Direcció General de Comunicació

CREAF

El Govern destina més de 6 milions d'euros per millorar la conservació i gestió del medi natural

query_builder   5 octubre 2010 14:22

event_note Nota de premsa

El Govern destina més de 6 milions d'euros per millorar la conservació i gestió del medi natural

 
El Govern ha aprovat el contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i el Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF) per al període 2010-2011 que suposa una aportació econòmica de 6.361.333,59 euros.
 
El CREAF és un centre públic de recerca i innovació en ecologia terrestre, anàlisi del territori i prospectiva ambiental que contribueix a la millora de la conservació i gestió del medi natural i el territori, a escales local, regional i global. Aquest centre actua com a pont entre el món acadèmic, les administracions i la societat.
 
Les aportacions de la Generalitat de Catalunya per al període 2010-2013, representen un total de 6.361.333 euros d’acord amb la distribució per departaments i ens següent:
 
Totals per Departaments/ens
2010
2011
2012
2013
Total
Medi Ambient i Habitatge
814.709,36
831.003,55
847.623,62
864.576,09
3.357.912,62
Innovació, Universitats i Empresa
294.000,00
299.880,00
335.866,00
386.246,00
1.315.992,00
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
155.579,60
158.691,19
161.865,02
165.102,32
641.238,13
Agricultura i Ramaderia
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
120.000,00
Política Territorial i Obra Pública
106.547,71
106.547,71
106.547,71
106.547,71
426.190,84
Interior, Relacions Institucionals i Participació
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
Governació i Administracions Públiques (*)
50.000,00
50.000,00
 
 
100.000,00
TOTAL
1.550.836,67
1.576.122,45
1.581.902,35
1.652.472,12
6.361.333,59
(*) Les aportacions del Departament de Governació i Administracions Públiques per als anys 2012 i 2013 seran negociades posteriorment. La incorporació d’aquestes aportacions al contracte programa es farà per mitjà d’una addenda.
`