·Es tracta d’una iniciativa conjunta amb l’Institut Ramon Llull (IRL) i les universitats de Catalunya que inclou cursos a universitats de l’exterior i recursos en línia per aprendre el català

·Es preveu que uns 400 estudiants de mobilitat facin aquest aprenentatge previ abans d’estudiar a les universitats catalanes

·L’increment dels ajuts Interlingua del Departament de Recerca i Universitats ha permès reforçar i ampliar les actuacions d’acollida lingüística a totes les universitats

Web català{"name":"2023/05/22/15/19/da9652ba-39d4-49cf-989a-8e5db09f95ae.jpg","author":"DREU","type":"0","location":"0","weight":2076204}

En el marc del nou impuls al Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana, el Departament de Recerca i Universitats ha posat en marxa una pàgina web que, per primera vegada, recull tots els recursos disponibles per fomentar l’aprenentatge del català en origen per als estudiants internacionals que preveuen fer una estada en alguna de les dotze universitats de Catalunya. Paral·lelament, i gràcies a l’increment del finançament dels ajuts Interlingua, els primers indicadors d’aquest 2023 apunten que en el conjunt de les universitats catalanes han incrementat el nombre d’estudiants internacionals que participen en les actuacions d’acollida lingüística.

En aquest sentit, el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal i Farreras, ha destacat que “les noves facilitats per a l’acollida lingüística són el camí necessari per a la internacionalització creixent de les universitats de Catalunya. Acollida local, projecció internacional”.

El nou recurs a l’abast de l’estudiantat internacional interessat en aprendre català abans de fer l’estada al nostre país és la web “Estudia català abans d'arribar a Catalunya” que, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull (IRL) i les universitats catalanes, recull tant cursos presencials com les diferents opcions virtuals. Els cursos presencials que imparteix l’IRL en el país d’origen són gratuïts, corresponen al nivell inicial A1 d’aprenentatge i tenen una durada de 30 hores, impartides de manera intensiva al llarg de poques setmanes.

Es doblen els cursos presencials en origen

En un primer moment, els cursos presencials de l’Institut Ramon Llull cobreixen 16 universitats de 8 països (Croàcia, Espanya, França, Itàlia, Polònia, Portugal, Sèrbia i Xile). Això representa un augment de més del doble de cursos respecte al curs passat, quan se’n van oferir 7 en el marc del Pla pilot de preacollida lingüística, en els quals van participar un centenar d’estudiants. La nova pàgina web facilita el contacte amb un o més professors i professores de català responsables de la formació en cadascun d’aquests països perquè els interessats s’hi puguin posar en contacte. Enguany, la previsió inicial és que uns 400 estudiants de mobilitat participin en aquests cursos de preacollida. En els darrers anys l’interès per aprendre el català a l’exterior ha augmentat com ho demostra el fet que actualment unes 4.000 persones l’estudien a través la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior, XarxaLLull, que coordina i articula l’Institut Ramon Llull.

L’apartat de recursos en línia ofereix tota una sèrie d’aplicacions, guies i activitats de franc per facilitar l’aprenentatge del català, des de cursos inicials per familiaritzar-se amb la llengua fins a nivells avançats per aprofundir i perfeccionar-ne el coneixement. Programes com Parla.cat; Speakcat; Catalonia at a click; Romanica Intercom; Guies de conversa universitària; Catalunya i el món; o Catalan for beginners són algunes de les eines que ajuden els nouvinguts a conèixer no només la llengua sinó també la realitat cultural del país que els acull.

Més d’un milió d’euros per a les actuacions d’acollida lingüística a les universitats catalanes

Pel que fa a l’acollida lingüística i cultural dels estudiants internacionals un cop arriben a les universitats catalanes, s’ha potenciat mitjançant els ajuts Interlingua que atorga el Departament de Recerca i Universitats i que enguany han superat, per primer cop, el milió d’euros. Això ha permès a les dotze universitats de Catalunya reforçar i ampliar els diferents programes i actuacions que, des de fa anys, realitzen per facilitar l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes.

L’objectiu, tal i com detalla l’assessora en polítiques lingüístiques del Departament de Recerca i Universitats, la sociolingüista Marina Massaguer i Comes, “és fer compatible la internacionalització del sistema universitari de Catalunya amb la garantia dels drets lingüístics i l’ús normal del català, i alhora universalitzar l’acollida lingüística i cultural per a tot el col·lectiu de mobilitat”.

Segons els primers indicadors d’aquest 2023, el conjunt de les universitats catalanes han incrementat el nombre d’estudiants internacionals que participen en les actuacions d’acollida lingüística, especialment en els cursos de català. Les dades del curs 2021-2022 es van tancar amb prop de 7.000 estudiants (6.932) matriculats en cursos i formacions de català, dels quals gairebé la meitat (3.139) eren de fora de Catalunya, provinents tant d’altres territoris de l’Estat com de la resta del món. Enguany als dos primers trimestres i només a les universitats públiques, la xifra d’alumnes de fora de Catalunya que ha seguit aquests curs ja és superior als 3.000 alumnes i, segons aquestes dades d’avenç, gairebé iguala la totalitat del curs passat en el conjunt del sistema universitari.