Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Pla de gestió de l'aigua de les conques internes, amb una inversió superior als 2.400 milions d'euros

El Govern aprova el Pla de gestió de l'aigua de les conques internes, amb una inversió superior als 2.400 milions d'euros

query_builder   16 maig 2023 14:42

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla de gestió de l'aigua de les conques internes, amb una inversió superior als 2.400 milions d'euros

  1. El nou pla de gestió triplica la inversió de l’anterior i assegurarà que el país sigui resilient a fenòmens meteorològics cada vegada més extrems i freqüents, com són les sequeres o inundacions
  2. Les inversions del pla es destinen a la millora de l’eficiència i l’augment de la producció d’aigua per resoldre el dèficit hídric i no dependre del règim pluviomètric. A més, s’assegurarà la qualitat del medi hídric a través de la incorporació de recursos no convencionals com la regeneració i també la dessalinització
  3. Duplicar la capacitat de la dessalinització i la regeneració, incrementar l’aprofitament del riu Besòs, entre d’altres, són algunes de les mesures més destacades per disposar de més aigua estructuralment

El Govern ha aprovat el Pla de gestió de l’aigua de les conques internes i el seu Programa de mesures, corresponents al període 2022-2027. Es tracta del full de ruta del Govern amb les actuacions i inversions per preservar i millorar la qualitat de les masses d’aigua i els ecosistemes hídrics, garantir les demandes d’aigua, impulsar actuacions en matèria de sanejament i regeneració, entre d’altres.

El nou pla està dissenyat amb l’objectiu de garantir l’accés a l’aigua de tots els usos, tot i el dèficit hídric estructural de les conques internes i l’emergència climàtica. A més, se centra a assegurar el bon estat del medi hídric davant d’un context amb una distribució cada cop més irregular de les pluges i amb fenòmens meteorològics més extrems. Té en compte els objectius, les eines i accions en matèria del cicle de l’aigua, tal com determina la Directiva marc de l’aigua europea.

Segons les previsions de l’Agència Catalana de l’Aigua, de cara a l’horitzó 2050 es preveu una reducció de fins a un 18% de la disponibilitat d’aigua a Catalunya. Si a aquesta dada se suma el fet que des de l’ACA només es pot gestionar el 40% dels recursos hídrics del país –la resta són de competència estatal– en un territori on es concentra el 90% de la població, l’autosuficiència hídrica és més rellevant que mai.

Garantia d’aigua per a tots els usos i cabals ambientals

El pla de gestió té com a objectiu principal avançar en l’autosuficiència hídrica del país a través de l’eficiència en la gestió de l’aigua. Per això, en els pròxims sis anys se centra a millorar la qualitat de les masses d’aigua i a garantir el subministrament de les conques internes de Catalunya sense dependre del règim pluviomètric. Aquest doble objectiu s’assoleix mitjançant la concreció de les mesures necessàries que cal aplicar i, sobretot, garantint el finançament adequat d’aquestes accions.

Tots els recursos hídrics addicionals que es preveu incorporar al sistema seran per donar resposta a les demandes ambientals de les masses d’aigua –cabals ambientals i recuperació d’aqüífers– i al dèficit de garantia actual. No es preveu en cap cas la reducció dels usos actuals i sí un impuls important de la reutilització per fomentar la substitució d’usos on això sigui possible.

En aquest període, pel que fa a la necessitat d’abastament urbà, es preveu una demanda més o menys constant, i aquesta ja s’ha ajustat amb escreix en els darrers anys (tenim una de les taxes de consum urbà més baixes d’Europa). Tot i això, l’actual situació de sequera, que s’està perllongant des del 2021, ha provocat que algunes mesures previstes s’avancin i puguin estar enllestides abans del previst.

El pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya també fa especial èmfasi en la millora hidromorfològica i la restauració de cabals ambientals i connectivitat fluvial i té en especial atenció les mesures per fer front als efectes del canvi climàtic i la davallada de recursos disponibles per als usos i el medi.

Per això, fa especial incidència en l’aigua regenerada, i en segon terme, la dessalinització, com a mesures per compatibilitzar usos i preservació de cabals de manteniment als rius i sistemes aquàtics.

Triplicar la inversió

En el pròxim cicle de planificació es preveu invertir prop de 2.437 milions d’euros, 1.401 dels quals seran aportats per l’Agència Catalana de l’Aigua. Cal tenir en compte que el pla de gestió 2022-2027 gairebé triplica la inversió del pla que fins ara estava en vigor (2016-21) i que ha destinat més de 950 milions d’euros.

El Programa de mesures s’articula en 4 blocs:

  1. Assoliment dels objectius ambientals: Es destinaran 866,6 milions d’euros (el 35,6% del pressupost) a actuacions destinades a la millora del medi hídric (actuacions de sanejament, gestió de la contaminació difusa, actuacions per a la restauració hidromorfològica, entre d’altres).
  2. Atenció a les demandes i racionalitat en l’ús de l’aigua: Es destinaran 1.417 milions d’euros (un 58,2% del total), a actuacions per incrementar la disponibilitat, la regeneració i la modernització de regadius.
  3. Adaptació a fenòmens eventuals i extrems: Es destinaran prop de 150 milions d’euros a aquest bloc (6,1% del total), a actuacions per reduir els riscos d’inundació.
  4. Coneixement i governança: Es destinaran 3,6 milions d’euros (un 0,1% del pressupost total) a aquest àmbit per fomentar la recerca i el desenvolupament en el cicle integral de l’aigua, triplicant gairebé la inversió destinada en aquest àmbit en l’anterior cicle de planificació.

Actuacions destacades del Pla de gestió 2022-2027

Les actuacions previstes en el pla de gestió incrementaran en prop d’un 30% la disponibilitat d’aigua nova. D’aquesta manera, el Govern s’avança a la progressiva disminució de recursos prevista fins al 2050.

També es destinaran 266 milions a suports als ajuntaments i al món local per a millores de l’abastament, l’eficiència en l’ús de l’aigua, la regeneració i la prevenció d’inundacions. Així mateix, es multiplica per 5 la inversió en restauració ambiental del cicle de l’aigua.

1.INCREMENT DE LA DISPONIBILITAT D’AIGUA

a)Millores en dessalinització, potabilització i reaprofitament: Es generaran 182 hm3 nous d’aigua per al consum. Són 20 hm3 més que la capacitat de l’embasament de Sau (166 hm3): 80 hm3 de la dessalinització; 56 hm3 de la reutilització i de millores en plantes potabilitzadores; 6,3 hm3 en millores d’eficiència de la xarxa, 15 hm3 de recuperació de pous, i 25 hm3 per intensificar l’aprofitament del riu Besòs. A la sequera del 2008, es va ampliar la capacitat de producció en 122 hm3.

Descripció

Import total (€)

Subvenció per a la millora i reforç dels abastaments municipals en alta

169.026.877

Subvencions per a la millora i reforç d'abastaments supramunicipals

57.911.751

Subvencions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta

6.750.000

Subvencions per a la redacció de plans directors del servei d'abastament

8.125.000

Construcció de la nova ITAM Tordera II (60 hm3/any)

220.000.000

Adaptació de la capacitat de producció i optimització de la qualitat de tractament de la Planta del Ter

72.578.583

Adaptació de la capacitat de producció i optimització de la qualitat de tractament de la Planta del Llobregat (Abrera)

107.000.000

Nou camp d'extraccions a l'ETAP del Llobregat (Abrera)

3.000.000

Actuacions de millora i reforç de la xarxa Ter Llobregat operada per ATL

387.805.178

Noves connexions a la xarxa Ter Llobregat

28.000.000

Nou camp d'extraccions a l'ETAP de SJD per garantia davant incidències

12.000.000

Ampliació de l'ETAP Besòs, incloses noves captacions subterrànies

27.000.000

Construcció de la nova ITAM Foix

150.000.000

Renovació Artèria general PTLL-Dipòsit C-250

35.885.500

Ampliacions de la capacitat de transport en sistemes supramunicipals d'abastament en alta, necessàries per realitzar substitucions que facilitin l'assoliment dels objectius ambientals

5.000.000


b)Impuls de la regeneració: Es passarà de les 24 estacions de regeneració d’aigua actuals a 40. Es regeneraran 120 hm3/any, 50 hm3 més que ara. Així, si actualment es reutilitza el 10% del total de l’aigua depurada, arran de les inversions del Pla es doblarà aquesta xifra fins a arribar al 20%. Aquesta aigua s’utilitza per al reg agrícola i per a usos industrials, ambientals lúdics i municipals, entre altres usos.

Descripció

Import total (€)

Subvenció d'actuacions de reutilització promogudes i explotades per ens locals i amb objectius de millora de la disponibilitat

12.500.000

Convenis de finançament en l’explotació de sistemes públics de reutilització

24.000.000

Ampliacions del tractament i de la xarxa de distribució a l’ERA del Prat de Llobregat

19.000.000

Millora i ampliació del tractament de l'ERA de Gavà per a usos ambientals i xarxa de distribució

3.252.480

ERA a Llançà per a recàrrega d'aqüífer i xarxa de distribució

1.200.000

ERAs a la Garriga-Granollers, interconnexió i xarxes de distribució

6.888.944

ERA a Mont-roig del Camp (Àrea Costanera) per a recàrrega d'aqüífers, usos municipals i recreatius, i xarxa de distribució

444.600

Millora de l'ERA de Sant Feliu de Llobregat per a usos agrícoles, municipals i industrials, i xarxa de distribució

2.689.450

ERA a Pineda de Mar per a recàrrega de l'aqüífer de la Tordera (retorn riera de Vallmanya) i altres usos, i xarxa de distribució

101.520

ERA a Cadaqués per a recàrrega d'aqüífer i altres usos, i xarxa de distribució

1.267.200

ERA a Cambrils per a recàrrega d'aqüífer, usos agrícoles i altres usos, i xarxa de distribució

123.750

ERA a Montcada i Reixac per a recàrrega d'aqüífer i xarxa de distribució (en coordinació amb l'actuació B2.028)

100.450

ERA a Reus per a usos agrícoles, municipals, industrials i recreatius i xarxa de distribució

8.046.000

ERA a Arenys de Mar per a usos agrícoles, municipals i industrials, i xarxa de distribució

44.900

ERA a la nova depuradora de Mont-roig del Camp (Comallerets) per a recàrrega d'aqüífer i xarxa de distribució

11.900

ERA a Santa Maria de Palautordera per a usos agrícoles i xarxa distribució

1.297.000

Millores de tractament i ampliacions de les ERAs existents i perllongament de les xarxes distribució, per a usos ambientals, agrícoles i recreatius en l'àmbit del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (CACBG)

5.000.000

ERA a Caldes de Montbui i canvi de punt d'abocament per garantir cabal de manteniment, i xarxa de distribució

4.883.068

ERA a la Llagosta per a recàrrega d'aqüífer i usos industrials i xarxa de distribució (en coordinació amb l'actuació B2.028)

276.800

ERA a Montornès del Vallès per a usos industrials i ambientals i xarxa de distribució

221.670

ERA a Valls per a usos agrícoles i xarxa de distribució

2.380.000

ERA al Besòs per a usos municipals i cabal de manteniment (en coordinació amb l'actuació B2.028)

380.000

ERA a Vilanova del Vallès per a usos agrícoles i xarxa de distribució

2.521.148

Xarxa de distribució per a l'ERA de Sabadell per a usos municipals i altres a Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès

5.160.000

Canonada d’impulsió d’aigua depurada des de l’EDAR Manresa a Súria

15.640.000

Subvencions per a la redacció de Plans Directors de Reutilització

1.000.000


c)Modernització de regadius

Descripció

Import Total (€)

Modernització de la CR Séquia de Vinyals

2.000.000

Modernització de la CR Cervià de Ter, Sant Jordi i Colomers

2.000.000

Modernització de la CR Presa de Colomers. Fase 2

3.000.000

Condicionament del Rec d'Albons

1.000.000

Modernització de la CR Molí de Pals. Fase 2. (Marge Dret riu Ter)

2.000.000

Modernització de la CR de Valls amb aigua regenerada. Fase 2

1.800.000

Entubament de la Séquia de Puigdelfí

200.000

Condicionament bassa CR de la Sequieta

957.377

Ajuts a comunitats de regants

5.000.000

Pla per a l'eficiència i la sostenibilitat en el reg

600.000

Modernització de la CR de la Muga Marge Esquerre

5.000.000

Modernització de la CR Canal de la Dreta del Llobregat

2.000.000

Millora CR Sant Martí de Tous

300.000

Millora CR Santa Maria de Palautordera

500.0002.ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS

a) Millora del sanejament: Ara mateix, Catalunya està en uns nivells molts alts de sanejament (97,1% de població sanejada). El sanejament té un doble repte: fer depuradores en petits nuclis que actualment no tenen sistema de sanejament i modernitzar les depuradores que fa anys que estan actives. L’objectiu és arribar al 100% de població. Fins al 2027, es preveuen 174 noves depuradores i la millora de 438 que ja estan actives. El pla 2022-2021 donarà prioritat que les depuradores s’autoabasteixin amb energies netes com la fotovoltaica o la producció de biogàs, de manera que el 78% de l’energia que necessiten les depuradores provingui de fonts netes.

Descripció

Import total (€)

Actuacions de millora dels col·lectors de la riera Magarola, riera de Can Dalmasses i del Torrent del Mal

7.000.000

Actuacions de millora de col·lectors i estacions de bombament del sistema de sanejament d'Abrera.

2.315.500

Ampliació EDAR de les Cases d'Alcanar

1.309.000

Nova EDAR Alcover

2.841.000

Modificació del col·lector de connexió d'Almoster al sistema de Reus

238.000

Nou col·lector de la Riera de Gaià del sistema de sanejament d'Altafulla.

3.486.000

Ampliació EDAR d'Altafulla (Tarragona Nord)

3.676.400

Remodelació EDAR Brises del Mar

276.500

Remodelació EBAR Via Herculea del sistema d'Altafulla

276.500

Ampliació de l'EDAR de l'Ametlla de Mar

4.561.500

Ampliació EDAR Anglès (2a fase)

920.500

Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d'Arenys de Munt a l'EDAR del sistema d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet de Mar

1.923.000

Adequació i millores col·lector en alta de la riera d'Argentona del sistema de Mataró

1.050.000

Rehabilitació col·lector llevant del sistema del Besòs

6.300.000

Optimització EDAR de Balsareny

1.430.000

Nou col·lector de l'avantport a la zona del Morrot del Port de Barcelona

9.500.000

Digestió anaeròbia EDAR Besòs

12.200.000

Optimització EDAR de Begues

280.000

Reformes als bombaments de Begur i sanejament del sector de Sa Tuna

2.100.000

Eliminació de l'EDAR de Begur i sanejament i depuració al sistema de sanejament de Pals

2.310.000

Ampliació EDAR Bigues i Riells

2.502.500

Remodelació operativa EDAR de la Bisbal d'Empordà

1.490.000

Nou bombament interceptor i connexió amb EDAR de Blanes

1.470.000

Remodelació EDAR Blanes

511.000

Ampliació EDAR de Breda

735.000

Ampliació EDAR de Calafell

4.412.000

Col·lector interceptor de Canet de Mar-Arenys de Mar i sanejament del nucli de Roques blanques (T.M. Sant Pol de Mar)

1.923.000

Connexió de Castellfollit de la Roca i Fluvià de Montagut al sistema de sanejament de St. Jaume de Llierca

1.262.500

Emissari terrestre-submarí EDAR Castell-Platja d'Aro

5.352.000

Ampliació de l'EDAR de Castell-Platja d'Aro

7.228.000

Reposició col·lector en alta afectat per la variant de Vallirana del sistema de Sant Feliu de Llobregat

2.443.500

Rehabilitació col·lector riera de Cervelló (2a. Fase) del sistema de Sant Feliu de Llobregat

1.330.000

Millores de l'emissari terrestre i execució de l'emissari submarí de l'EDAR de Colera

1.806.000

Rehabilitació col·lector Riera Rafamans - La Palma del sistema de Sant Feliu de Llobregat

2.000.000

Ampliació EDAR Cunit-Cubelles

1.837.500

Ampliació EBAR Principal del sistema Cunit-Cubelles

553.000

Acabament, reposició i protecció de les obres interrompudes dels col·lectors en alta dels sectors de Can Rial i Mas d'en Gall (T.M. Esparraguera)

1.248.000

Digestió anaeròbia EDAR Figueres

1.000.000

Emissari/sobreeixidor submarí de l'EDAR de Gavà-Viladecans

3.465.000

Canvi traçat del col·lector en alta (Sant Jordi) del sistema de Girona

1.400.000

Ampliació EDAR Granollers

4.620.000

Ampliació EDAR de Gualba

924.000

Ampliació EDAR d'Hostalric

1.837.500

Ampliació i optimització EDAR d'Igualada

5.000.000

Millora de les canonades d'impulsió i retorn del sistema de sanejament de Llançà

840.000

Ampliació (2a canonada impulsió) EBAR Fenals fins a l’arqueta de trencament de càrrega del sistema de Lloret de Mar

1.060.000

Emissari submarí de fenals Lloret de Mar

1.050.000

Variant col·lector en alta Manresa - Sant Joan de Vilatorrada

1.862.000

Remodelació del sistema de sanejament de Masquefa

1.000.000

Millores a l'EDAR i a l'estació de bombament principal del sistema de Mataró

2.340.500

Ampliació i reducció de nutrients de l'EDAR de Montcada

11.354.000

Digestió anaeròbia EDAR Montcada

6.615.000

Ampliació EDAR Montornès del Vallès

4.284.000

Desviament de l'emissari terrestre-submarí i adequació de l’emissari terrestre de l’EDAR Àrea Costanera

3.520.000

Sanejament i depuració de la zona nord del municipi de Mont-roig del Camp

3.500.000

Noves necessitats derivades de la gestió dels fangs de depuradora en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

5.400.000

Noves necessitats derivades de la gestió dels fangs de depuradora en l'àmbit del Consorci Besòs Tordera

9.804.000

Noves necessitats derivades de la gestió dels fangs de depuradora en l'àmbit del Consorci de la Costa Brava

7.944.000

Noves necessitats derivades de la gestió dels fangs de depuradora en l'àmbit del Maresme

2.450.000

Noves necessitats derivades de la gestió dels fangs de depuradora en l'àmbit del Berguedà

1.400.000

Noves necessitats derivades de la gestió dels fangs de depuradora en l'àmbit d'Osona

1.214.500

Noves necessitats derivades de la gestió dels fangs de depuradora en l'àmbit de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

2.940.000

Noves necessitats derivades de la gestió dels fangs de depuradora en l'àmbit del Tarragonès

4.410.000

Noves necessitats derivades de la gestió dels fangs de depuradora en l'àmbit del Baix Camp

1.800.000

Fons de reserva per a noves necessitats d'inversió

5.000.000

Millores del col·lector en alta del sistema de sanejament de Vilafranca del Penedès (T.M. Guardiola de Font-Rubí, Vilobí del Penedès i Pacs del Penedès)

1.400.000

Estalvi i eficiència energètica en les infraestructures de sanejament i depuració

28.000.000

Millores i adequació dels col·lectors en alta i de les infraestructures en servei associades

15.000.000

Ampliació EDAR d'Olost

1.029.000

Desdoblament emissari terrestre-submarí del sistema de Palamós

5.208.000

Ampliació i Remodelació de l'EDAR de Palamós

12.128.000

Ampliació EDAR de Perafort (Poble) i connexió de Puigdelfí (anul·lació EDAR)

1.050.000

Millores del col·lector de la riera Guinovarda

1.334.500

Millores emissari terrestre-submarí del sistema de l'Alt Maresme Nord

2.340.500

Remodelació EDAR de Puig-reig

1.400.000

Ampliació EDAR de la Quar

1.617.000

Millores EDAR de Reus

1.400.000

Millores a l'EDAR de Riells i Viabrea

2.580.000

Remodelació EDAR Ripoll

1.400.000
b)Restauració ambiental i connectivitat fluvial: El Pla 2022-2027 multiplica per 5 la inversió en restauració ambiental, dels 8 milions d’euros de l’actual cicle (2016-2021) fins als 44 milions d’euros per al període 2022-2027. La renaturalització dels rius tindrà el lloc que li correspon en la planificació hidrològica.

Descripció

Import total (€)

Subvencions adreçades a les persones titulars de concessions administratives per a l'adaptació concertada d’instal·lacions

9.800.000

Suport tècnic als processos de concertació

500.000

Seguiment de la implantació de cabals ambientals i de l'evolució de l'estat de les masses d'aigua. Estudis necessaris per a la determinació de cabals ecològics per al pròxim cicle.

500.000

Caracterització i gestió de la morfodinàmica fluvial i els sediments

556.750

Condicionament Estacions d'Aforament per a la millora de la continuïtat fluvial. Conca del Llobregat. EA Castellgalí

38.000

Condicionament Estacions d'Aforament per a la millora de la continuïtat fluvial. Conca del Llobregat. EA Olvan

40.000

Seguiment de l'eficàcia de les actuacions de millora de la connectivitat, tant les dutes a terme per l'ACA com les executades per tercers

400.000

Elaboració de materials divulgatius en relació amb els acords de la custòdia fluvial per a la gestió de les riberes

70.000

Subvencions per a actuacions de millora hidromorfològica

4.000.000

Restauració geomorfològica del riu Sec i el riu Francolí al seu pas pels T.M. de Vimbodí i Poblet, l'Espluga de Francolí i Montblanc

1.805.000

Recuperació ecològica de l’espai fluvial del riu Gaià entre l'estret del Gorg Negre i l'estret del Molinot (T.M. de Querol)

250.000

Recuperació ecològica de l'espai fluvial del riu Gaià des de l’Albereda de Santes Creus (pont de pedra de la TV-2441) fins al nucli urbà d'Aiguamúrcia

375.000

Recuperació ecològica del riu Cardener, entre l'entorn de la Rata/Cal Masover (T.M de Navàs) i la resclosa de Cal Pere (T.M. de Sant Joan de Vilatorrada)

3.425.000

Millora ecològica dels hàbitats de la riera del Mujal, des de la Font Salada fins a la seva confluència amb el riu Llobregat. T.M. de Navàs i Balsareny

330.000

Recuperació ecològica del riu Llobregat, des de la deixalleria de Sallent fins a la resclosa de la Corbatera. T.M. de Sallent

1.195.000

Demolició de la resclosa del pantà de la Font del Vern (Can Parellada) i restauració ecològica del seu entorn

95.000

Millora ecològica dels hàbitats de la riera de Vallforners als termes municipals de Tagamanent i Cànoves i Samalús

320.000

Redacció projecte de recuperació ambiental del Besòs

270.000

Execució Projecte de recuperació ambiental del Besòs

8.500.000

Millora ecològica de la riera de Calonge des de la urbanització de Vilanova de Cabanyes fins a l’encreuament amb la C-31

140.000

Millora ecològica de la riera de la Pineda al seu pas pel Parc del Montnegre i el Corredor (des de Can Ferriol fins a l’N-II)

120.000

Restauració geomorfològica i millora dels hàbitats de l’aiguabarreig entre el riu Tordera i la riera de Santa Coloma. T.M. de Maçanet de la Selva i Fogars de la Selva

397.000

Restauració geomorfològica del riu Tordera a les Hortes d’Hostalric i al Pla de Forguers, i recuperació ecològica de la riera d'Arbúcies

690.000

Recuperació ecològica del Baix Ter des del Congost (T.M de Sant Julià de Ramis i Celrà) fins a la C-252/C-851 (T.M. de Verges)

2.575.000

Recuperació ecològica del tram baix del riu Fluvià des de l'entorn de la GI-622 fins als meandres del Fluvià (desembocadura)

1.420.000

Recuperació de riberes i millora ecològica de l’espai fluvial de dos tributaris de la Muga (el Llobregat d'Empordà i el Manol)

620.000

Millora de la naturalitat geomorfològica de la conca del riu la Muga mitjançant la supressió d'estructures en desús

95.000

Criteris per al seguiment i control de les activitats extractives a les CIC

45.000

Revisió i caracterització de les reserves naturals fluvials i lacustres

75.000

Revisió de la priorització dels trams d’intervenció a les masses d’aigua rius

200.000

Mesures compensatòries pel projecte de millora del col·lector de salmorres al Mig Llobregat

2.800.000

Recuperació de la morfologia, la connectivitat i les riberes

8.000.000

Actuacions de restauració ecològica al Foix

1.500.000

Assessorament per a actuacions de millora de connectivitat, priorització, sistemes de suport a la decisió, criteris i/o protocols

200.000

Divulgació de les actuacions de restauració i millora hidromorfològica

100.000

Actuacions per a la millora d'objectius ambientals en masses d'aigua protegides (relació MAP)

500.000

Seguiment de les actuacions de recuperació de la morfologia, connectivitat i les riberes

200.000

Desenvolupament de criteris tècnics per a la gestió de la fusta morta

50.000

Actualització de la guia tècnica de recuperació de riberes

20.000

Restauració fluvial al Francolí

4.000.000

c) Reducció de la contaminació salina al Llobregat

Descripció

Import total (€)

Continuació i finalització de la millora de capacitat hidràulica del Col·lector General de Salmorres de la Conca del Llobregat (fase 2 - Abrera-Balsareny-Cardona)

89.473.686

Prosseguir amb la intercepció surgències salines i conducció al col·lector de salmorres

7.874.706

Implementació del Programa de restauració a la terrera vella de la vall salina de Cardona (runam Vell)

8.000.000

Explotació i manteniment de les mesures correctores en els dipòsits salins de la conca del Llobregat, Sallent, Balsareny i Súria

6.710.595

Restauració de la terrera nova de Cardona (Torrent de Farners)

1.560.978

Anàlisi de l'obra executada de connexions d'efluents salins d'origen industrial en la zona del Baix Llobregat al col·lector i valoració i definició de les actuacions a portar a terme

1.000.000

Actuacions derivades del compliment dels plans de restauració de les instal·lacions d’Iberpotash SA a Sallent / Balsareny i Súria

34.268.574


3.ADAPTACIÓ A FENÒMENS EVENTUALS I EXTREMS

a) Protecció davant d’avingudes

Descripció

Import Total (€)

Gestió del domini públic marítim terrestre. Revisió d’atermenaments. Limitacions als usos del sòl. Informes de planejament urbanístic.

1.000.000

Millora dels estudis disponibles per a l’estimació de les freqüències i magnituds de les avingudes, així com del possible impacte d’aquestes al DCFC

600.000

Millora del coneixement i de la informació disponible. Millora de la governança. Elaboració d’estudis de millora del coneixement sobre la gestió del risc d’inundació d’origen costaner.

500.000

Estudis dels efectes del canvi climàtic a les inundacions

500.000

Manteniment i conservació de lleres al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)

27.122.892

Actuacions de restauració fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) orientades a la recuperació de la funcionalitat natural de les planes d’inundació i la reducció de la perillositat d'inundació a zones vulnerables

26.000.000

Creació i manteniment d’un inventari d’obres de drenatge transversal prioritàries al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)

300.000

Execució d'actuacions de protecció davant avingudes al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)

50.068.892

Estudis cost-benefici i de viabilitat de la construcció d’obres de defensa al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)

1.000.000

Creació i manteniment d’un inventari d’obres de defensa davant d’inundacions executades i/o subvencionades per l'administració hidràulica al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)

-

Mesures per al foment d’una estratègia basada en la millora del drenatge de les zones agrícoles, orientada a la millora de la recepció dels escolaments del sistema fluvial del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)

8.000.000

Mesures per al foment d’una estratègia basada en la millora del drenatge urbà, orientada a la reducció del risc d’inundació de tipologia pluvial als municipis situats al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)

5.000.000

Manteniment i conservació de les motes promogudes per l’Administració hidràulica, especialment les adreçades a la protecció de zones urbanes consolidades al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC)

2.500.000

Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

4.575.000

Elaboració d’una estratègia de comunicació de la perillositat i risc d’inundació, inclosa la celebració de jornades i altres activitats de divulgació i formació

200.000

Elaboració d’informes i estudis d’anàlisi dels episodis d'avinguda de caràcter excepcional que es produeixin al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) i difusió de les lliçons apreses

900.000

Tota la informació del pla disponible a:

https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/3r-cicle-de-planificacio-2022-2027

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia