Direcció General de Comunicació

Llum verda al Projecte de llei d¿elaboració de disposicions normatives

Llum verda al Projecte de llei d'elaboració de disposicions normatives

query_builder   31 gener 2023 14:31

event_note Nota de premsa

Llum verda al Projecte de llei d'elaboració de disposicions normatives

  1. La nova norma simplificarà procediments per tal que la resposta normativa a problemes econòmics o socials pugui ser més ràpida
  2. Es pretén fer un pas endavant en qualitat democràtica i bon govern: enfortiment de la transparència i la participació ciutadana i menys recurs als decrets llei


El Govern ha aprovat l’Avantprojecte de llei d’elaboració de disposicions normatives, que simplificarà procediments per tal que la resposta normativa a problemes econòmics o socials pugui ser més ràpida i eficient i alhora mantenir i reforçar les garanties de transparència, participació i retiment de comptes a la ciutadania. A més, la nova llei unificarà la regulació, que actualment es troba dispersa entre diverses normes, en una sola legislació.

Concretament, l’objectiu de la nova llei és actualitzar i millorar el procediment d’elaboració de disposicions normatives per part del Govern i l’Administració de la Generalitat, és a dir, dels projectes de llei, decrets legislatius, decrets llei, decrets i ordres.

La llei estableix per primera vegada que el Govern haurà d’aprovar periòdicament la relació d’iniciatives normatives que pretén impulsar, per oferir previsibilitat i seguretat jurídica als ciutadans, les empreses i les entitats, i que una vegada finalitzada la vigència de la programació normativa caldrà elaborar i difondre un informe valoratiu de la seva execució, d’acord amb el principi de retiment de comptes. També incorpora una nova regulació de la consulta pública prèvia com a mitjà de participació per facilitar que la ciutadania pugui opinar sobre l’abast i les prioritats en matèria de noves iniciatives normatives.

La nova llei regula el procediment ordinari per elaborar disposicions normatives amb l’objectiu de simplificar els tràmits i la documentació exigida, que es redueix al text de la iniciativa i a dues memòries: la memòria justificativa i d’avaluació i la nova memòria dinàmica, amb el manament explícit que el text normatiu es redacti de forma clara, simple, precisa, ordenada i entenedora per a les persones destinatàries. A més, es preveu també un procediment ordinari simplificat per elaborar disposicions normatives en supòsits determinats, com ara quan concorrin circumstàncies extraordinàries o sigui urgent aprovar una determinada norma. Aquests canvis han de permetre una menor utilització dels decrets llei i altres procediments extraordinaris per part del Govern.

Entre altres novetats rellevants, cal destacar l’ampliació del termini dels tràmits d’audiència i informació pública a un mínim d’un mes (fins ara era de 15 o 20 dies, segons el rang de la norma), així com l’obligació de desplegar reglamentàriament les lleis en el termini d’un any en cas que les disposicions normatives no incorporin un termini concret.

Procediments especials

La norma també dedica un capítol als procediments especials, que constitueixen en alguns supòsits una novetat respecte de la regulació actual i fan referència a les particularitats que comporta que el Govern aprovi disposicions normatives amb força de llei, com els decrets legislatius i els decrets llei, i també als projectes de llei que presenten singularitats pel que fa al seu contingut, com ara el projecte de llei de pressupostos i el projecte de llei de mesures complementàries dels pressupostos.

També s’hi inclou una regulació del procediment de consolidació de normes amb rang de llei o bé amb rang reglamentari. Aquestes fan referència a les disposicions reglamentàries de caràcter organitzatiu, especialment pel que fa al seu procediment d’elaboració i en matèria de subvencions.

Finalment, la norma contempla la difusió de les disposicions normatives en tramitació a través del portal web a través del qual es difon el dret vigent a Catalunya, i el desenvolupament de metodologies d’avaluació d’impacte normatiu, entre les quals s’ha de prioritzar les que fan referència a l’impacte sobre els col·lectius més vulnerables.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia