1. Crea 22 nous llocs de treball per poder oferir un servei d’atenció personalitzada a autònoms, empreses i professionals
  2. La mesura dona resposta a les demandes del Consell de Diàleg Social i dels diversos agents econòmics del país

El Govern ha aprovat un acord per impulsar el desplegament de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) i ampliar-ne l’equip amb 22 nous llocs de treball, un increment del 30,14% respecte de la plantilla actual, que és de 73 treballadors.

Aquesta iniciativa permetrà dotar la Finestreta Única Empresarial dels recursos necessaris per accelerar la implantació de la Llei de facilitació de l’activitat econòmica i el reglament que la desplega, que el Govern va aprovar el juliol de l’any passat. Una mesura que facilitarà l’activitat econòmica del país gràcies a l’agilització dels tràmits administratius per iniciar una activitat empresarial.

Aquestes noves dotacions reforcen els llocs de responsabilitat de l’OGE i han de permetre desplegar el nou model de relació entre les empreses i les administracions públiques catalanes basat en les dades.

També reforcen Canal Empresa com a portal únic de totes les administracions públiques per les empreses, on s’hi podran trobar tots els continguts necessaris per a empresaris i autònoms, permanentment actualitzats.

Finalment, s’implementa la figura de l’Agent FUE de referència per tal d’ajudar a les empreses a l’hora de realitzar els tràmits amb els diferents òrgans de les diferents administracions. Aquesta nova posició permetrà atendre de manera adequada els emprenedors, les empreses i els professionals. S’incorporarà a les oficines que compta l’OGE a les diferents seus territorials per apropar aquesta atenció a les empreses, però també servirà per reforçar l’atenció digital que es fa des de Canal Empresa o per facilitar la implantació de Projectes Empresarials Estratègics pel país.

En el marc dels nous Pressupostos de la Generalitat per al 2023, el 5 de desembre de 2022, es va signar amb els agents econòmics i socials l'Acord de mesures per pal·liar els efectes de l'actual conjuntura econòmica i per impulsar la transformació del model productiu. Amb aquesta mesura el Govern dona resposta a les demandes del Consell de Diàleg Social i dels diversos agents econòmics del país per accelerar la implementació de les previsions contingudes a la llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica. I es dota amb els recursos necessaris a l'Oficina de Gestió Empresarial per desplegar tots els seus serveis i garantir l’atenció personalitzada a autònoms, empreses i professionals.

L’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) es va crear l’any 1990 amb l’objectiu de tramitar de manera unificada procediments administratius complexos que requerien la intervenció d’unitats administratives de diferents departaments i així minimitzar la càrrega sobre els professionals i les empreses.