Signat el nou acord entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor de residus d’aparells elèctrics i electrònics

Moment de la signatura.{"name":"2023/03/15/15/00/3fc0a955-ac3a-4748-9a4f-7981313861c3.jpeg","author":"DACC","type":"0","location":"0","weight":"129727"}

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) han signat l’acord que ha de regir la recollida dels RAEE dels pròxims quatre anys. Una de les novetats que aporta aquest nou conveni és la incorporació de penalitzacions en cas que s’esdevinguin retards en les recollides per part dels SCRAP i també en els supòsits d’emmagatzematge incorrecte d’aquests residus per part dels ens locals. El text també obre un nou canal per a l’adhesió de les entitats municipalistes.

Els SCRAP que han signat el conveni són, per una banda, els sistemes AMBILAMP, ECOASIMELEC, ECOFIMÁTICA, ECOLEC, ECOLUM, ECO-RAEE, ECOTIC i European Recycling Platform RAEE, integrants de l’Oficina de Coordinació OfiRaee i, per altra banda, ECOECHE i SUNREUSE, que no són membres d’OfiRaee. Tots ells, amb diferents quotes depenent del volum de RAEE que posen al mercat els productors que formen part d’aquests sistemes.

Els RAEE tenen un potencial de contaminació molt elevat. Dur a terme una correcta gestió d’aquests residus és un dels objectius estratègics de l’ARC. Per seguir fent front a la problemàtica de l’abandonament de RAEE a la via pública es preveu que el nou conveni permeti incrementar la col·laboració i la implicació de tots els agents de la cadena. També és de gran importància per al sector incrementar la durabilitat i capacitat de reparació dels aparells, així com una òptima recuperació dels materials que formen aquests residus mitjançant la cooperació entre fabricants i gestors.

El nou conveni marc estipula els fons que els SCRAP signants han d’aportar a l’Agència de Residus de Catalunya en concepte de campanyes de comunicació, amb quotes variables segons el grau de compliment dels objectius de recollida de RAEE.