1. Una de les mesures destacades del pla és la creació d'una unitat operativa especialitzada en ciberseguretat i la intensificació de la col·laboració amb el CTTI i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
  2. El mercat il·legal de marihuana a Catalunya és una altra de les amenaces prioritàries: el pla preveu impulsar l’adquisició de noves tecnologies de teledetecció de plantacions il·legals

El Govern ha aprovat el Pla General de Seguretat de Catalunya (PGSC), el principal instrument metodològic del sistema de seguretat català i referent estratègic de la intervenció pública en aquesta matèria per als pròxims anys. El document impulsat pel Departament d’Interior és el marc de referència de les polítiques públiques de seguretat i dona resposta a un dels objectius del Govern per garantir un model de seguretat que vetlli pels drets i llibertats, especialment en situacions de màxima vulnerabilitat.

El pla té en compte l’evolució dels reptes en matèria de seguretat amb l’aparició de nous riscos i amenaces, com són les epidèmies i pandèmies, el creixement de fenòmens com els ciberatacs, les repercussions de l’escalfament global o el canvi climàtic.

Accions destacades

D’entre les accions que contempla el PGSC, destaca la creació d'una unitat operativa especialitzada en ciberseguretat i la intensificació de la col·laboració amb el CTTI i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. En aquest aspecte, també s’incorpora l’increment de les plantilles encarregades de la lluita contra la ciberdelinqüència o la creació de la Regió Policial Virtual fruit de l’aprovació del nou decret d’estructura de Mossos d’Esquadra.

El mercat il·legal de marihuana a Catalunya és una altra de les amenaces prioritàries. En aquest sentit, el pla preveu impulsar les proves pilot i adquisició de noves tecnologies associades a la teledetecció de les plantacions il·legals de marihuana.

El Pla també aposta per polítiques actives d’igualtat implementant mesures que equilibrin els equips, tant pel que fa a l'accés com en les escales superiors. Destaquen la reserva del 40% de places per a dones en les diferents convocatòries dels cossos operatius del Departament d'Interior i l’increment del 15% en la formació específica per a la prevenció i lluita contra els delictes d’odi i discriminació.

El Pla també proposa accions per adaptar les diferents solucions tecnològiques als entorns de treball i integrar-les en els sistemes de seguretat o emergències amb més abast. Un exemple és l’adaptació del CAT112 a la Llei d'infraestructures crítiques i l’augment de la dotació per a la implementació del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona PLASEQTA i PLASEQCAT.

Altres accions destacades del Pla són la incorporació de la formació del cos d'Agents Rurals a l'ISPC, la creació d'una Taula Preventiva de l'Odi i la Discriminació o la publicació en el portal de dades obertes de totes les bases de dades anonimitzades de les enquestes de victimització. També s’intensificarà en un 30% la vigilància i la inspecció preventives d'activitats amb risc d'incendis forestals. 

Nova metodologia 

La metodologia d’elaboració del Pla està orientada a l’assoliment de 5 reptes, vinculats a 25 objectius estratègics, a través de 10 programes d’actuació. S’ha treballat amb totes les unitats del Departament d’Interior i amb tots els cossos operatius en matèria de seguretat i emergències tenint en compte els objectius del Pla de Govern i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Enguany s’ha modificat la metodologia i s’ha treballat de forma transversal, identificant els principals riscos i amenaces a Catalunya i analitzant i agrupant totes les causes i totes les conseqüències que identifica cada unitat. Amb això, s’ha apostat per una visió més integral de la seguretat, allunyada de les solucions únicament policials o d’emergències i amb un clar focus preventiu més que reactiu.