Direcció General de Comunicació

El Govern tanca legislatura amb 88 lleis impulsades per millorar l'economia i la sostenibilitat, l'Estat del Benestar i l'eficš€cia

El Govern tanca legislatura amb 88 lleis impulsades per millorar l'economia i la sostenibilitat, l'Estat del Benestar i l'eficàcia

query_builder   5 octubre 2010 14:39

event_note Nota de premsa

El Govern tanca legislatura amb 88 lleis impulsades per millorar l'economia i la sostenibilitat, l'Estat del Benestar i l'eficàcia

 
 
  • Es tracta de la segona legislatura amb més lleis aprovades, i la que ha batut tots els rècords de preguntes parlamentàries, compareixences de consellers i sessions de control al Govern
  • 70 de les lleis aprovades despleguen l’Estatut d’autonomia
 
El Govern de la Generalitat ha impulsat 88 de les 97 lleis aprovades durant la VIII legislatura, la segona amb major producció legislativa de la història. També ha aprovat 8 decrets llei i 7 decrets legislatius. De les 97 lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, 70 responen al compromís del Govern per desplegar l’Estatut d’Autonomia. A banda, totes les lleis responen als grans eixos del Pla de Govern 2007-2010:
 
  • El 21% de les lleis corresponen a l’Eix 1 (Reforçar l'Estat del Benestar per aconseguir una societat més justa i cohesionada). En aquest grup cal destacar la Llei de serveis socials; la Llei de salut pública; la Llei d’acollida a les persones immigrades; la Llei d’educació; la Llei del 112 o la de polítiques de joventut.
  • El 44%, corresponen a l’Eix 2 (Incrementar la Qualitat democràtica i l'eficàcia dels nostres governs i institucions). Responen a aquest objectiu lleis com la de les consultes populars; la Llei del Consell de Garanties Estatutàries; la Llei de vegueries; la Llei del Memorial Democràtic; la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista; la Llei de la Presidència o la Llei de l’aranès.
  • El 35%, corresponen a l’Eix 3 (Potenciar una Economia plena i dinàmica en un territori sostenible). Dins d’aquest grup cal destacar la Llei de l’Agència Tributària de Catalunya; la Llei del dret a l’habitatge; la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes; la Llei de l’Oficina Antifrau; la Llei del suministrament elèctric; la Llei de prevenció i control ambiental; la Llei de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball; la Llei de fosses, etc.
 
També cal destacar que 70 de les 97 lleis aprovades durant aquesta legislatura responen al compromís del govern d’avançar decididament en el desenvolupament de l’Estatut d’autonomia. 11 són lleis de desplegament bàsic, i la resta desenvolupen diversos aspectes de l’Estatut. 
 
Entre les lleis de desplegament bàsic cal destacar la Llei del Síndic, la de la Sindicatura de Comptes o la del Consell de Garanties Estatutàries. Pel que fa a les normes que desenvolupen aspectes puntuals i concrets del text estatutari, 8 es van aprovar el 2007, 12 el 2008, 18 el 2009 i 25 van ser aprovades el 2010. 33 lleis desenvolupen aspectes competencials; 14 drets estatutaris i principis rectors; 8 regulen el marc institucional; 6 afecten aspectes organitzatius rellevants; 5 afecten el Dret Civil de Catalunya i 4 desenvolupen el marc institucional en l’àmbit local.
 
Control sobre el Govern
 
Durant la vuitena legislatura, s’han batut tots rècords pel que fa a les mesures de transparència i control parlamentari a l’executiu. El Govern ha respost 34.724 preguntes escrites i 2.092 orals i ha comparegut 143 cops al Parlament. El President ha respost 390 preguntes orals.
 
Si comparem aquestes xifres amb les de la sisena legislatura, cal destacar que pràcticament es tripliquen la xifra de respostes a preguntes per escrit o de forma oral. També augmenten un 78% les respostes del President a preguntes orals.
 
 
INICIATIVES PARLAMENTÀRIES: TAULA COMPARATIVA ENTRE LA VI I LA VIII LEGISLATURES
 
Tipus de tramitació
 
VI
Legislatura
 
 
VIII Legislatura
 
 
Variació
Lleis aprovades (1)
107
97
š¿ 9,3 %
Projectes de llei presentats
92
98
¡ø 6,5 %
Preguntes orals al President contestades
215
384
¡ø 78,6 %
Preguntes orals al Govern contestades en Ple
488
410
š¿ 16 %
Preguntes orals contestades en Comissió
620
1.676
¡ø 170,3 %
Preguntes amb resposta escrita presentades
13.285
34.711
¡ø 161,3 %
Sessions informatives substanciades
242
143
š¿ 40,9 %
Sol·licituds d’informació i documentació
1.298
880
š¿ 31,5
 
(1) La relació de les lleis aprovades no inclou els decrets llei aprovats i vigents (perquè la convalidació no converteix un decret llei en llei del Parlament, només té rang de llei).
`