1. Avui s’ha signat un conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Sindicatura de Greuges per establir el marc de col·laboració entre les dues entitats en la plataforma Mediem
TER
Sílvia Grau i Fontanals I Esther Giménez-Salinas i Colomer signen l'acord.
{"name":"2023/06/02/16/18/c36ea28f-de90-44d8-87c9-aaf192da7a7c.jpg","author":"TER","type":"0","location":"0","weight":"1799587"}

La directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Sílvia Grau i Fontanals, i la Síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas i Colomer, han signat avui el conveni d’adhesió a la Plataforma Mediem. Des del gener de 2020, data en què es va posar en funcionament la plataforma MEDIEM, 32 entitats ja s’han sumat a aquesta iniciativa amb l’objectiu d’impulsar la mediació en l’àmbit de l’habitatge.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Territori, ha apostat per la mediació des de l’any 2010 quan va posar en marxa del servei Ofideute. Ofideute és un servei gratuït que ofereix assessorament i mediació davant els problemes de la ciutadania per fer front al pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d’habitatge principal o per fer front al pagament de la renda de lloguer, així com de les relacions de consum en matèria d’habitatge.

La mediació aporta solucions més ràpides, econòmiques i menys estressants per a les famílies

Així mateix, i des del 2020 es continua reforçant aquesta línia de treball amb la plataforma virtual MEDIEM, que és una xarxa de serveis de mediació en l’àmbit de l’habitatge de Catalunya, de la qual es beneficien els professionals de la mediació de les diverses administracions, universitats, col·legis professionals i entitats del tercer sector social, així com entitats que col·laboren amb el servei d’Ofideute.

Amb l’adhesió de la Sindicatura de Greuges, ja són 32 les entitats s’han sumat a aquesta iniciativa per compartir coneixements, experiències i sinèrgies. Es vol contribuir a que tots i totes les professionals dels serveis de mediació de les administracions i de les entitats del tercer sector social de Catalunya disposin dels millors recursos per resoldre les situacions problemàtiques relacionades amb l’habitatge amb les què es troben ja que la mediació aporta solucions més ràpides, econòmiques i menys estressants per a les famílies.

MEDIEM facilita als seus membres un fòrum obert al debat, la possibilitat de fer consultes individualitzades i suport als serveis i a les entitats de mediació en l’àmbit de l’habitatge. L’adhesió dels col·legis professionals, de les entitats del tercer sector social i de les universitats permet sumar el seu bagatge professional i d’investigació a aquests recursos.