1. És el tràmit previ necessari per declarar les zones de mercat residencial tensionat en aquells municipis on hi ha greus dificultats d’accés a l’habitatge i on s’aplicaran les mesures de contenció de les rendes
  2. També reclama per carta al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana l’homologació de l’Índex de referència del preu del lloguer català, que està vigent i plenament operatiu i que serà l’indicador base per aplicar la regulació

El Govern ha iniciat el procediment preparatori per delimitar les zones de Catalunya on s’aplicarà la limitació del preu del lloguer prevista a la Llei pel dret a l’habitatge estatal, que va entrar en vigor el 26 de maig. A través d’una resolució de la Secretaria d’Habitatge, l’Executiu comença la fase prèvia necessària per declarar les zones de mercat residencial tensionat en aquells àmbits territorials on existeixi un risc d’oferta insuficient d’habitatge assequible i, per tant, aquelles zones on s’aplicarà la regulació dels preus del lloguer. El Govern també ha enviat una carta al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) per tal d’homologar l’Índex de referència del preu del lloguer català, en aquests moments actualitzat i plenament operatiu, indicador indispensable per poder aplicar el sistema de contenció de les rendes que preveu la Llei.

La nova llei, en vigor des de fa 12 dies, disposa que les administracions competents en matèria d’habitatge podran declarar, d’acord amb els criteris i procediments establerts en la seva normativa, les zones de mercat residencial tensionat. I estableix, a més, que la declaració ha d’anar precedida d’un procediment preparatori per a l’obtenció d’informació sobre la situació del mercat residencial de la zona, que és precisament el que s’ha iniciat.

Tal com marca la normativa, aquest procediment haurà de recollir la informació que acrediti, mitjançant una memòria justificativa, les deficiències o insuficiències del mercat d’habitatge a la zona. Les delimitacions, un cop comunicades al Mitma, tindran una vigència de tres anys, prorrogables any a any repetint el mateix procediment. La declaració també ha d’incloure la redacció d’un pla específic per a cada zona que ha de proposar mesures correctores i un calendari d’execució.

Homologar l’índex de referència

Pel que fa a l’Índex de referència del preu del lloguer, el Govern n’ha reclamat l’homologació al Ministeri. En una carta adreçada al secretari general d’Agenda Urbana i Habitatge, Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares, el Govern argumenta que Catalunya ja té aprovat, vigent i actualitzat aquest índex. Precisament, es tracta de l’índex que ja es va fer servir per limitar els preus del lloguer amb la normativa pionera que Catalunya va impulsar l’any 2020 en matèria de contenció de lloguers (Llei 11/2020) i que el Tribunal Constitucional va tombar.