Drets Socials

Logotip de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

Augmenten un 29% les consultes dels joves catalans a la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil durant el 2022

query_builder   26 gener 2023 09:07

event_note Nota de premsa

Augmenten un 29% les consultes dels joves catalans a la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil durant el 2022

  1. Les 386.434 consultes registrades durant l’any passat han estat majoritàriament sobre l’oferta educativa i l’ocupació, mentre que la salut emocional ha tingut un fort increment
  2. Més de 10.000 joves i 471 professionals de joventut participen a la seixantena de formacions, tallers i xerrades que la XNEJ ha ofert el 2022


La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) –el servei que assessora les persones joves en tots els seus àmbits vitals- va atendre durant el passat any 2022 un total de 316.052 joves que van fer-hi fins a 386.434 de consultes sobre diferents temàtiques.

Les dades, donades a conèixer avui per l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), han estat recollides als 234 Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i 44 Oficines Joves (OJ) que formen part de la Xarxa i que disposen de registre, les quals són aproximadament la meitat del total.

Per demarcacions territorials, la distribució és la següent:

Demarcació

Serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil

Usuaris/àries (*)


Consultes (*)

Barcelona

152 PIJ i 15 OJ

190.685

239.885

Girona

28 PIJ i 8 OJ

51.824

56.383

Lleida, Alt Pirineu i Aran

9 PIJ i 11 OJ

29.462

37.793

Tarragona

27 PIJ i 6 OJ

31.146

35.061

Terres de l’Ebre

18 PIJ i 4 OJ

12.935

17.312

TOTAL

234 PIJ i 44 OJ

316.052

386.434

* Consultes i persones usuàries als PIJ i OJ que disposen de registre


Les qüestions més sol·licitades van estar relacionades amb l’oferta formativa i educativa a Catalunya -amb un 25% de les consultes ateses-, seguides de les d’ocupació i treball –amb un 22%- i de salut i esports –amb un 15%-.

Les dades posen de manifest un retorn al nombre d’usuaris i consultes d’abans de la pandèmia. Així, les consultes han crescut un 29% respecte de les de l’any 2021 –en el qual es van assolir les 300.506 consultes-. En l’àmbit concret de l’ocupació, l’increment de consultes ateses va ser del 6% impulsades sobretot per la subtemàtica referent a la cerca de feina. De fet, un total de 22.919 consultes van ser fetes per persones que cercaven feina, mentre que 14.068 més ho van ser per persones que ni estudiaven ni treballaven.

I pel que fa a les qüestions de salut, el percentatge de consultes a la XNEJ és similar al de l’any passat (en què es va arribar al 16%), i continua en percentatges alts respecte dels registrats abans de la pandèmia (d’entre un 7% i un 11%). D’aquest àmbit, les subtemàtiques de salut mental i emocional també continuen amb xifres destacades. Al llarg del 2022, els professionals de la XNEJ van atendre 701 consultes en l’àmbit de salut mental i 9.481 consultes més referides a la salut emocional. El creixement en aquest darrer àmbit de la salut emocional és de 3.975 consultes respecte de l’any anterior, equivalent a un increment del 138% d’un any per l’altre, unes xifres atribuïbles a la situació post-pandèmica.

Tornant a l’estadística de la XNEJ de l’any passat 2022, les dades fetes públiques avui situen les consultes sobre les activitats d’educació en el lleure i recreatives com la següent temàtica en nombre de consultes, amb un 12%, seguida de les qüestions de participació (6%), habitatge (5%), cultura (5%), cohesió social (5%), mobilitat, solidaritat i relacions internacionals (2%), turisme (1%), tecnologies de la informació i la comunicació (1%) i medi ambient i consum (per sota de l’1%).

Mapa de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil{"name":"2023/01/26/09/05/129eac36-bce6-4d58-b3d7-c7a9f7f1b4ef.png","author":"Direcció General de Joventut","type":"0","location":"0","weight":869720}


Es normalitza l’atenció presencial

Durant el 2022 s’ha recuperat plenament l’atenció presencial, una via que el 2020 havia quedat reduïda al 54% de les consultes com a conseqüència de la pandèmia.

Així, el 2022 ha registrat un 78% d’atenció als joves de manera presencial ja sigui als propis PIJ i OJ (51%) com en serveis descentralitzats que la XNEJ presta en altres espais com són els IES o els espais de joves (27%). La resta de consultes s’han atès de manera telemàtica, en concret un 17%, mentre que el 5% restant s’ha fet per telèfon.

En relació amb el perfil de les persones usuàries, les noies representen el 52,5% de les ateses, per un 47,2% de nois i un 0,3% de persones no binàries. Pel que fa a l’edat, els menors de 16 anys van ser el col·lectiu amb més consultes el 2022 amb un 41%. El segueixen els inclosos en la franja de 16 a 20 anys (24%), seguits dels del grup dels joves entre 21 i 25 anys (14%), d’entre 26 i 29 (7%) i dels de 30 a 34 (3%). Finalment, un 11% de persones de 35 anys o més també van fer ús del servei per a qüestions relacionades amb la joventut.

D’acord amb el nivell d’estudis, la major part de les consultes van ser realitzades per joves estudiants que cursaven ESO (36%), mentre que un 10% cursaven estudis postobligatoris i un 2% estudis universitaris.

I pel que fa a la llengua utilitzada en la consulta, el 84% va utilitzar el català, el 15% el castellà, el 0,5% l’aranès i el 0’4% d’altres llengües.


Nova cartera de serveis pel 2023

A més de l’assessorament, la XNEJ també ofereix formacions especialitzades a joves i a professionals de joventut. Al llarg del 2022, els diferents punts i oficines joves van oferir un total de 35 tallers i xerrades en les quals van assistir un total de 6.038 joves de manera presencial, als quals es van sumar 652 visualitzacions i 3.517 reproduccions de les formacions de manera telemàtica. Les temàtiquesvan ser sobre educació, treball, salut o habitatge, amb tallers i xerrades com ara “Tens problemes per pagar el lloguer?”, “Estudiar a l’estranger”, “Vols fer-te autònom/a?” o “Relacions saludables a la xarxa”.

Així mateix, la xarxa va oferir l’any passat fins a 23 formacions en els quals van participar fins a 471 professionals de joventut. Algunes de les xerrades van ser en el camp de la prevenció del suïcidi juvenil, l’orientació acadèmica o el voluntariat internacional.

Per a aquest any 2023, la cartera de serveis de la XNEJ ofereix noves formacions especialitzades per a joves i professionals en els àmbits d’educació (5 tallers), habitatge (5 càpsules d’Instagram, 3 xerrades i 2 tallers), mobilitat internacional (6 xerrades), salut (6 tallers), i treball (9 xerrades i 7 tallers).

Aquesta és la nova oferta presentada la setmana passada, de la qual la directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, Laia Girós i Barrés, va destacar-ne l’adaptació dels continguts a les noves situacions que les persones joves viuen en el context actual. En aquest sentit, va subratllar que “l’esforç conjunt per poder construir una xarxa cohesionada que ofereix informació, orientació i assessorament de qualitat per a les persones joves dona cada cop més fruits”.

Així mateix, Girós va recordar que des de la posada en funcionament de la cartera de serveis de la XNEJ el 2017, Joventut ha proporcionat centenars d’accions útils per a les persones joves i als i les professionals que són a primera línia.

La XNEJ no només actua com una eina d’atenció, informació i assessorament a les persones joves, sinó també com un instrument al servei de les administracions i dels professionals del món local. En aquest sentit, la XNEJ constitueix una xarxa de xarxes territorials que, més enllà d’aglutinar recursos i serveis per a l’emancipació dels i les joves, també contribueix a l’impuls i al desplegament territorialitzat dels programes de joventut i reforça, d’aquesta manera, la capil·laritat de les polítiques públiques adreçades al jovent català.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia