1. El consell d'administració de l'ACA va aprovar ahir les bases de la línia d'ajuts per a millorar l'eficiència de les xarxes municipals, amb una dotació de 50 milions, que pot arribar a cobrir el 100% del cost total de l'actuació
 2. Les pluges registrades en el darrer mes i mig han incrementat en 5 punts el volum d’aigua dels embassaments (del 25 al 30%), que és insuficient per a revertir la situació i cal seguir fent un consum responsable

El Govern de la Generalitat ha avaluat avui la situació de la sequera a Catalunya, després d'una nova reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera (integrada pels departament de la Vicepresidència, Acció Climàtica, Interior, Empresa, Economia, Treball i Salut), on s’ha avaluat l’efecte de les pluges registrades en el darrer mes i mig i que han servit per a incrementar en 5 punts el volum d’aigua als embassaments. Aquest increment canvia la tendència decreixent de molts mesos però en cap cas allunya la previsió que de cara a principis de la tardor es pugui entrar en la fase d’emergència. Per aquest motiu, s’ha remarcat que cal continuar amb l’estalvi d’aigua i incentivar un consum responsable a tots els nivells.

Línia d’ajuts per a la reparació de fuites municipals

En la reunió d’avui s’ha informat que el consell d'administració de l'ACA ha aprovat aquest dilluns les bases de la línia d'ajuts per a millorar l'eficiència de les xarxes municipals, amb una dotació de 50 MEUR. Aquesta subvenció permetrà millorar l'eficiència de les xarxes de subministrament municipals, que són de competència municipal. Tot i això, la sequera és un problema global i per això la Generalitat va decidir la creació d’aquesta línia de subvencions.

S’hi podran acollir els ens locals i les agrupacions d’ens locals de Catalunya, que tinguin atribuït o delegat l’exercici de la competència del servei de subministrament d’aigua en baixa o que siguin titulars d’infraestructures de subministrament d’aigua en baixa, i que prestin el servei de subministrament.

La subvenció màxima per municipi serà de 300.000 euros i el percentatge d'ajut anirà en funció del número d'habitants del municipi:

 1. Municipis amb una població inferior a 1.000 habitants: 100% de l’import subvencionable.
 2. Municipis amb una població d’entre 1.001 i 2.000 habitants: 95% de l’import subvencionable.
 3. Municipis amb una població d’entre 2.001 i 10.000 habitants: 90% de l’import subvencionable.
 4. Municipis amb una població d’entre 10.001 i 20.000 habitants: 85% de l’import subvencionable.
 5. Municipis amb una població superior a 20.001 habitants: 60% de l’import subvencionable.

En actuacions de digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana l'import màxim serà de 100.000 euros i en campanyes de detecció de fuites i reparació, un import màxim de 150.000. Un cop es publiquin les bases, al llarg d’aquest mes de juny, es preveu que la convocatòria sigui aquest mateix estiu i que la resolució pugui ser a principis de la tardor. Les actuacions es podran materialitzar entre 2023 i 2024.

Per a l’atorgament d’ajuts, es defineix una puntuació per al seu atorgament, destacant els següents conceptes:

 1. S'atorgaran 70 punts si les actuacions objecte de la subvenció consisteixen en la renovació d’elements de les xarxes de distribució d’aigua com canonades, vàlvules, escomeses, etc., que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la seva vida útil, per reduir pèrdues d’aigua en el sistema. Instal·lació de mecanismes automàtics de regulació de la pressió a la xarxa, mitjançant vàlvules reductores de pressió. Millora de la sectorització del sistema, tot acotant la xarxa de distribució d’aigua en dos o més sectors.
 2. Es donaran 60 punts en mesures per a la rehabilitació de dipòsits per a evitar pèrdues d’aigua. Reparar fuites i impermeabilitzar un dipòsit en el que s’hi produeixen fuites demostrables amb la pèrdua significativa de recurs.
 3. 55 punts es donaran per mesures consistents en la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana a fi de millorar el control sobre la xarxa de distribució en municipis de menys de 5.000 habitants, i que inclou la instal·lació fixa d’equips de localització remota de fuites, d’un sistema de telelectura dels comptadors d’aigua domiciliaris, de cabalímetres amb sistema de telelectura en tots els sectors de la xarxa i la Implantació d’un mòdul d’integració i de gestió de les dades.
 4. També destacar que es destinaran 50 punts per a la realització d’una campanya de recerca i reparació de fuites amb mitjans tècnics. La campanya inclou la detecció de les fuites i la despesa corresponent a la reparació de les fuites detectades.
 5. Finalment, apuntar que es valorarà en l’atorgament de punts si el municipi té un pla director que reculli l'actuació o que disposi d'un pla d'emergència.

En el següent quadre resum es detallen els criteris de puntuació:

sequera{"name":"2023/06/20/11/37/5819b62f-a7e7-44d0-a517-5d794663b431.jpg","author":"Govern","type":"0","location":"0","weight":366755}