Cultura

La convocatòria pública d'adquisicions per a la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani del 2023 prioritzarà les obres d'autores dones i d'artistes de col·lectius minoritaris

query_builder   27 març 2023 10:37

event_note Nota de premsa

La convocatòria pública d'adquisicions per a la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani del 2023 prioritzarà les obres d'autores dones i d'artistes de col·lectius minoritaris

  1. La campanya s’adreça, sobretot, als i a les artistes vius/es i en actiu l’obra dels quals suposi una aportació en criteris de risc i d’experimentació
  2. Poden presentar propostes les galeries d’art de Catalunya, els artistes que no estiguin representats/des per cap galeria de Catalunya i que no hi col·laborin de manera habitual i els centres d’art i altres entitats que hagin participat en la producció de l’obra proposada


El Departament de Cultura, en el marc del Pla Integral de les Arts Visuals, obre avui la convocatòria pública per a la recepció de propostes d’adquisició d’obres per formar part de la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani. La convocatòria del 2023, dotada amb 600.000€, estableix el termini per a la presentació de propostes entre el 27 de març i el 21 d’abril de 2023.

Amb l’objectiu que la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani de Catalunya compti amb peces d’interès patrimonial i sigui un reflex de l’actualitat creativa de tot el territori de Catalunya, es valoraran de manera prioritària:

-Les obres rellevants i referencials en la trajectòria dels/de les artistes en actiu que suposin una aportació en criteris de risc i d’experimentació.

-Les propostes que arribin d’artistes que no estiguin representats/des per cap galeria catalana o que no hi treballin habitualment. Una o un artista no es podrà presentar alhora a través de la seva galeria i individualment. 

-Les obres proposades per galeries d’art de Catalunya. Sempre que l'artista estigui representat per una galeria catalana o hi treballi habitualment, la compra es realitzarà a través de les galeries que tinguin seu a Catalunya.

-Les obres a proposta de centres d’art, centres de creació i producció de Catalunya i altres entitats, en la producció de les quals hagin participat aquests centres i entitats.

-Les obres d’autores dones; també es tindran en compte les propostes d’artistes de col·lectius minoritaris.


A més, en aquesta campanya es donarà prioritat a la compra d'obres d’artistes a qui no s’ha adquirit obra per a la Col·lecció Nacional d'Art Contemporanien els darrers dos anys. Igualment, s’evitarà adquirir més d’una obra a un/a mateix/a artista.

La comissió de valoració també prendrà en consideració l’equilibri territorial dels/de les artistes en actiu que hagin treballat en el seu àmbit de referència, així com el repartiment equitatiu dels dipòsits entre els diferents museus de la Xarxa de Museus d’Arts de Catalunya que disposin de col·lecció d’art contemporani.

D’altra banda, només podran incorporar-se per ser valorades per la Comissió les propostes d’adquisició d’obra que, en el cas de ser seleccionades, comptin amb el compromís d’acceptació del dipòsit d’una institució museística de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. Aquest compromís pot ser previ o posterior a la presentació de les propostes i pot ser gestionat, si és el cas, per la pròpia Comissió, però sempre haurà de portar data anterior a la de la proposta definitiva de compra. En el cas del MACBA, les propostes passaran sempre pel seu Comitè d’adquisicions per a la seva acceptació; en el cas de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, caldrà que cada museu validi les propostes presentades d’acord amb la seva política d’adquisicions. Es prioritzarà l’equilibri territorial dels dipòsits corresponents.

La comissió encarregada de valorar els treballs està formada per representants del Departament de Cultura i l’Institut Català de les Empreses Culturals; d’equipaments culturals com el MACBA, el MNAC, la Xarxa de Museus d’Arts de Catalunya, els Centres Territorials d’Arts Visuals de Catalunya, així com per persones expertes en art contemporani, sense interessos econòmics en el sector.


La Col·lecció Nacional d’Art Contemporani

La Col·lecció Nacional d’Art Contemporani constitueix una col·lecció amb personalitat pròpia dins de la Col·lecció Nacional d’Art. Aquesta està integrada per fons i obres d’art contemporani de titularitat nacional o gestionades per institucions a les quals les lleis d’Arxius, Biblioteques i Museus, respectivament, atorguen la categoria i rang de nacionals. Inicialment, formen part de la Col·lecció Nacional d’Art, els béns culturals mobles que avui integren l’anomenat Fons d’Art de la Generalitat, amb independència del seu lloc d’ubicació, i els integrants de les col·leccions del MNAC, l’Arxiu Nacional de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya.

A més, el Pla Integral de les Arts Visuals estableix que la Col·lecció Nacional d’Art Contemporani s’anirà reactivant i ampliant amb l’adquisició d’obres d’artistes catalans o vinculats al context de la creació contemporània de Catalunya, per tal de nodrir les col·leccions públiques.


El Pla Integral de les Arts Visuals

El Departament de Cultura impulsa el Pla Integral de les Arts Visuals per generar un projecte compartit per tot el sector que pugui donar resposta a les necessitats actuals i de futur. El Pla s’estructura a partir de vuit objectius estratègics consensuats dels que es deriven 21 objectius operatius i 92accions per assolir-los. El conjunt dibuixa un escenari que permet actuar en la formació, recerca, creació, producció, exhibició i consum de les arts visuals; en la patrimonialització, col·leccions i conservació del pa­trimoni contemporani; en la millora de la seva difusió; així com en l’accés de tots els ciutadans a l’art contemporani. El desplegament del Pla s’organitza en base a programes de mesures i accions concretes que s’estableixen en funció de les prioritats acordades per consens. La continuïtat és possible gràcies al compromís explícit entre institucions i tots els agents privats i, en definitiva, a la suma de voluntats que contribueix, en paral·lel, a reforçar l’articulació del sector.


El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia