Incasòl

Imatge virtual del futur polígon.

Impuls al nou sector d'activitat econòmica de Sant Feliu de Pallerols

query_builder   23 març 2023 08:26

event_note Nota de premsa

Impuls al nou sector d'activitat econòmica de Sant Feliu de Pallerols

  1. Les obres d’urbanització del Pla de Llongafollia s’iniciaran abans de l’estiu i garantiran la integració del sector en el seu entorn natural
  2. La comercialització del sector es preveu a mitjans del mes d’abril

L’alcalde de Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), Artur Colomer i Buchner, i la directora de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, Maria Sisternas i Tusell, van presentar ahir al vespre als empresaris de la Garrotxa el futur sector d’activitat econòmica Pla de Llongafollia. Aquest sector corregirà la manca de sòl per a activitats industrials existent a la zona evitant així la deslocalització de les empreses existents i diversificant el teixit industrial del municipi. Així mateix, s’ha tingut molt en compte la integració del sector en el seu entorn.

L’INCASÒL preveu adjudicar aviat les obres d’urbanització del sector per un cost aproximat d'1,8 M€ (IVA exclòs). Aquestes s’iniciaran durant el segon trimestre d’aquest any i finalitzin a la tardor de l’any vinent. Paral.lelament, es convocarà el concurs per a la seva comercialització.

Sector amb parcel·les flexibles

El Pla de Llongafollia té una superfície de 8,31 hectàrees. Són uns terrenys propietat de l’INCASÒL situats, prop del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols i a tocar de la carretera C-63 que duu a Olot.

Un total de 3,6 hectàrees es destinaran a sòl per a activitat econòmica, amb un sostre de 37.123,24 m² i es concentraran en els terrenys anomenats Pla de Llongafollia, mentre que els terrenys de cessió per a equipaments públics i zones verdes es materialitzaran en la part situada a la Plana.

El sector industrial comptarà amb dues parcel·les per activitat econòmica, una de 8.483,31 m² sòl i 9.501,31 m² sostre i una segona de 27.612,31 m² sòl i 27.612,31 m² sostre. Aquesta segona parcel·la es podrà dividir en parcel·les de mida mitjana o petita si així ho indica la demanda dels interessats en instal·lar-se al sector.

Es planteja una zona d’activitats econòmiques prou flexible per facilitar la implantació d’empreses diverses i la reubicació de les existents i les que necessiten ampliar les seves instal·lacions. Així, el sector tindrà varietat d’usos possibles. L’ús principal previst és l’industrial i l’ús compatible terciari, però també són admesos altres usos com logística, magatzem, serveis tècnics i mediambientals, tallers de reparació de vehicles, estacions de servei, serveis viaris, restauració, recreatiu, educatiu, sanitari-assistencial, esportiu per a activitats de gimnàs, pàdel, etc., cultural i serveis urbans.

Està previst que durant la setmana d’abril del 10 al 14 es publicarà l’anunci de comercialització i el període de presentació de sol·licituds serà aproximadament de 30 dies. Tota la informació es podrà consultar al portal comercial incasol.solars.

Integració en l’entorn

La proximitat al Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa ha motivat que tant el planejament com el projecte d’urbanització d’aquest sector hagin estat molt curosos a preservar l’entorn i garantir la integració paisatgística del sector industrial.

S’ha redactat el “Projecte de restauració dels ambients de ribera i conservació de la verneda del Riu Brugent” que incorpora els treballs de plantació i manteniment de les diferents actuacions ambientals a executar sobre la franja perimetral de protecció de 25 metres respecte del sòl urbanitzable del sector. Una part d’aquests treballs s’executaran durant les obres d’urbanització.

Així mateix, el Projecte d’urbanització preveu el desviament del traçat de la via verda que transcorre per l’antic ferrocarril de Girona a Olot situant-lo per sobre de la mota de terres que minimitzarà el risc d’inundació per les avingudes del riu Brugent. També les obres d’enjardinament que consistiran en la plantació d’arbrat amb espècies autòctones a la zona de l’aparcament, i la creació d’un apantallament vegetal al llarg de la carretera C-63, per tal de minimitzar els efectes de l’actuació urbanística sobre les conques visuals de l’entorn.

El Pla parcial ordena el sòl urbanitzable concentrant la zona edificable, tot connectant la xarxa viària del nou àmbit amb la carretera amb el mínim traçat possible, i fent-lo compatible amb la possible futura variant. I la normativa del planejament es preveu l’aplicació dels criteris d’ecoeficiència en les edificacions. Els espais lliures també s’han dissenyat seguint criteris d’ecoeficiència, entre els quals cal destacar la instal·lació de fanals fotovoltaics.

1  

Imatges

Imatge virtual del futur polígon.

Imatge virtual del futur polígon. 7034839

1  

Fitxers adjunts

NdP

NdP
PDF | 496880

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia