Direcció General de Comunicació

El Govern aprova els decrets que activen el procés per a les Eleccions al Parlament 2010

El Govern aprova els decrets que activen el procés per a les Eleccions al Parlament 2010

query_builder   5 octubre 2010 14:53

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els decrets que activen el procés per a les Eleccions al Parlament 2010

   
  • Un total de 5.229.651 persones, 17.865 més que a les eleccions anteriors, estan cridades a les urnes el proper 28 de novembre
  • Col·legis administrats electrònicament, transmissió de dades mitjançant PDA i vot en sistema Braille són les principals novetats del dispositiu
 
El Govern ha aprovat els decrets que activen el procés electoral per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el proper 28 de novembre. En concret, ha aprovat: el Decret de normes complementàries per a la realització de les eleccions i el Decret pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral. A més, també ha aprovat el Manual d'Instruccions per als membres de les meses electorals, perquè puguin exercir la seva tasca amb seguretat i amb tota la informació necessària per al desenvolupament de la jornada electoral.
 
El Decret de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya, conjuntament amb el que estableix l’Estatut i la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), regula l’administració electoral, els representants de les candidatures, les candidatures, les campanyes, el material electoral, el vot per correspondència, el vot de les persones amb discapacitat visual, els apoderats, els interventors, l’escrutini, els recursos o les gratificacions econòmiques a les persones que es mobilitzen. A més, aquest Decret conté els models oficials d’actes, sobres, paperetes, urnes, cabines, etc.
 
El Decret pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral estableix les subvencions als partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb motiu de les eleccions. Aquestes despeses es fixen d’acord amb una quantitat per escó obtingut, una quantitat per vot aconseguit per cada candidatura que hagi obtingut com a mínim un escó, i una quantitat per elector d’una circumscripció, sempre que la candidatura hagi obtingut com a mínim un escó a la circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari. Les quantitats han estat actualitzades respecte de les darreres eleccions amb l’IPC acumulat a Catalunya des de l’agost de 2006 a l’agost de 2010 (9,2%).
 
Calendari electoral
 
Amb l’entrada en vigor del decret de dissolució del Parlament i convocatòria de les eleccions, finalitza la VIII legislatura, que va començar el 17 de novembre de 2006. El proper 28 de novembre es triarà la nova composició de la cambra legislativa catalana en la seva IX legislatura, que haurà d’escollir la presidència de la Generalitat.
 
Del calendari electoral destaca el període de consulta del cens i presentació de reclamacions en període electoral (des de l’11 al 18 d’octubre), així com les dades per sol·licitar el vot per correspondència (des del 5 d’octubre al 18 de novembre). Altres dates d’interès del procés electoral que han quedat fixades amb la convocatòria de les eleccions són: el 27 d’octubre, data de la publicació de les candidatures al DOGC; el 2 de novembre, data de la publicació de les candidatures proclamades, o el 12 de novembre, data d’inici de la campanya electoral.
 
Cens provisional i dispositiu electoral
 
Per a aquestes eleccions al Parlament de Catalunya hi ha un cens electoral provisional de 5.229.651 persones, 17.865 persones més que a les eleccions del 2006. Del total de persones cridades a les urnes, 3.900.952 persones són de la circumscripció de Barcelona; 486.679 persones, de la circumscripció de Girona; 301.186 persones, de la circumscripció de Lleida; i 540.834 persones, de la circumscripció de Tarragona.
 
Cens electoral per demarcacions electorals
 
 
2010
2006
2003
Població de dret
7.475.420
6.995.206
6.506.440
Barcelona
5.487.935
5.226.354
4.906.117
Girona
747.782
664.506
598.112
Lleida
436.402
399.439
371.055
Tarragona
803.301
704.907
631.156
Cens electoral de residents a Catalunya (CER)
5.229.651
5.211.786
5.206.734
Barcelona
3.900.952
3.908.815
3.934.846
Girona
486.679
475.823
463.325
Lleida
301.186
300.777
302.267
Tarragona
540.834
526.371
506.296
 
El dispositiu electoral per aquestes eleccions està format per 2.721 col·legis electorals, 32 més que fa quatre anys, i 8.032 meses electorals, 283 menys que el 2006.
 
Dispositiu electoral per demarcacions electorals
 
 
2010
2006
2003
Col·legis electorals
2.721
2.689
2.740
Barcelona
1.620
1.602
1.629
Girona
400
397
403
Lleida
330
331
355
Tarragona
371
359
353
Seccions electorals
5.016
5.341
5.237
Barcelona
3.575
3.917
3.834
Girona
525
512
495
Lleida
390
391
388
Tarragona
526
521
520
Meses electorals
8.032
8.315
8.002
Barcelona
5.697
5.922
5.745
Girona
820
833
800
Lleida
560
555
541
Tarragona
955
1.005
916
 
 
El personal mobilitzat durant la jornada electoral del 28 de novembre serà de 77.219 persones, entre membres de les meses electorals i representants de l’Administració. En el conjunt de Catalunya hi haurà 24.096 membres titulars de les meses electorals i 48.192 membres suplents.
 
Personal mobilitzat per demarcacions electorals
 
 
2010
2006
2003
Membres de les meses (titulars)
24.096
24.945
23.196
Barcelona
17.091
17.766
16.425
Girona
2.460
2.499
2.400
Lleida
1.680
1.665
1.623
Tarragona
2.865
3.015
2.748
Membres de les meses (suplents)
48.192
49.890
46.392
Barcelona
34.182
35.532
32.850
Girona
4.920
4.998
4.800
Lleida
3.360
3.330
3.246
Tarragona
5.730
6.030
5.496
Representants de l’Administració
4.931
6.342*
7.714
Barcelona
3.292
3.988
5.512
Girona
550
816
754
Lleida
473
552
539
Tarragona
616
986
909
 
* El 2006 també hi va haver 1.633 coordinadors de l’Administració (1.254 a la demarcació electoral de Barcelona, 143 a la de Girona, 77 a la de Lleida i 159 a la de Tarragona).
 
 
Col·legis administrats electrònicament
 
Per primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya 101 col·legis electorals comptaran amb un sistema de gestió electrònic. Els col·legis administrats electrònicament (CAE) funcionen amb un sistema que dota les meses electorals d’eines informàtiques per facilitar la realització de les tasques que exerceixen els seus membres durant la jornada electoral, inclosa la transmissió de les dades de participació i el recompte de vots al final de la jornada electoral de manera telemàtica.
 
Els col·legis electorals administrats electrònicament per a les properes eleccions funcionaran en set ciutats, una per cada demarcació veguerial: Vic (Osona), el Prat de Llobregat (Baix Llobregat), la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), la Seu d’Urgell (Alt Urgell), Tortosa (Baix Ebre), Lleida (Segrià) i Montblanc (Conca de Barberà). La gestió electrònica es desenvoluparà en 339 meses electorals i implicarà 1.356 persones (4 per mesa). En total, aquest nou sistema incidirà en un cens provisional de 207.306 ciutadans, que representa una població de 305.077 persones.
 
A la resta de municipis, els de menys de 10.000 habitants, la transmissió de les dades es realitzarà per la via telefònica habitual, mentre que als de més de 10.000 habitants es realitzarà mitjançant PDA. En total, amb motiu de les eleccions, s’hi distribuiran 3.275 PDA. Per garantir la transmissió de les dades electorals, el Departament de Governació i Administracions Públiques mobilitzarà 4.931 representants de l’Administració a tot el territori.
 
Vot en sistema Braille
 
Una altra de les novetats en aquestes eleccions, regulada també en el decret aprovat pel Govern, és el vot de les persones amb discapacitat visual. Per primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya, les persones amb discapacitat visual podran sol·licitar la utilització d’una documentació complementària en sistema Braille. Aquesta documentació acompanyarà les paperetes i sobres de votació normalitzats i permetrà la identificació de l’opció de vot amb autonomia i plena garantia del secret de sufragi.
 
Segons la legislació vigent, el termini de sol·licitud del vot en sistema Braille per a les persones amb discapacitat visual és des del mateix dia de la convocatòria fins al vint-i-setè dia posterior a aquesta, és a dir, des del 5 d’octubre fins a l’1 de novembre. Aquesta sol·licitud es pot tramitar telefònicament al telèfon gratuït 900101115 o a través del web de les eleccions.
 
Foment de la participació
 
Per primera vegada en les eleccions al Parlament, fent ús de les competències estatutàries, la Generalitat realitzarà una campanya de publicitat per fomentar la participació en les eleccions. Aquesta campanya, que s’afegeix a la campanya informativa habitual sobre el cens, el vot per correu i la documentació necessària per a la votació, s’iniciarà el 21 d’octubre i finalitzarà l’11 de novembre, amb l’inici de la campanya electoral.
 
Imatge del web
Imatge del web web electoral Parlament2010.cat
El sistema d’informació per a la ciutadania, a més del telèfon 012, serà el web electoral Parlament2010.cat, des d’on es facilita tota la informació i els continguts relacionats amb el procés electoral.

A través d’aquest canal es donen a conèixer, per exemple, els diferents mètodes de votació, el calendari electoral, les candidatures, les notícies, etc.

A més, s’han obert eines 2.0 de participació i consulta a través de Twitter: http://twitter.com/Parlament_2010 i Facebook.
`