cop una persona sol·licita la prestació del Fons, l’Administració de la Generalitat oferirà un període voluntari perquè la persona deutora pagui el seu deute. Si no ho fa, l’Agència Tributària de Catalunya executarà aquest cobrament, amb els recàrrecs i interessos de demora que corresponguin. Per aquest motiu, el Fons de garantia actuarà també com a instrument preventiu, ja que l’amenaça de cobrament forçós pot fer canviar d’actitud a moltes persones deutores.
 
El Fons de garantia cobreix l’import mensual de les pensions impagades que s’hagin establert per la via judicial, fins a un màxim del 50% de l’IRSC, que enguany equivaldria a 285 euros. Com que el Fons de garantia és complementari del fons de l’Administració de l’Estat, la Generalitat descomptarà l’import que la persona beneficiària tingui dret a cobrar del fons estatal d’impagaments, que és d’un màxim de 100 euros.
 
És a dir, la persona beneficiària que també tingui dret al fons estatal, rebrà com a màxim 285 euros de la pensió que tingui reconeguda judicialment. Els primers 100 euros d’aquest import seguiran essent aportats per l’Estat, com fins ara.
 
Exemples de cobrament

Pensió reconeguda judicialment
Prestació del Fons de garantia
Prestació del fons estatal
Import total que rep el/la beneficiari/a
75 €
0 €
75 €
75 €
250 €
150 €
100 €
250 €
400 €
185 €
100 €
285 €
 
El període màxim de cobrament d’aquesta prestació és de 18 mesos, ja sigui de forma contínua o discontínua. El Fons de garantia entrarà en funcionament el maig del 2011.