Direcció General de Comunicació

El Govern garanteix 50 milions d¿euros d¿urgència perquè els ens locals puguin realitzar obres que millorin l¿abastament d¿aigua municipal

El Govern garanteix 50 milions d'euros d'urgència perquè els ens locals puguin realitzar obres que millorin l'abastament d'aigua municipal

query_builder   4 abril 2023 15:06

event_note Nota de premsa

El Govern garanteix 50 milions d'euros d'urgència perquè els ens locals puguin realitzar obres que millorin l'abastament d'aigua municipal

  1. L’Executiu assumeix com a compromisos propis els acords que figuraven en la proposta d’acord de la cimera contra la sequera i se centrarà a tirar endavant modificacions normatives, incrementar el suport econòmic al món local i accelerar la planificació en infraestructures
  2. Convocarà per al mes de juny vinent la Taula Nacional de l’Aigua, que ha de ser l’espai de debat sobre la governança i els usos de l’aigua en el context de canvi climàtic i disponibilitat minvant del recurs

Tal com es va anunciar després de la cimera contra la sequera, el Govern tirarà endavant totes les mesures i accions que fins ara ha definit per donar resposta a la greu situació que es viu a causa de la falta de pluges i a les baixes reserves d’aigua. Aquest dimarts, el Govern ha decidit assumir com a compromisos propis els acords que figuraven en la proposta d’acord de la cimera, tot i no haver pogut arribar a una entesa amb tots els grups parlamentaris. Així doncs, se centrarà a tirar endavant modificacions normatives, incrementar el suport econòmic al món local, i accelerar la planificació en infraestructures.

Modificacions normatives

L’Executiu ha decidit que s’incorporarà la tramitació d’emergència de la Llei de Contractes del Sector Públic per diferents tipologies d’obres relacionades amb la garantia de l’abastament. Alhora, s’habilitarà una partida extraordinària dels pressupostos generals per fer front a la situació de sequera.

Per millorar l’eficiència hidràulica en baixa, es plantejarà una línia de subvencions dirigida a obres a la xarxa de distribució i a la sectorització, digitalització i auscultació de fuites. Finalment, es procedirà a la modificació del Pla Especial de Sequera per permetre que les piscines municipals o assimilables es puguin omplir per raons de salut pública.

Més suport econòmic als municipis

El Govern aportarà 50 milions d’euros suplementaris a una línia d’ajuts per als ens locals per poder fer obres en baixa amb els mateixos percentatges de finançament que les línies de subvenció vigents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en abastament en alta. També ampliarà la dotació pressupostària de la línia de subvencions en alta oberta per l’ACA, que passarà de 15 a 40 milions d'euros.

Durant el mes de maig, s’obrirà una nova convocatòria per cofinançar les despeses del món local en el transport de camions cisterna i obres d’emergència. Paral·lelament, s’obrirà una nova convocatòria de subvencions per a la redacció de plans directors d’abastament municipal i es donarà suport a la redacció de plans d’emergència i estalvi municipals per a municipis de menys de 20.000 habitants.

Totes aquestes mesures es traslladaran en un espai de coordinació amb el món local.

Priorització d’infraestructures

El Govern prioritzarà les infraestructures orientades a la garantia d’abastament ja incloses dins de la Planificació de l’ACA. D’aquesta manera, licitarà el projecte i obra de l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera durant aquest primer semestre de 2023 i licitarà en el termini de dos mesos la redacció del projecte definitiu de la nova dessalinitzadora a la zona de Cubelles.

En aquesta línia, en el termini d’un mes l’ACA finalitzarà el pla director d’aigües regenerades, que inclourà les instal·lacions existents, l’aigua produïda, les necessitats a curt i mitjà termini, i la dotació a les administracions locals per fer front a les despeses de posada en marxa. Finalment, s’incorporaran a la planificació de l’ACA les obres necessàries per fer front a la sequera pactades amb els operadors de la Xarxa Ter-Llobregat, que són dues estacions de tractament d’aigua potable (ETAP) al Besòs i les que faran possible la regeneració d’aigua a Sant Feliu de Llobregat.

Crida a la corresponsabilitat

La Generalitat promourà guies per a ens locals i per a la ciutadania per a una bona gestió de l’aigua, com ara ordenances d’estalvi, reglaments del servei o ordenances municipals d’estalvi d’aigua. També promourà la modificació del Codi tècnic d’edificació per incloure aspectes d’estalvi d’aigua i circularitat.

El Govern demanarà al Govern espanyol tot el finançament possible per tal d’accelerar les accions previstes i, en especial, l’arribada de fons europeus per finançar el cicle de l’aigua.

També es farà seguiment dels grans consumidors d’aigua, requerint l’adopció de plans i mesures tècniques d’estalvi i eficiència que permetin la reducció del consum d’aigua, amb el menor impacte en l’activitat econòmica, facilitant assistència tècnica i facilitats creditícies. En aquesta mateixa línia, es publicarà el consum per municipis, dotacions i pèrdues per tal de garantir informació pública i prioritzar actuacions de millora en els municipis amb major consum. Als municipis que presentin majors consums per càpita i, en especial, els que superin els llindars de consum marcats pels plans d’emergència i per corresponents plans de sequera locals, se’ls assistirà de manera tècnica per millorar-ne l’eficàcia, reduir consums, garantir subministraments i millorar l’eficiència de les xarxes d’abastament (reduir pèrdues), així com mesures d’informació i formació als consumidors domèstics, terciaris i industrials.

Taula Nacional de l’Aigua

El Govern convocarà el juny del 2023 la Taula Nacional de l’Aigua, que ha de ser l’espai de debat sobre la governança i els usos de l’aigua en el context de canvi climàtic i disponibilitat minvant del recurs hídric. L’objectiu d’aquesta Taula, que comptarà amb tots els actors implicats, ha de ser el de vertebrar un Pacte Nacional per l’Aigua que tingui present la biodiversitat i el benestar de les persones en el context de canvi climàtic, així com els marcs de governança del cicle de l’aigua.

El Govern de la Generalitat es compromet a mantenir trobades periòdiques i informatives amb els diferents grups parlamentaris per analitzar l’evolució de la sequera i donar compte de les mesures adoptades.

Més de 100 milions d’euros en abastament

La Generalitat està posant en servei diferents actuacions subvencionades per l’ACA per millorar l’abastament en alta. Entre els anys 2016 i 2022 s’hi ha destinat més de 100 milions d’euros. En les pròximes setmanes està previst resoldre l’adjudicació d’una nova línia d’ajuts de 15 milions d’euros més. Així doncs, entre 2016 i 2023 està mobilitzant prop de 120 milions d’euros en ajuts per millorar l’abastament d’aigua en alta als municipis.

En matèria de sanejament, i tenint en compte la importància de la qualitat de les aigües per garantir-ne la quantitat, en els darrers sis mesos s’ha posat en servei l’ampliació de la depuradora de Riudoms (4 milions d'euros); la depuradora de Benavent i Vilanova de Segrià (5,4 milions d'euros); l’ampliació de la depuradora de la Pobla de Mafumet (2,3 milions d'euros); la nova depuradora de Maçanet de Cabrenys (4,3 milions d'euros); la nova depuradora de Riumar (5,7 milions d'euros) i la nova depuradora de Pau, a l’Alt Empordà (2,7 milions d'euros). Per tant, entre novembre i març s’han mobilitzat 24,4 milions d’euros en actuacions de millora del sanejament de les aigües residuals.

S’ha endarrerit l’entrada en excepcionalitat

Entre els anys 2022 i 2023, s’han generat més de 200 hectòmetres cúbics d’aigua extraordinaris, equivalents al volum dels embassaments de Sau i Sant Ponç plens, per a l’abastament. Ha estat gràcies a la dessalinització (amb la producció de més de 70 hm³ o 70 camps de futbol amb capacitat per a 100.000 persones plens d’aigua); a la regeneració (70 hm³ més) i pous de sequera (54 hm³). L’ACA ha accelerat el traspàs d’aigua de Sau a Susqueda per garantir-ne la qualitat. Així doncs, el volum d'aigua salvada permet abastir un milió de persones durant tres mesos.

Per a la ciutat de Barcelona i rodalia, des del mes de desembre de 2022 s’està aportant aigua regenerada en el tram final del riu Llobregat, a l’altura de Molins de Rei, que incrementa en un 25% l’aigua que porta el riu i que es potabilitza a Sant Joan Despí. Gràcies al Decret llei de sequera, entre els mesos de maig i juny de 2023 s’iniciarà l’aprofitament del Rec Comtal i la recuperació dels pous del Besòs, que podran aportar aigua a les potabilitzadores de la Llagosta i Besòs. També ha començat l’aportació d’aigua regenerada a la Tordera des de la depuradora de Blanes, aigua que servirà per al consum.

Acció climàtica
Transformació verda
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia