Agents Rurals

Sala primera prova sotsinspecció Cos Agents Rurals

150 aspirants realitzen la primera prova del concurs oposició per a sotsinspector/a del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat

query_builder   27 febrer 2023 13:20

event_note Nota de premsa

150 aspirants realitzen la primera prova del concurs oposició per a sotsinspector/a del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat

Procés selectiu per a 35 places, de les quals 23 de promoció interna i 12 de torn de lliure

Dissabte va tenir lloc la primera prova de la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició per a 35 places a la categoria de sotsinspector/a de l'escala executiva (grup A, subgrup A2) del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. De les 35 places convocades, 23 són de promoció interna i 12 de torn de lliure accés destinades a persones externes que volen opositar al cos.

Segons dades provisionals, al llarg del matí 150 aspirants (d'un total de 244 persones convocades) van realitzar la primera prova de coneixements teoricopràctics a les dependències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L'objectiu d'aquesta convocatòria és ampliar l'estructura de comandament que es va començar a desplegar a finals de 2021 amb la incorporació de la primera promoció de sotsinspectors/es de l'escala executiva del Cos d'Agents Rurals, formada per 14 persones, així com també acabar de desplegar les diferents categories professionals que la normativa del cos preveu.

La prova ha constat de dos exercicis, un qüestionari de coneixements tipus test i un exercici de coneixements i situacions pràctiques. El procediment selectiu de concurs oposició consta de fase d'oposició (amb proves selectives obligatòries i eliminatòries), de concurs, formativa de caràcter selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de caràcter obligatori i eliminatori i, finalment, un període de pràctiques amb una durada de quatre mesos.

Els requisits per haver pogut accedir a la convocatòria son els d'haver complert els 18 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa; tenir la nacionalitat espanyola, tenir la titulació universitària oficial de grau, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B; posseir els coneixement de nivell de suficiència de català (C1) o superior; no tenir antecedents penals i prendre el compromís de dur les armes reglamentàries, incloses, expressament, les armes de foc.

Pla Estratègic 2019-2024

El desplegament de les categories professionals és una de les mesures incloses en el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals (PECAR), que preveu un increment de la plantilla fins l'any 2024 de 300 efectius, alhora que també preveu un increment de 50 places de personal tècnic, administratiu i personal laboral per consolidar l'estructura del mateix.

En paral·lel, hi ha en curs dues convocatòries per accedir al Cos d'Agents Rurals a la categoria d'escala bàsica, una de 50 places (núm. de registre 01/20) on les persones aspirants estan fent el curs de formació bàsica, i una altra de 100 places (Accés a agent de l'escala bàsica 04/22), de la qual ja s'ha realitzat la primera prova.

Per a més informació:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/fes-te-agent-rural/

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia