Delegació a Lleida

Canal Segarra-Garrigues

La Generalitat preveu invertir a la vegueria de Lleida 139,9 milions d'euros l'any 2023

query_builder   2 febrer 2023 14:11

event_note Nota de premsa

La Generalitat preveu invertir a la vegueria de Lleida 139,9 milions d'euros l'any 2023

La xifra incrementa en un 33,6% la de l’any 2022 i situa la despesa per habitant en els 382,90 euros, un 39,23% per sobre de la mitjana catalana

Canal Segarra-Garrigues, línia Lleida-La Pobla de Segur, conservació de carreteres, obres als hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, aeroport de Lleida-Alguaire i la nova escola d’Albesa són els projectes amb les partides més elevades

Montse Bergés: "Aquests comptes reforcen el nostre sistema de benestar social, promouen la normalitat feminista i ens han de permetre aprofitar les fortaleses i oportunitats de les Terres de Lleida"

El Projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023 aprovat pel Govern preveu invertira la vegueria de Lleida 139,9 milions d'euros, un 33,6% més que els comptes del 2022, i situa la inversió per càpita en els 382,90 euros per habitant, un 39,23% per sobre de la mitjana catalana, que és de 232,55 euros.

Els 139,9 milions d’euros previstos inclouen l’execució directa que es pot territorialitzar, integrada per les anomenades inversions reals, recollides al capítol 6 del pressupost, i l’execució indirecta, que són les transferències de capital a altres agents, recollides en el capítol 7 del pressupost. L’execució directa i la indirecta sumen 122,8 milions. La resta de diners fins a completar els 139,9 milions prové dels romanents d’INFRACAT (principalment fons NGEU no executats el 2022) que s’incorporaran al pressupost al llarg del 2023.

A més, aquesta inversió territorialitzada comportarà unes obligacions pluriennals compromeses a la vegueria de Lleida pel període 2024 a 2026 de 145,6 milions d’euros (capítols 6+7).

Increment de la inversió a totes les comarques

La inversió prevista en el Projecte de pressupostos de la Generalitat 2023 augmenta a les comarques de la vegueria de Lleida respecte el 2022.

Inversions capítol 6 i 7 + romanents INFRACAT (*)Any 2022

Any 2023

Variació respecte 2022

%

Garrigues

11.991.154,67

19.493.628 €

7.502.473,8 €

62,6%

Noguera

17.765.539,06

18.669.243 €

903.703,7 €

5,1%

Pla d'Urgell

6.498.807,28

8.583.714 €

2.084.906,3 €

32,1%

Segarra

8.218.246,80

8.875.165 €

656.918,0 €

8,0%

Segrià

49.811.340,42

70.557.105 €

20.745.764,7 €

41,6%

Urgell

10.416.020,77

13.691.379 €

3.275.357,8 €

31,4%

TOTAL

104.701.109€

139.870.233 €

35.169.124,4€

33,6%(*) En l’annex que us adjuntem hi figuren els principals projectes d’inversió a cada comarca.


Si es tenen en compte les inversions territorialitzades incloses en els capítols 6 i 7 i les obligacions pluriennals compromeses a la vegueria de Lleida pel període 2024 a 2026, les previsions per comarques són les següents:

Inversions capítol 6 i 7 + Obligacions pluriennals compromeses 2024-2026


Import 2023

Import 2024-2026

Total

Garrigues

18.990.954 €

12.491.582 €

31.482.536 €

Noguera

17.295.778 €

6.940.249 €

24.236.028 €

Pla d'Urgell

8.536.946 €

13.464.031 €

22.000.977 €

Segarra

8.759.817 €

12.244.938 €

21.004.754 €

Segrià

56.858.597 €

90.354.891 €

147.213.488 €

Urgell

12.370.135 €

10.107.339 €

22.477.475 €

TOTAL

122.812.228 €

145.603.030 €

268.415.258 €

Variació de les inversions reals per polítiques i programes

La inversió en Transports creix 2,5M€, passant de 37,6 a 40,1M€. La inversió en Salut augmenta 5,6M€, passant de 8,9 a 14,5M€. La inversió en Educació s’incrementa en 6,1M€, passant de 6,2 a 12,3M€.

Els principals programes i actuacions previstos són els següents:

Infraestructura de regadius i ordenació parcel·lària

29,9 M€

(24,4% del total)

§Obres al Canal Segarra-Garrigues amb 26,2 M€

§Modernització del reg del canal de Pinyana amb 1,5 M€

§Modernització de l’Urgell. 3a fase de Bell-Lloc: 282.682,42€Carreteres

13,5 M€

(11,0% del total)

§Conservació de carreteres amb 12,4M€

§Variant de la C-53 a Anglesola: 485.248€Salut

12,8 M€

(10,4% del total)

§Inversions a l’hospital Arnau de Vilanova per valor de 7,5M€

§Obres a l’hospital Santa Maria per valor de 5,3M€Educació

12,3M€

(10,0% del total)

§Nova construcció escola l’Alber d’Albesa: 3,5M€

§Nova construcció escola El Roser-Zer Plaurcén del Poal: 1,2M€

§Obres a l’Institut Lo Pla d’Urgell de Bellpuig: 1,1M€

§Nova construcció Escola Pinyana de Lleida: 1,1M€

§Ampliació i adequació Escola Marinada a Vilanova de Bellpuig: 820.000€

§Obres d’ampliació Escola Arnau Berenguer a El Palau d’Anglesola: 658.800€

Infraestructures ferroviàries

9,5M€

(7,7% del total)

§Actuacions vàries a la línia Lleida-La Pobla de Segur amb 9,5 M€


Per altra banda, tenint en compte el conjunt del període 2023-2026, destaquen les inversions pluriennals següents:

-Inversions al sistema de regadiu del Canal Segarra-Garrigues: 49,7M€

-Nova estació d’autobusos a Lleida: 36,2M€

-Conservació de carreteres: 28,8M€

-Planta de restes inclosos voluminosos al Segrià: 14,5M€

-Inversions a l’hospital Arnau de Vilanova (bloc quirúrgic): 21,0M€

-Nova construcció Comissaria d’Àrea Bàsica Policial a Mollerussa: 8,9M€


Més enllà de l’AIR: elements amb impacte territorial

El Projecte de pressupostos preveu altres actuacions d’àmbit català que tenen impacte local. Són aquestes:

-146 M€ per al Fons de Cooperació Local (+6,7 %).

-59 M€ per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

-43,7 M€ per al funcionament centres educatius locals (+3%).

-Increment de 52 M€ en el finançament de les llars d’infants per garantir la gratuïtat de l’I2.

-18,4 M€ per al funcionament de conservatoris i escoles de música o dansa locals (+26%).

-4,4 M€ per al funcionament centres d'arts plàstiques locals (+100%).

-33 M€ del fons per al foment del turisme (+51%).

-180 M€ per a l’ampliació del parc públic d’habitatges, 88 M€ d’ajuts al pagament del lloguer i 25 M€ per dotar d’habitatges a les taules d’emergència.

-680 M€ per garantir l’execució del Pacte nacional per la indústria.

-180 M€ per accelerar l’autoconsum domèstic i industrial.

-140 M€ pel desplegament de la xarxa pública de fibra òptica arreu del territori.

-Desplegament de l’Agenda rural de Catalunya, amb 892 actuacions per abordar els 7 grans reptes de les zones rurals.

-32 M€ per un pla d’impuls a la sostenibilitat de l’agricultura, la ramaderia i la pesca.

-10 M€ per dotar el fons per a l’eradicació definitiva de l’amiant a Catalunya.

En concret, a la vegueria, els pressupostos permetran també, entre d’altres:

-17 M€ al contracte programa de drets socials amb els ens locals (+6,8%).

-10,1 M€ del Fons de Cooperació Local per millorar el funcionament dels governs locals (+6,6%).

-5,3 M€ en bestretes per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

-2,9 M€ per polítiques d’igualtat i feminismes amb governs locals (+35%).

-5 M€ al desplegament de la fibra òptica.

-Desplegament del Pacte Nacional per la Indústria, que a la vegueria contempla, entre d’altres: impuls de la indústria aeroespacial a l’aeroport de Lleida-Alguaire, desplegament de sòl a Lleida, Tàrrega i Bell-lloc d’Urgell.

-1,7 M€ a un nou pavelló a la Fira de Lleida.

-Commemoració del centenari del naixement de Joan Oró i de Josep Vallverdú i del centenari de la mort del noi del Sucre.


Finalment, també es poden destacar les transferències nominatives següents:

Pla d'Urgell

Mollerussa

Al Consorci de l'Estany d'Ivars-Vila-Sana

91.000 €

Segrià

Lleida

A la Universitat de Lleida

39.878.730 €Al Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida

310.000 €A la Fundació Centro de Investigación en Agrotecnologia (AGROTECNIO)

300.000 €Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

60.000 €

Urgell

Tàrrega

A la Fira del Teatre al carrer de Tàrrega

445.000 €


Agramunt

A la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”

40.000 €

Avançar en la transformació de les Terres de Lleida

La delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, afirma que “estem davant dels pressupostos amb major despesa mai prevista a Catalunya i a la vegueria de Lleida, que, amb l’aposta decidida per grans eixos com la millora de la mobilitat, la salut l’educació, l’habitatge i el desenvolupament econòmic, enforteixen el nostre benestar social i ens han de permetre aprofitar totes fortaleses i les oportunitats de les Terres de Lleida per avançar en la gran transformació que pretén fer el nostre territori”.

Bergés destaca que, pel que fa a la transformació verda, hi haurà una part important del pressupost dedicada a la producció agrària sostenible i circular i un increment d’un 10% per desplegar l’Agenda Rural i garantir la cohesió territorial, “un dels grans reptes de la nostra vegueria”.

La delegada també remarca “la gran empenta que signifiquen aquests pressupostos per a la transformació feminista, amb una dotació de 2,9 milions d’euros per a polítiques d’igualtat i feminismes a la vegueria”. També incideix en “la gran rellevància dels 17 milions d’euros destinats al contracte programa de Drets Socials amb els ens locals, les bestretes del PUOSC i els 10,1 milions del Fons de Cooperació Local per a millorar el funcionament dels governs locals i les polítiques d’habitatge”.

3.791 milions d’euros d’inversió pressupostada per a tot Catalunya

Les actuacions amb impacte territorial es financen a través de diverses vies. D’una banda, les inversions reals, que es recullen al capítol 6 del pressupost i es detallen a l’Annex d’Inversions Reals. I, de l’altra, les transferències de recursos a altres agents o transferències de capital, contingudes al capítol 7. Així, en total s’arribaran als 3.791,4 milions d’euros d’inversió pressupostada, dels quals es poden territorialitzar 1.801,8 milions d’euros. La resta afecten diverses comarques o no es poden assignar a cap territori concret.

A més, també cal tenir en compte les transferències corrents, del capítol 4, que inclouen les transferències a, entres d’altres, els ens locals, consorcis, universitats o institucions sense ànim de lucre;i les subvencions i ajuts, que no es poden territorialitzar en el moment de l’aprovació dels pressupostos, però que acabaran tenint un impacte territorial molt elevat. A més, al llarg del 2023 es resoldran diverses convocatòries de fons europeus Next Generation destinades als ens locals, entre les quals destaquen les subvencions per transformar l’àmbit dels serveis socials (144 M€), per a la implantació d’instal·lacions renovables (26,5 M€), per reforçar la connectivitat de polígons industrials i centres logístics (9,8 M€), per fomentar l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya (9 M€), per al suport a les dones en els àmbits rural i urbà (7,8 M€), o per ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes (2,4 M€), entre d’altres.

_________________________________

(En l’annex que us adjuntem hi figuren els principals projectes d’inversió a cada comarca i projectes beneficiats pels Fons europeus).

1  

Fitxers adjunts

Annex inversions per comarques a la vegueria de Lleida

Annex inversions per comarques a la vegueria de Lleida
PDF | 33534

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia