Economia i Hisenda

Fotografia

NOTA DE CONJUNTURA ECONÒMICA (FEBRER 2022)

El PIB català creix un 5,5% l'any 2022, dos punts per sobre de la zona euro

query_builder   3 febrer 2023 11:36

event_note Nota de premsa

NOTA DE CONJUNTURA ECONÒMICA (FEBRER 2022)

El PIB català creix un 5,5% l'any 2022, dos punts per sobre de la zona euro

  1. El darrer trimestre de l’any, l’economia catalana sobrepassa en un 0,4% els nivells del quart trimestre del 2019 i se situa així per sobre dels valors prepandèmia
  2. El sector de serveis i la construcció continuen impulsant l’economia catalana, que creix un 0,3% intertrimestral el quart trimestre
  3. La taxa de temporalitat assoleix mínims (14,5%) i se situa a nivells semblants a la mitjana europea
  4. La inflació canvia de tendència el quart trimestre i es modera fins al 5,2% el darrer mes de l’any
Cafeteria{"name":"2023/02/06/11/51/2a3ba723-df14-4519-be84-71eb99be3562.jpg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":3796507}

Segons l’estimació d’avanç que elabora l’Idescat, l’any 2022 l’economia catalana va créixer un 5,5%, al mateix ritme que l’economia espanyola i dos punts per sobre de la zona euro (3,5%). La recuperació del turisme estranger i l’evolució favorable del mercat de treball han permès apuntalar el creixement de l’economia, en un context advers per la guerra a Ucraïna, la crisi energètica, les tensions inflacionistes, l’alça en els tipus d’interès i l’afebliment de les principals economies de l’entorn.

El quart trimestre del 2022 el PIB català ha experimentat un creixement positiu (0,3% intertrimestral), superior al que s’esperava i per sobre dels països de l’entorn, mentre que en termes interanuals la pujada és del 3,3%. L’economia catalana supera així els valors previs a la pandèmia, amb un volum de PIB un 0,4% superior al del quart trimestre del 2019, un ritme de recuperació que se situa entre la zona euro (que està un 2,4% per sobre) i l’economia espanyola (que encara se situa un 0,9 % per sota dels volums previs).

La informació econòmica més recent suggereix un afebliment del consum i de l’activitat. Amb tot, s’espera que l’activitat guanyi dinamisme a partir de la primavera, a mesura que les tensions en els mercats de l’energia afluixin, continuïn millorant els problemes d’aprovisionament i es reforci el desplegament dels fons NGEU. No obstant això, la incertesa es manté elevada, sobretot per la possibilitat d’una inflació més persistent i pels efectes de l’enduriment de la política monetària.

Quadre PIB{"name":"2023/02/06/11/52/93654f1b-a1c7-4ef5-9640-c9debe2bee2f.jpeg","author":"Departament d'Economia i Hisenda","type":"0","location":"0","weight":54722}

Dinamisme a la construcció i sobretot als serveis

El quart trimestre els serveis anoten un increment intens (5,5% interanual), tot i que a un ritme més suau que el del tercer trimestre (7,5%). El creixement d’aquest sector es va normalitzant progressivament, després de l’impacte de la pandèmia. L’augment ha estat molt generalitzat per subsectors, però destaca especialment el dinamisme de les activitats professionals i tecnològiques. En el conjunt del 2022, els serveis avancen un 8,0%.

També convé destacar la recuperació del turisme estranger al llarg del 2022, que ha continuat apropant-se progressivament als valors prepandèmia. Així, l’arribada de turistes estrangers en l’acumulat fins al novembre se situa a prop del 80% de l’any 2019.

La construcció segueix amb un creixement notable (4,8% interanual), però amb perspectives d’alentiment per la pujada dels costos financers i per l’encariment dels costos de producció. En termes anuals la construcció creix un 4,7%.

La indústria i el sector agrari mostren descensos, en un context d’encariment dels costos de producció i climatologia adversa

Durant el 2022 el VAB industrial manté una tendència de descens interanual que se situa en el -3,0% el quart trimestre. L’afebliment del sector va començar a partir de la segona meitat del 2021, pels problemes de subministrament a escala global i pel fort encariment energètic i d’altres inputs. L’evolució és força desigual per branques, on el dinamisme dels productes farmacèutics contrasta amb la feblesa de la indústria tèxtil, la indústria química i les altres indústries manufactureres (incloses, entre d’altres, la fusta i el suro, la refinació de petroli o la fabricació de mobles). En termes anuals la indústria cau un 2,5%.

El VAB del sector agrari retrocedeix un 14,8% interanual i encadena cinc trimestres amb una tendència negativa. El sector està molt afectat per l’encariment dels costos intermedis (energia, pinsos i fertilitzants, entre d’altres) i la climatologia adversa, amb efectes negatius sobre la producció agrícola. En conjunt del 2022 el retrocés se situa en el 13,7%.

L’ocupació desaccelera el seu creixement

Durant el quart trimestre del 2022, l’ocupació EPA desaccelera el creixement fins a un 0,6% interanual, mentre que l’afiliació també perd ritme però encara mostra un augment significatiu (2,8% interanual). La taxa de temporalitat segueix a la baixa, arran de la reforma laboral, i assoleix un nou mínim (14,5%), per primera vegada en línia amb la zona euro (on la temporalitat se situa al voltant del 15%).

L’alentiment en l’ocupació ha provocat un lleu repunt de la taxa d’atur fins al 9,9%, des del 9,3% del tercer trimestre. Ara bé, en el conjunt del 2022, la taxa d’atur ha estat d’un 9,7%, la taxa anual més baixa des del 2008. La taxa d’atur també puja a Espanya durant el quart trimestre (fins al 12,9%), mentre que a la zona euro es manté estable en el 6,5%.

Els preus més continguts de l’energia i les matèries primeres moderen la inflació

La inflació es redueix al desembre (5,2%) gràcies a la moderació dels preus de l’energia i de les matèries primeres. Per grups, destaca el fort creixement de preus dels aliments (13,4% interanual) i la davallada dels preus del grup de l’habitatge (-2,5%), que inclou part del component energètic. La mesura del topall del gas en el mercat elèctric, coneguda com a excepció ibèrica, ha situat les inflacions catalana i espanyola entre les més baixes de la zona euro. No obstant això, la inflació subjacent continua creixent (6,5% el desembre), perquè els augments dels costos de producció derivats de l’encariment de les matèries primeres s’han traslladat en part a preus finals.

L’índex de preus industrials (IPRI) es modera fins al 14,3% interanual el mes de desembre, després d’assolir un màxim l’agost (29,8%).

En aquesta Nota de Conjuntura, s’inclouen dos requadres: un primer, amb una valoració dels principals factors que condicionaran l'evolució de l'economia catalana i l’entorn l'any 2023, realitzada pels membres del Consell Assessor en Política Econòmica de Catalunya (CAPEC); i un segon requadre amb l’anàlisi del PIB i el PIB per habitant de les demarcacions territorials l’any 2020.

La Nota de conjuntura corresponent al quart trimestre del 2022 es pot consultar al web del Departament d’Economia i Hisenda.1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 39513

Economia catalana
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia