IDESCAT

Imatge decorativa COMTEC

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre i Anual 2022

Les exportacions catalanes de tots els nivells tecnològics mostren creixements elevats el 2022, encapçalats pels de nivell mitjà baix (22,4%)

query_builder   2 març 2023 10:00

event_note Nota de premsa

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 4t trimestre i Anual 2022

Les exportacions catalanes de tots els nivells tecnològics mostren creixements elevats el 2022, encapçalats pels de nivell mitjà baix (22,4%)

L’alta tecnologia augmenta les vendes un 18,2%

Les vendes a l’estranger de productes industrials han assolit els 89.740,8 milions d’euros l’any 2022, xifra que representa un increment anual del 17,7% i manté la tendència creixent de l’any anterior (20,7%), després de la reducció registrada el 2020, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per nivells tecnològics, tots els grups de productes han incrementat les exportacions encapçalats pels de nivell mitjà baix (que inclou entre altres: cautxú, matèries plàstiques, metal·lúrgia, productes metàl·lics) amb un 22,4% anual. El segueixen els de nivell mitjà alt (18,4%), alt (18,2%) i baix (13,9%).

Gràfic. Exportacions per contingut tecnològic. 2021-2022{"name":"2023/03/02/09/26/2ecb374d-fa9f-40e5-b980-ffcd86c18f93.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":15357}

Les exportacions d’alta tecnologia de Catalunya han assolit els 11.575,8 milions d’euros, xifra que representen el 12,9% del total de les exportacions catalanes i el 26,8% de les del conjunt d’Espanya en aquest nivell. L’increment de les vendes (18,2%) el 2022 es deu al bon comportament de tots els grups de productes. Els productes farmacèutics han augmentat un 20,9%, els Productes informàtics, electrònics i òptics un 8,3%, i el grup d’altres productes, un 91,3%. Per destinació geogràfica, les vendes a la Unió Europea i les destinades a fora de la UE, han crescut amb una intensitat similar (18,5% i 18,0%, respectivament).

Les vendes a l’estranger de productes industrials de nivell mitjà alt han crescut un 18,4% anual i han assolit un valor de 40.530,7 milions d’euros el 2022, xifra que representa el 45,2% de les exportacions industrials de Catalunya, i el 31,3% de les d’exportacions de l’estat en aquest nivell. Tots els grups de productes d’aquest nivell han augmentat les vendes a l’estranger: els productes químics un 17,3%, el grup Materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles un 19,9% i el grup Altres un 10,1%. Per àrees geogràfiques, les vendes han augmentat tant a la Unió Europea com a la resta del món (20,4% i 15,2%, respectivament).

Les exportacions de productes de nivell mitjà baix (amb un valor de 13.416,7 milions d’euros i un pes sobre el total del 15,0%) són les que més han augmentat, un 22,4% anual. El principal grup de productes d’aquest nivell (Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia) ha augmentat les vendes a l’estranger un 13,8%, els productes metàl·lics un 19,3% i el grup d’Altres un 52,6%. Per àrees geogràfiques, les vendes han tingut comportaments similars, amb un augment del 22,8% a la Unió Europea i un 21,6% les destinades a la resta del món.

Les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 24.217,6 milions d’euros (que representa el 27,0% del total), han augmentat un 13,9% el 2022. Per àrees geogràfiques, les vendes han augmentat un 17,0% respecte a la Unió Europea i un 9,6% respecte a la resta del món.

Les importacions de productes industrials superen per primera vegada els 100.000 milions d’euros el 2022

Les compres a l’estranger de productes industrials de Catalunya han assolit els 100.579,3 milions d’euros el 2022, xifra que suposa un increment del 23,7% en relació amb l’any anterior. Els forts creixements registrats en tots els nivells tecnològics han permès que tots superin els valors de compres més alts registrats fins ara. Les compres de productes de nivell tecnològic mitjà baix augmenten un 36,4% anual, les de nivell baix un 24,5%, les de nivell alt un 20,4% i les nivell mitjà alt un 20,3%.

Gràfic. Importacions per contingut tecnològic. 2012-2022{"name":"2023/03/02/09/27/f8c1dbd0-8758-4b43-825a-749ec2f2fd07.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":8091}


Al quart trimestre del 2022 les exportacions de productes de nivell mitjà alt són les que més han augmentat (26,6%)

Les exportacions del quart trimestre del 2022 mostren variacions positives en tots els grups de productes segons el seu nivell tecnològic, encapçalades per les de nivell mitjà alt (26,6%), que han tingut una evolució favorable al llarg de l’any. El segueixen, amb intensitats inferiors, les de nivell mitjà baix (16,2%), l’alta tecnologia (13,8%) i les de baix contingut tecnològic (12,7%).

Gràfic. Exportacions per contingut tecnològic. 2022T4{"name":"2023/03/02/09/28/001ea3b1-6ed2-431a-b51f-f2a942811194.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":25190}

Pel que fa a les importacions del quart trimestre del 2022, tots els nivells tecnològics mostren taxes positives però de menys intensitats que els trimestres precedents. Les de nivell mitjà baix han crescut un 17,0% interanual, les de nivell mitjà alt un 15,6%, les de nivell baix un 11,0% i l’alta tecnologia un 4,6%.

Gràfic. Importacions per contingut tecnològic. 2022T4{"name":"2023/03/02/09/29/31972cc0-607a-4a83-a250-34a2a9987bba.png","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":27405}


1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 180740

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia