IDESCAT

Imatge decorativa FEE2020

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2020

Les filials d'empreses estrangeres facturen 115.373 milions d'euros el 2020, un 12,1% menys que l'any anterior

query_builder   26 abril 2023 10:30

event_note Nota de premsa

Estadística de filials d'empreses estrangeres. 2020

Les filials d'empreses estrangeres facturen 115.373 milions d'euros el 2020, un 12,1% menys que l'any anterior

Alemanya, França i els Estats Units són els principals països inversors

El nombre de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya és de 5.974 l’any 2020, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquestes empreses han facturat un volum de negoci de 115.373 milions d’euros, han ocupat 426.726 persones i han generat un valor afegit brut (VAB) de 28.100 milions d’euros. L’impacte de la pandèmia ha tingut efectes en l’activitat de les filials estrangeres l’any 2020, amb una disminució del volum de negoci (-12,1%) i el VAB (-10,9%). D’altra banda, el total d’empreses ha augmentat un 2,0% i l’ocupació un 1,3%.

Gràfic. Filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya. 2020. Volum de negoci i persones ocupades{"name":"2023/04/26/09/48/46af06fb-8fa7-49b9-b18c-5e0d3f5d3756.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":219859}


Les filials d’empreses estrangeres representen l’1,4% de les empreses, però suposen el 31,6% del volum de negoci, el 29,2% del VAB i el 19,5% de les persones ocupades del total d’empreses amb establiments a Catalunya dels sectors investigats.

Per països, les filials d’empreses estrangeres que tenen l’empresa matriu a Alemanya són les que generen més valor afegit, 5.419 milions d’euros, xifra que representa el 19,3% del total generat per les filials amb establiments a Catalunya. En segona posició, se situen les filials amb l’empresa matriu a França, que amb un valor afegit de 3.646 milions d’euros representen el 13,0% del total del VAB generat. Les segueixen les filials d’empreses dels Estats Units (12,0%), Itàlia (7,4%) i Japó, Luxemburg i Regne Unit (en tots tres casos amb un 7,2%).

En relació amb els ocupats, les filials d’empreses amb matriu Alemanya són també les que ocupen més persones (72.407 persones, el 17,0% del total). Destaquen les filials de França, on el pes dels ocupats (16,7%) és força més elevat que el seu VAB. En canvi, les filials d´Itàlia, que se situen en la quarta posició en volum de VAB, ocupen només 16.917 persones, el 4,0% del total d’ocupats per les filials.

Gràfic 2. Principals països inversors segons el VAB generat (%). 2020{"name":"2023/04/26/09/30/9e377dce-c859-4047-b95e-67ade6710d04.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":194327}

Per sector d’activitat

El sector serveis suposa el 44,1% del total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, el sector comerç agrupa el 39,7% i el 16,2% restant correspon al sector industrial.

Les filials del sector serveis també són les que ocupen més persones (182.549, que representen el 42,8% del total), seguides de les de la indústria (139.143 persones i 32,6%) i en darrer lloc les del comerç (105.033 persones i 24,6%).

El volum de negoci de les filials industrials és de 53.636 milions d’euros, que representa el 46,5% del volum de negoci del total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, enfront del 36,1% de les del comerç i del 17,4% de les dels serveis.

En darrer lloc, pel que fa al VAB, les filials del sector industrial (43,2%) també són les que en generen més, seguides de les del sector serveis (33,4%) i les del comerç (23,4%).

Per branques d’activitat

Les filials d’empreses estrangeres de la branca d’activitat Comerç a l’engròs i intermediaris destaquen per ser les que tenen un pes més important de volum de negoci (25,0%) i de VAB (17,2%) i per estar en segona posició pel que fa a la població ocupada (14,1%). La primera posició l’ocupa la branca Activitats administratives i serveis auxiliars (16,7%), tot i que només té el 4,0% del volum de negoci.

Altres branques d’activitat amb un pes important de volum de negoci de les filials són la Fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport (12,2%) i la d’Indústries químiques i de productes farmacèutics (10,0%).

Participació de les filials estrangeres amb establiments a Catalunya en els resultats totals de cada sector

El sector industrial és on les filials d’empreses estrangeres amb establiments assoleixen una quota més elevada sobre el total d’empreses d’aquest sector, tant en el volum de negoci, (41,0% del total del sector), com en el nombre de persones ocupades (28,8%) i en el VAB generat (38,6%). Per branques d’activitat, destaquen les filials de Fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport, que representen el 91,1% del volum de negoci d’aquesta branca.

El comerç és el segon sector amb més presència de filials estrangeres en el total d’empreses d’aquest sector a Catalunya, amb una participació del volum de negoci del 27,9%, del 18,3% dels ocupats i del 28,1% del total del VAB generat per aquest sector.

Gràfic 3. Pes de les filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya en els resultats totals de cada sector. 2020{"name":"2023/04/26/09/31/d410080e-4d5a-4071-b799-718b438e84c2.jpg","author":"Idescat","type":"0","location":"0","weight":260033}

Grandària de les empreses

Dues de cada 3 filials d’empreses estrangeres amb establiments tenen menys de 50 ocupats, les quals generen el 15,5% del volum de negoci i ocupen el 9,6% de les persones. Les filials de 50 a 249 ocupats representen el 22,6% del total, el 27,9% del volum de negoci i el 18,3% de les persones ocupades. En canvi, les empreses grans (de 250 ocupats o més) només representen l’11,3% del total, però generen el 59,2% del volum de negoci i ocupen el 66,7% de les persones.

La presència de les filials és molt significativa en el cas de les empreses de major grandària (250 ocupats o més), on representen el 42,7% del total d’aquestes empreses amb establiments a Catalunya.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 340620

Taules

Taules
XLSX | 31387

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia