IDESCAT

Imatge decorativa PIBT

Comptabilitat trimestral del 4t trimestre i Comptes econòmics anuals de Catalunya 2022. Avanç del PIB

L'economia catalana creix un 5,5% l'any 2022

query_builder   3 febrer 2023 10:17

event_note Nota de premsa

Comptabilitat trimestral del 4t trimestre i Comptes econòmics anuals de Catalunya 2022. Avanç del PIB

L'economia catalana creix un 5,5% l'any 2022

Al quart trimestre l’activitat augmenta un 3,3% interanual

L’any 2022 el producte interior brut (PIB) de Catalunya ha registrat un increment anual d’un 5,5%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta dada reflecteix un segon any consecutiu de recuperació, fet que permet aproximar els nivells d’activitat previs a la crisi derivada de la pandèmia. El PIB en volum del 2022 és un 1,5% inferior al del 2019, però des d’una òptica conjuntural, el quart trimestre del 2022 ja assoleix el nivell del període equivalent de 2019.

La dada anual catalana (5,5%) se situa un punt i nou dècimes per sobre de la primera estimació del PIB de la UE-27 (3,6%) i és igual a l’avanç del PIB de l’economia espanyola (5,5%).

Gràfic. Producte interior brut (PIB). % Variació anual en volum{"name":"2023/02/03/08/32/16a7d9bd-d9d7-4bef-ad4a-d6923ea35983.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":16748}

El quart trimestre del 2022 mostra una taxa interanual del 3,3%, sis dècimes superior a l’economia espanyola (2,7%), i un punt i cinc dècimes per sobre de la UE-27 (1,8%). La variació intertrimestral de l’avanç del PIB català el quart trimestre ha estat del 0,3%, una dècima més que l’enregistrada per l’economia espanyola (0,2%) i 3 dècimes més que la UE‑27 (0,0%).

L’evolució econòmica del 2022 s’ha de valorar en el context internacional, marcat per un conjunt de factors interrelacionats que han condicionat el desenvolupament de l’activitat al llarg de tot l’any. D’una banda, l’augment generalitzat dels preus aguditzat per l’evolució dels mercats energètics i, de l’altra, el progressiu augment de les taxes d’interès dels bancs centrals. Malgrat aquesta conjuntura internacional, l’economia catalana ha experimentat un creixement concentrat sobretot en una evolució favorable dels serveis (8,0%) i en menor mesura de la construcció (4,7%), que ha tingut una millora notable respecte de l’any anterior. En canvi, la indústria ha disminuït un 2,5%, l’agricultura ha tingut un fort deteriorament de l’activitat (-13,7%).

En relació amb els serveis, destaca la consolidació de la recuperació de moltes activitats que havien iniciat la reactivació l’any 2021 com, per exemple, les branques dels serveis professionals, de telecomunicacions i serveis informàtics i d’activitats artístiques i també el manteniment d’un creixement elevat en les activitats relacionades amb el turisme (hoteleria, transport aeri o les agències de viatges).

Pel que fa a la indústria, la reducció del valor afegit, d’un -2,5%, està condicionada per l’evolució negativa de la fabricació de vehicles de motor i el manteniment d’una producció estable en les principals branques industrials (alimentació i química). En canvi, destaquen pel seu dinamisme la indústria farmacèutica i la fabricació de maquinària. Per la seva banda, el limitat pes i creixement de les activitats energètiques (refinació de petroli i energia elèctrica) han impedit compensar l’empitjorament registrat en altres branques com la metal·lúrgia i la confecció.

Al quart trimestre l’activitat augmenta un 3,3% interanual encapçalada pels serveis

La taxa de variació interanual del quart trimestre del 2022 ha estat d’un 3,3%, valor que mostra una desacceleració de l’economia catalana d’1,7 punts respecte del trimestre anterior. Per sectors, s’observa que els serveis (5,5%) i la construcció (4,8%) mantenen elevades taxes de creixement que contrasten amb una evolució negativa de l’agricultura (-14,8%) i la indústria (-3,0%).

Gràfic. PIB per grans sectors. Catalunya. % Variació interanual, en volum{"name":"2023/02/03/08/34/e13c21bf-d751-4fbf-b163-3e91b0787ef7.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":25900}

El sector serveis registra una elevada taxa de creixement d’un 5,5% interanual, però de menys intensitat que el trimestre anterior (7,5%). Gran part de les branques de mercat assoleixen augments d’activitat destacables, i entre les que més han contribuït a aquest bon comportament cal esmentar les relatives al turisme, és a dir, el transport aeri, l’hoteleria i restauració i les agències de viatges. Així mateix, les activitats relacionades amb el comerç, l’emmagatzematge, activitats professionals i informàtiques també mantenen un elevat dinamisme.

Pel que fa a la indústria registra una taxa interanual negativa del -3,0%, sis dècimes inferior al trimestre anterior (-2,4%). Per branques d’activitat, destaca el bon el comportament de la indústria farmacèutica, que també ha estat una de les més rellevants en el conjunt de l’any. En canvi, les activitats energètiques mostren una evolució negativa, juntament amb la metal·lúrgia, la indústria tèxtil i la fabricació de paper. Finalment, la indústria de l’automoció manté una evolució positiva que contrasta amb els limitats nivells de producció del primer semestre.

Finalment, el sector de la construcció també mostra una variació interanual rellevant, del 4,8%, que contrasta amb l’agricultura, on es registra una reducció del seu valor afegit del ‑14,8%.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 146489

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia