Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

EC

Acció Climàtica declara l'Emergència Cinegètica als massissos de Rocacorba i les Gavarres

query_builder   21 febrer 2023 12:14

event_note Nota de premsa

Acció Climàtica declara l'Emergència Cinegètica als massissos de Rocacorba i les Gavarres

  1. En aquestes zones situades principalment a les comarques del Gironès, el Baix Empordà i el Pla de l’Estany, les poblacions són d’uns 16 senglars per km2
  2. Aquesta mesura forma part del Pla de xoc que el Departament té en marxa per reduir les densitats de les poblacions de senglars
  3. L’objectiu de captures des de l’inici de la temporada hàbil de caça i mentre duri l’emergència és de 4.500 seglars a les Gavarres i 2.200 a Rocacorba
  4. Es declara només en aquells espais on conflueixen la conflictivitat del senglar sobre l’agricultura en zones habituals i reiterades de danys i densitats altes


El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural declara l’Emergència Cinegètica als massissos de les Gavarres i de Rocacorba amb un total de 38 municipis afectats de les comarques del Gironès, el Baix Empordà i el Pla de l’Estany i un de la Garrotxa. En aquestes dues masses boscoses, concretament 87.841 hectàrees, hi ha unes densitats molt altes de senglar que originen danys reiterats en els camps agrícoles i per això s’activa aquesta mesura. L’objectiu és agilitar els procediments administratius amb l’objectiu d’aconseguir resultats en el menor temps possible, disminuir les poblacions de senglar i els danys i permetre l’execució subsidiària de mesures excepcionals de gestió cinegètica, si cal.

Això vol dir que, en el cas que les persones titulars d’aquestes zones de caça, a través dels caçadors, no puguin complir els objectius de captures establerts per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l'espècie amb els mitjans de què disposa, es podrà acordar l’execució per aconseguir els objectius per part de l’Administració.

Si en una determinada comarca o àmbit territorial hi ha una abundància d’individus d’una espècie cinegètica com poden ser els seglars o els conills de manera que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l’agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça, el Departament ha de declarar l’Emergència Cinegètica en la comarca o l’àmbit territorial afectats.

Objectius de captures molt concrets per a cada àmbit

El Departament estableix el nombre mínim de captures en 21 Àrees Privades de Caça (APC) de les Gavarres i 9 APC a Rocacorba que caldrà assolir des de l’inici d’aquesta temporada de caça i mentre l’Emergència Cinegètica estigui vigent. Això vol dir que en el període que va de setembre de 2022 a 31 de maig d’enguany al massís de les Gavarres les captures a assolir serien de 4.492 i a Rocacorba de 2.234. L’objectiu de densitats de senglar que es persegueix és entre 4 i 5 senglars per km2.

La prioritat és aplicar la selectivitat en la seva captura, sempre que sigui possible, i capturar individus joves enfront dels adults, i femelles enfront de mascles. També establir les mesures de caràcter cinegètic permeses i les mesures de control de les actuacions realitzades. També es duran a terme les mesures de seguiment del resultat de les actuacions.


EC{"name":"2023/02/21/12/04/a3b6203f-62e9-47dc-bf88-32a88ca23dd0.png","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":295763}


Situació de sobrepoblacions concentrades a la demarcació de Girona

La situació de superpoblació de senglars (Sus scrofa) a les comarques gironines s’ha agreujat enguany per la situació de sequera, fet que ha comportat un augment, comparat amb anys anteriors, de la seva presència en zones de conreus i en zones urbanes i periurbanes. Més senglars implica un increment de danys als cultius i d’accidents de trànsit, efectes nocius sobre la biodiversitat, incidències cada vegada més nombroses en nuclis urbans i/o zones de seguretat i amb persones i afectacions als béns materials, i també augmentar el risc de malalties com la Pesta Porcina Africana (PPA), que es podria propagar ràpidament en cas d’aparició atesa l’alta densitat de senglars en el territori.

Les dades disponibles de les dues darreres temporades a la demarcació de Girona mostren que les batudes han augmentat el nombre de les captures globals un 29%.

L’Emergència Cinegètica, una eina inclosa al Pla de xoc

L’Emergència Cinegètica és una de les figures incloses en el Pla de xoc per al control dels danys produïts pel senglar 2022-2024 que té en marxa del Departament per reduir els danys que els senglars originen en els conreus.

El Pla és una bateria d’accions que vol reduir en 3 anys les poblacions de senglar i els efectes i conflictes que produeix a Catalunya, augmentar les captures i limitar-ne la reproducció. Entre aquestes mesures concretes per fer front a les altes densitats, hi ha declarar-la on toqui.

Paral·lelament, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va iniciar la setmana passada els tràmits per activar també aquesta mesura per optimitzar les captures a Lleida, però en aquest cas contra els conills.


3  

Imatges

Exemplars de senglars a les Gavarres

Exemplars de senglars a les Gavarres 295740

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica, Anna Sanitjas i Olea, durant l'atenció a mitjans.

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica, Anna Sanitjas i Olea, durant l'atenció a mitjans. 184365

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas i Olea, i la directora dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Elisabet Sánchez i Sala, avui a Cassà de la Selva.

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas i Olea, i la directora dels serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Elisabet Sánchez i Sala, avui a Cassà de la Selva. 228293

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia