Direcció General de Comunicació

El Govern presenta el calendari de desplegament de la Llei de la ciència de Catalunya

El Govern presenta el calendari de desplegament de la Llei de la ciència de Catalunya

query_builder   14 març 2023 15:38

event_note Nota de premsa

El Govern presenta el calendari de desplegament de la Llei de la ciència de Catalunya

  1. Els principals òrgans i estratègies s’implementaran entre aquest mes de maig i el gener de 2024
  2. L’objectiu de la normativa és consolidar la posició capdavantera de la ciència feta a Catalunya i enfortir el model propi del sistema d’R+D+I per garantir una ciència que posa èmfasi en la innovació, la sostenibilitat, la cohesió social i l’equilibri territorial

El Govern ha pres coneixement avui de l’informe corresponent al desplegament de la Llei de la ciència de Catalunya, que va entrar en vigor el 13 de gener passat. Aquest informe detalla el calendari d’implementació dels principals òrgans i estratègies recollits en la normativa que ha de permetre consolidar la posició capdavantera de la ciència feta a Catalunya i enfortir el model propi del sistema d’R+D+I per garantir una ciència que posa èmfasi en la innovació, la sostenibilitat, la cohesió social i l’equilibri territorial.

Concretament, l’informe recull el calendari d’adequació i constitució dels òrgans que permetran afavorir la coordinació del sistema de coneixement, així com per afavorir el mecenatge en la ciència:

  1. Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI). Serà l’òrgan col·legiat de coordinació de les competències de la Generalitat en la matèria, coordinarà els departaments amb activitat en R+D+I i definirà les línies estratègiques de finançament públic.
  2. Consell per a la Recerca i la Innovació de Catalunya (CORICAT). Esdevindrà l’òrgan consultiu del Govern per prendre les grans decisions estratègiques de país en l’àmbit.
  3. Consell del Mecenatge en Recerca, Desenvolupament i Innovació de Catalunya. La seva missió serà elevar propostes per mantenir actualitzada la política de mecenatge en R+D+I i assessorar en els mecanismes per a la seva efectivitat.

El calendari de constitució d’aquests tres òrgans s’estableix entre el pròxim mes de maig i el juliol d’aquest mateix any.

Pel que fa als plans i les estratègies a desplegar en el marc de la llei, el calendari previst en l’informe del Departament de Recerca i Universitats està fixat entre el juliol d’aquest mateix any i el gener de 2024. Concretament, la normativa preveu:

  1. Pla estratègic universitari en recerca i transferència d’excel·lència. Preveu sotmetre l’activitat científica a una avaluació externa que, en cas de ser positiva, atorgarà una credencial per accedir a ajuts competitius. Destinat a les universitats i als seus departaments, als instituts de recerca propis i als centres adscrits amb activitat de recerca.
  2. Estratègia d’igualtat de gènere a la ciència. Té com a objectiu promoure la paritat de dones i homes en tots els àmbits del sistema català de ciència i la incorporació de la perspectiva de gènere com una categoria transversal de la producció de coneixement. Paral·lelament, també s’aprovaran plans d’igualtat.
  3. Estratègia de ciència oberta. Per tal de permetre que personal investigador dipositi la producció científica i les dades de l’activitat de recerca en repositoris amb accés obert i de manera entenedora. Aquestes dades hauran de ser localitzables, accessibles, reproduïbles i interoperables (FAIR Data) en el marc ètic i de respecte al treball científic aliè.
  4. Estratègia d’innovació i transferència de coneixement. Té l’objectiu d’enfortir un ecosistema avançat en innovació alineat amb els reptes territorials, socials i empresarials i que promoguin una economia i una societat fonamentada en el coneixement, orientada a l’aplicació de tecnologia disruptiva i a l’emprenedoria de base tecnològica.

La Llei de la ciència de Catalunya, nascuda amb un ampli consens parlamentari i entre el sistema de coneixement del país, vol garantir una ciència al servei de la societat. Concep l’R+D+I com una eina per contribuir al benestar de les persones, la competitivitat de les empreses i l’eficàcia de les institucions públiques, i posa especial èmfasi en el servei a la ciutadania donant resposta als grans desafiaments socials, fomentant la transferència de coneixement i la divulgació científica i la recerca transparent i col·laborativa.Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia