Direcció General de Comunicació

PARITAT

El Govern compleix el compromís d'assolir la paritat tant al Consell Executiu com en els alts càrrecs

query_builder   25 abril 2023 13:33

event_note Nota de premsa

El Govern compleix el compromís d'assolir la paritat tant al Consell Executiu com en els alts càrrecs

·Tant en la composició del Govern com en els càrrecs de direcció política, la presència de dones frega el 50%: representen el 47% del Consell Executiu i el 51% d’alts càrrecs

El Govern ha aprovat un informe elaborat pel Departament d’Igualtat i Feminismes que recull que tant el Consell Executiu com el conjunt d’alts càrrecs tenen una composició paritària. En concret, el Consell Executiu està format per 15 membres, 8 homes i 7 dones; aquestes últimes representen, doncs, el 47% de les persones que integren el Govern.

Pel que fa als alts càrrecs, en l’actualitat estan distribuïts entre 92 dones i 87 homes. Per tant, les dones representen el 51% dels alts càrrecs, és a dir, les persones que ocupen llocs de direcció política a l’Administració Pública (president de la Generalitat, secretaris o secretàries generals, secretaris o secretàries sectorials i altres càrrecs assimilats, delegats o delegades territorials, directors o directores generals, directors o directores de serveis i altres càrrecs assimilats a alts càrrecs).

L’article 3.5 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, estableix com a principi d’actuació dels poders públics la democràcia i la participació paritàries de dones i homes en els afers públics. A més, l’article 12 especifica que les administracions públiques s’han d’atenir al principi de representació paritària de dones i homes en els nomenaments i les designacions per a la composició de tota classe d’òrgans col·legiats. La representació paritària s’entén com una situació en què la presència de dones i homes està distribuïda de manera que cap gènere no supera el 60% ni es troba per sota del 40%, i en què es tendeix a assolir el 50% de persones de cada gènere.

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan col·legiat, té l’obligació de fer efectiu el principi de paritat. A més, en el marc de la transformació feminista del país, eix d’actuació del Pla de Govern de la XIV legislatura, s’estableix també l’obligació de vetllar per la composició paritària del conjunt d'alts càrrecs del Govern. És per això que, després de dos anys de legislatura, el Govern fa balanç per avaluar l’assoliment d’aquest compromís.

L’informe elaborat pel departament d’Igualtat i Feminismes és el resultat d’analitzar i avaluar la informació que publica la Secretaria d’Administració i Funció Pública al seu web.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia