Direcció General de Comunicació

Mossos

La Direcció General de la Policia estrena nou decret d'estructura per consolidar Mossos d'Esquadra com a policia integral, de proximitat i tecnològica

query_builder   21 març 2023 13:02

event_note Nota de premsa

La Direcció General de la Policia estrena nou decret d'estructura per consolidar Mossos d'Esquadra com a policia integral, de proximitat i tecnològica

·Aquesta reestructuració reemplaça el decret del 2011 que ha estat vigent fins avui i tanca la fase post desplegament del cos

·Destaca la nova Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana o la innovadora Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

·Es crea la nova Regió Policial Virtual que durà a terme funcions de policia comunitària en l’entorn virtual, mitjançant sistemes d’interrelació no presencials amb la ciutadania, així com de prevenció i persecució d’il·lícits en entorns virtuals

·La Divisió d’Investigació Criminal es diferenciarà en dues divisions: la territorial i central. S’apostarà per la lluita contra el cibercrim, les violències sexuals i la corrupció amb la creació d’Àrees Centrals específiques

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el nou Decret de reestructuració de la Direcció General de la Policia, que reemplaça el decret vigent de l’any 2011 i adapta el cos a les noves necessitats de seguretat pública. Alhora, el decret constitueix una eina imprescindible per avançar en l’horitzó Mossos 2030 i consolidar el model de policia de proximitat.

El disseny de la nova estructura respon a un treball intens de planificació i deliberació dels darrers anys, i atén les necessitats del moment com són la Policia Marítima i la Unitat de Drons, entre d’altres.

Una nova Prefectura de la Policia amb sis comissaries. La Prefectura de la Policia disposarà de sis comissaries superiors o generals: la Comissaria Superior Territorial, la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana, la Comissaria Superior Tècnica, la Comissaria General d’Investigació Criminal, la Comissaria General d’Informació i la Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

El nou decret estableix en el seu text que la Prefectura estarà encapçalada per un comissari en cap que n’és el màxim comandament operatiu, així com un sotscap executiu que serà el segon comandament operatiu del cos.

De la Prefectura també en dependrà directament el seu Gabinet, la Divisió d’Escortes i el Centre de Comandament de la Prefectura d’on quedaran integrades tant la Sala Central de Comandament com les Sales Territorials i l’Àrea de Coordinació Interpolicial. També en penjarà la nova Àrea d’Anàlisi, Coneixement i Intel·ligència, que potenciarà aquests àmbits i coordinarà diferents àrees i dirigirà tècnicament aquest camp.

Aposta decidida per la tecnologització del cos

Per la importància estratègica del desenvolupament tecnològic, es crea la Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Tindrà competències sobre els sistemes i tecnologies de la informació dels Mossos d’Esquadra i treballarà l’àmbit de la ciberseguretat internament. Disposarà de dues divisions: la Divisió de Sistemes i Telecomunicacions i la Divisió de Ciberseguretat i Sistemes Especials, així com una Àrea de Desenvolupament Tecnològic que impulsarà la implementació tecnològica del cos.

Una Comissaria Superior Territorial per donar resposta integral al territori

Des de la Comissaria Superior Territorial s’exercirà la direcció i la coordinació operativa de les nou regions policials repartides per tot el territori català. Totes les Regions Policials d’arreu de Catalunya disposaran d’Àrea Regional de Recursos Operatius, Unitats de Policia Administrativa i Medi Ambient.

A més, entre altres novetats, es creen les Àrees Regionals de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes, que tindran encomanades funcions de coordinació, supervisió i avaluació del tractament a les víctimes i la lluita contra la violència masclista o les de fomentar el diàleg i cooperació amb altres operadors de l’àmbit territorial respectiu. Les regions també incorporaran una nova Unitat Regional d’Anàlisi de Seguretat encarregada de fer el tractament de dades i analitzar la situació delinqüencial.

De la Comissaria Superior Territorial també en dependrà la nova Regió Policial Virtual, que durà a terme funcions de policia comunitària en l’entorn virtual, mitjançant sistemes d’interrelació no presencials amb la ciutadania, així com de prevenció i persecució d’il·lícits en entorns virtuals.

A aquesta comissaria també hi estarà adscrita la Comissaria General de Mobilitat, amb dues divisions, de Trànsit i d’Investigació Viària, i una Àrea Central d’Intel·ligència Viària que tindrà l’objectiu de produir intel·ligència operativa i estratègica. Així doncs, desapareix la fins ara existent Divisió de Transport, que integrarà els seus serveis actuals en les diferents regions policials.

Pel que fa a la Regió Policial Metropolitana Barcelona, s’adapta a la realitat de la capital catalana diferenciant-la de la resta de regions. En aquest sentit, es crea la Divisió Regional de Seguretat Ciutadana i Proximitat, que integrarà l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts o l’Àrea Regional de Transport Urbà, entre d’altres. A més, també es crea la Divisió Regional de Suport i Dispositius o l’Àrea Regional d’Investigació, encarregada d’investigar els il·lícits de la delinqüència ordinària de la ciutat i de coordinar-se amb les ABP.

Nova Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana

Aquesta nova comissaria serà l’encarregada d’exercir la direcció tècnica de les unitats territorials de Mossos d’Esquadra. També coordinarà les funcions de policia de proximitat, comunitària i atenció de persones, i gestionarà el suport al conjunt del cos a través de la Comissaria General d’Intervenció i de totes les unitats especialitzades d’intervenció policial, marítima, aèria i penitenciària.

Es crea una Divisió d’Intervenció que englobarà la Brigada Mòbil, el TEDAX-NRBQ, el Grup Especial d’Intervenció o l’Àrea Central de Suport Operatiu.

Pel que fa a l’Àrea Aèria, tindrà les funcions de dirigir, coordinar i supervisar l’ús d’aeronaus tripulades i no tripulades del cos de Mossos d’Esquadra, així com la investigació d’accidents aeris. Respecte a l’Àrea Marítima s’encarregarà de dur a terme les competències policials pròpies de la Generalitat de Catalunya en el litoral, rius navegables i ports, així com tasques de seguretat preventives i reactives en activitats aquàtiques i subaquàtiques.

En l’àmbit d’atenció a la víctima, l’antiga ATPROX passarà a ser la Divisió de Proximitat, Atenció a les Víctimes i Menors i de la qual penjaran quatre noves àrees bolcades en l’atenció i seguiment a les víctimes, les relacions amb la comunitat, l’atenció a la ciutadania i els menors.

Es crea la Divisió de Medi Ambient, encarregada de realitzar l’activitat inspectora en relació amb la normativa mediambiental i d’assumir la investigació d’aquells il·lícits que es determini. De la Comissaria Superior Ciutadana també en dependrà la Divisió Tècnica de Seguretat Ciutadana i Planificació de Dispositius, que farà seguiment i avaluació dels dispositius de seguretat ciutadana, ordre públic o protecció de persones. Aquesta comissaria tindrà també l’Àrea Central de Policia Administrativa i l’Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic.

La Comissaria Superior Tècnica, planificació estratègica del cos

La Comissaria Superior Tècnica constituirà el principal òrgan de tecnoestructura i de suport a la Prefectura. Planificarà els programes i plans de seguretat generals i específics de Mossos d’Esquadra, a més de determinar els requisits en l’àmbit dels recursos humans, recursos materials i infraestructures. Es dividirà en la Divisió de Planificació Estratègica i la Divisió de Desenvolupament Professional.


La lluita contra el cibercrim i les violències sexuals, objectius de la CGIC

La Comissaria General d’Investigació Criminal assumirà les funcions de realitzar la recollida, tractament i anàlisi de la informació necessària per a la persecució de l’activitat delinqüencial a Catalunya. La coneguda com a Divisió d’Investigació Criminal es dividirà en dos àmbits, concretament amb la Divisió d’Investigació Criminal Central i la Divisió d’Investigació Criminal Territorial.

Sota el paraigua de la Divisió d’Investigació Criminal Central, s’integrarà com a novetat l’Àrea Central del Cibercrim, que s’encarregarà d’investigar els ciberdelictes de més complexitat així com els delictes que afecten la llibertat sexual de menors d’edat comesos a través de la xarxa o mitjançant xarxes socials.

També es crea l’Àrea Central de Violències Sexuals, que investigarà els delictes contra la llibertat sexual de caràcter greu, en termes de vulnerabilitat de la víctima, gravetat o reincidència de l’autor. També s’impulsa l’Àrea Central d’Anticorrupció, que investigarà els casos de corrupció del sector públic i privat de Catalunya d’especial complexitat.

Pel que fa a la Divisió de Policia Científica, mantindrà l’encàrrec de realitzar la investigació tècnica a través del desenvolupament de tasques en criminalística i la identificació de persones, així com els laboratoris de policia científica.

També s’estableix l’Àrea Central de Coordinació i Enllaç, que assumirà les funcions d’interlocució amb els òrgans de l’Administració de justícia de Barcelona, així com les investigacions de fets per delegació de la Fiscalia del TSJC, la Fiscalia Provincial de Barcelona i de les diferents fiscalies especialitzades.

Comissaria General d’Informació, elaboració d’intel·ligència i operativitat

La Comissaria General d’Informació assumirà la tasca de prevenir, investigar i perseguir les activitats criminals que comportin una amenaça per a l’exercici de les llibertats, la seguretat de les persones, la pau o cohesió social, quan l’ànim de lucre no sigui la finalitat última de l’activitat. Quedarà dividida en la Divisió d’Operacions i la Divisió d’Intel·ligència i l’Àrea Central Tecnològica de la Informació.

Des de la Divisió d’Operacions es recollirà tota la informació relativa a conflictivitats laborals i socials, així com la prevenció, investigació i persecució d’organitzacions terroristes o l’ús de la violència amb finalitats d’imposició ideològica. Per la seva banda, la Divisió d’Intel·ligència elaborarà, obtindrà, gestionarà i coordinarà la intel·ligència, a més d’elaborar documentació que faciliti la presa de decisions de la direcció en relació amb les amenaces i riscos.


La Direcció de General de la Policia comptarà amb més estructura

Pel que fa als serveis que depenen del director general de la policia s’estructuren a partir d’una visió integral de sistema de Policia de Catalunya. En termes estructurals, el Decret preveu que la nova Comissaria General d’Inspecció i Avaluació o la Comissaria General d’Investigació i Afers Disciplinaris estiguin dimensionades per fer front a l’assumpció de determinades tasques de suport en l’àmbit de les Policies Locals, en atenció a la competència de coordinació que té reconeguda la Generalitat i en els termes en els quals es pugui acordar amb els municipis.

Així mateix, la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació que assumeix les relacions institucionals de la DGP amb les altres institucions, administracions i operadors que formen part del sistema de seguretat pública, tindrà com a novetat una Divisió de Mediació i Diàleg que treballarà per a la prevenció dels conflictes socials i promourà el diàleg i la gestió positiva del conflicte, a més de promoure el civisme i la convivència. Així mateix, també disposarà d’una Àrea d’Igualtat, Equitat i Diversitat que impulsarà i supervisarà la implantació de polítiques de gènere de la DGP.

El Gabinet del Director desenvoluparà la seva pròpia estructura amb l’Oficina de Comunicació, l’Àrea de Relacions Externes i Protocol i l’Oficina del Gabinet. El decret també aborda el Servei d’Assessorament Jurídic, així com serveis administratius de suport a la tasca policial amb la nova estructura de la Subdirecció General d’Administració i Serveis i de la Subdirecció General de Recursos Humans.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia