El Departament d’Acció Climàtica indemnitzarà els propietaris de les explotacions afectades per la malaltia de la influença aviària pel sacrifici dels animals.
El Departament d’Acció Climàtica indemnitzarà els propietaris de les explotacions afectades per la malaltia de la influença aviària pel sacrifici dels animals
{"name":"2023/03/08/13/10/979a6621-125c-47cd-946a-1f97ce6024af.jpeg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":131851}

El proper divendres dia 10 de març finalitza el període de control i restriccions que s’han aplicat a totes les granges i altres establiments en un radi de 10 quilometres al voltant de la granja on es va declarar fa un mes un focus de grip aviària en aus domèstiques.

Aquestes mesures de control i restriccions de moviments s’apliquen per evitar la propagació de la malaltia cap a d’altres granges properes i, en el supòsit que aparegués un possible cas, poder actuar ràpidament per al seu control i erradicació immediata.

El fet de no haver-se declarat cap nou focus, ni tant sols sospites de la malaltia dins d’aquest zona restringida, evidencia que la detecció i actuació ràpida sobre la granja afectada i les altres granges que hi estaven vinculades epidemiològicament esdevenen eines clau per al control de les emergències sanitàries que afecten la salut animal, on certes malalties també poden tenir implicacions per a la salut humana i ambiental.

L’explotació d’indiots on es va detectar el focus d’influença aviària (a les Garrigues) podrà restablir l’activitat normal a partir de la segona quinzena d’abril. Prèviament, el Departament d’Acció Climàtica hi aplicarà les mesures oportunes per garantir l’absència del virus en aquestes explotacions, que consisteixen en la introducció d’animals sentinelles durant un període de tres setmanes.

Pel que fa la resta d’explotacions de les zones de protecció (3 km) i vigilància (10 km), una vuitantena, si no hi ha canvis inesperats en la situació de la malaltia, a partir de l’11 de març s’aixequen les restriccions de mobilitat i només seran vigents les mesures de bioseguretat que s’apliquen als municipis inclosos dins les zones d’especial risc: prohibició de caçar aus salvatges; de celebrar fires, mercats d’aus de corral o de criar aus de corral a l’aire lliure, entre d’altres.

Aquestes mesures es revisaran en funció de la situació epidemiològica de la malaltia.

Tanmateix, cal insistir en el manteniment de totes aquelles mesures de bioseguretat, ja siguin de manteniment d’infraestructures com de maneig dels animals, que minimitzin el risc d’entrades de malalties a les nostres granges.

Indemnització als propietaris

El Departament d’Acció Climàtica indemnitzarà els propietaris de les explotacions afectades per la malaltia de la influença aviària pel sacrifici dels animals.

Fins a data d’avui s’ha procedit al sacrifici de 87.000 aus, 37.000 indiots i 50.000 guatlles de l’explotació amb focus confirmat, de les dues explotacions relacionades epidemiològicament, i d’una tercera explotació de situada a 200 metres del focus. El Departament ja ha iniciat el procediment de valoració i indemnització dels animals sacrificats, de manera que els propietaris dels animals puguin rebre les compensacions econòmiques al més aviat possible.

La proposta d’indemnització a les persones afectades que, d’acord amb els preus de mercat, el Departament ha tramès al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació perquè al seu temps la traslladi a la Comissió Europea, és d’aproximadament 183.000 €.

1  

Imatges

Un veterinari inspeccionant la situació sanitària d'una granja d'aviram

Un veterinari inspeccionant la situació sanitària d'una granja d'aviram 131851