Direcció General de Comunicació

Plans d'entorn educatiu

El Govern regula la creació i manteniment dels Plans Educatius d'Entorn

query_builder   18 abril 2023 16:05

event_note Nota de premsa

El Govern regula la creació i manteniment dels Plans Educatius d'Entorn

• Estableix les condicions mínimes per formalitzar i donar continuïtat als convenis amb Ajuntaments que concreten els PEE

• Es garantirà la concurrència i la transparència, i s’aportarà seguretat jurídica als consistoris

El Govern ha aprovat avui un Acord de Govern que regula la creació i manteniment dels Plans Educatius d’Entorn (PEE). Aquests plans són propostes de cooperació educativa entre el Departament d’Educació i els ajuntaments, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

Els PEE es van posar en marxa el curs 2005-2006. Actualment, hi ha 100 convenis subscrits amb 118 ajuntaments per a 135 PEE (hi ha grans municipis que en tenen més d’un i PEE que agrupen diversos petits municipis). Atès que la seva vigència acaba el mes d’agost vinent, i vist que tant Educació com les entitats municipalistes volen donar-hi continuïtat, el Govern ha valorat la necessitat d’instrumentar un mecanisme més àgil que estableixi les condicions mínimes per generar nous PEE i mantenir els existents.

Fins ara, els PEE s’havien formalitzat a través de convenis amb els consistoris. Se’n mantindran els objectius i termes de col·laboració, però l’Acord de Govern garantirà la concurrència (tots els ens locals disposaran de més informació per sol·licitar-ne la creació). També millorarà la transparència pel que fa al càlcul del finançament a través de mòduls, el que escurçarà enormement el temps i simplificarà el procediment per fer arribar aquests recursos econòmics als ajuntaments. Per últim, l’Acord aportarà seguretat jurídica als consistoris, perquè el finançament es vehicularà a través de transferències, en funció de la disponibilitat pressupostària.

El principal requisit per crear un nou PEE és que el municipi tingui centres de complexitat educativa i manifesti la voluntat de disposar d’aquesta eina, a través d’un acord del Ple municipal. Per altra banda, els municipis que ja disposin de PEE a través d’un conveni antic, podran mantenir-lo si també hi ha un acord del Ple en aquest sentit.

Intervenció educativa comunitària

Amb la participació de les entitats educatives del territori, el PEE es basa en un model d’intervenció educativa global i comunitària que es posa a l’abast de l’alumnat de la zona escolar o del municipi. Així mateix, s’impulsa la creació o el manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius, amb una atenció especial als alumnes més vulnerables.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia