Direcció General de Comunicació

Energies renovables

El Govern ultima la consulta pública prèvia per a l'elaboració del Pla territorial sectorial per a la implantació d'energies renovables

query_builder   2 maig 2023 14:57

event_note Nota de premsa

El Govern ultima la consulta pública prèvia per a l'elaboració del Pla territorial sectorial per a la implantació d'energies renovables

·El Pla ha de garantir un desplegament ordenat de l’energia eòlica i fotovoltaica terrestres a Catalunya, i afavorir l’equilibri i la cohesió territorial

·Es definiran zones per instal·lar-hi projectes i que, alhora, siguin compatibles amb criteris ambientals, urbanístics, paisatgístics i de preservació de sols agraris, entre d’altres

·L’objectiu és contribuir a assolir un sistema energètic descarbonitzat l’any 2050

·Aquest procés recollirà aportacions i propostes de persones, entitats i administracions locals i supralocals; per facilitar aquesta labor, el Govern va impulsar l’any passat la creació d’una Oficina Comarcal de Transició Energètica a cada Consell Comarcal perquè facin les aportacions sobre el seu territori que cregui pertinents

El Govern iniciarà en els pròxims dies la consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d’Energies Renovables a Catalunya. Aquest Pla tindrà com a objectiu garantir un desplegament ordenat de les energies renovables a Catalunya, de manera que s’assoleixi un model energètic basat en aquestes energies i, al mateix temps, es faci de manera compatible amb altres criteris –urbanístics, ambientals o paisatgístics, entre d’altres-, s’eviti la concentració d’instal·lacions en determinades zones, es preservin sols d’alt valor agrari i es faciliti la simplificació en la tramitació administrativa d’aquests projectes.

Aquest procés de consulta pública prèvia pretén recollir les aportacions de totes les persones, entitats i administracions locals i supralocals per tal de disposar del màxim d’informació i propostes per a l’elaboració del document, i copsar les diferents sensibilitats i necessitats per efectuar la proposta que permeti una transició energètica amb el nivell d’equilibri i de cohesió territorials més gran. En aquest sentit, la Generalitat, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha impulsat la creació d’una Oficina Comarcal de Transició Energètica a cada comarca; a través d’aquestes oficines, cada consell comarcal ja disposa del personal tècnic qualificat per fer les aportacions sobre el seu territori que cregui pertinents a l’elaboració del Pla, i també podrà recollir i canalitzar les aportacions de cada municipi o de les entitats de cada comarca mitjançant sessions participatives o altres mecanismes.

La implantació d’energies renovables és un dels eixos per a la transició de Catalunya cap a un nou model energètic descarbonitzat, sostenible, més democràtic i just. La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, elaborada per l’ICAEN, estima que per assolir un sistema energètic climàticament neutre l’any 2050 farà falta la instal·lació de 23.136 MW d’energia eòlica terrestre i de 19.394,3 MW d’energia solar fotovoltaica a terra, entre altres accions. Això suposa l’ocupació del 2,5% del territori català per a usos energètics, més enllà de l’aprofitament de la generació d’energia elèctrica a les teulades dels edificis i a altres espais antropitzats.

El Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d’Energies Renovables a Catalunya ha de definir les zones disponibles per a les energies renovables de forma que permetin la implantació de la potència renovable necessària per cobrir la demanda elèctrica del país. A més dels elements de generació, es tindran en compte les infraestructures associades, com les línies d’evacuació o l’emmagatzematge.

La definició d’aquestes zones es farà a partir de l’aplicació d’uns criteris que han d’assegurar la compatibilitat d’aquests projectes amb la limitació de l’impacte mediambiental, urbanístic i paisatgístic, i alhora garantir que es pugui instal·lar la potència necessària per garantir el subministrament energètic del país. Al mateix temps, hauran d’assegurar la compatibilitat del sòl amb altres usos, com ara les activitats agràries, i evitar l’acumulació de projectes en determinades àrees del territori.

A més d’orientar, mitjançant aquests criteris, els promotors de projectes renovables cap a les zones que s’identifiquin com a compatibles, el Pla també ha d’alinear el marc normatiu català amb les darreres propostes de Directiva europees, que permeten mecanismes per accelerar i simplificar aquells projectes que s’ubiquin en zones específiques que ja hagin estat sotmeses a avaluació ambiental estratègica.

L’apoderament de la ciutadania, la participació i l’equilibri territorial són alguns dels trets que han de caracteritzar el nou model energètic de Catalunya. Per això, el Govern de Catalunya ja ha posat en marxa diferents mesures i iniciatives en aquest sentit: s’ha posat en marxa la Taula de diàleg social de les energies renovables, s’ha impulsat i finançat amb 3,6 milions d’euros la creació de la xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica, i mitjançant el decret llei 24/2021 s’han incorporat diferents requisits per tal d’obrir els projectes d’energies renovables a la participació de les persones dels municipis on s’instal·laran i també per preservar els sols agraris de més valor, entre d’altres.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia