1. Aquest Pla serà el full de ruta per planificar l’estratègia de promoció turística de Catalunya, que cercarà l’equilibri entre el desenvolupament i la rendibilitat empresarial i els beneficis socials envers la ciutadania
 2. Per primer cop es parla d’un Pla de màrqueting de l’Economia del Visitant, perquè vincula la destinació i l’activitat turística amb el retorn que en rep el resident
 3. El projecte, liderat per l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Treball, reforça el nou model turístic català basat en sostenibilitat, accessibilitat, digitalització i innovació

El Govern ha acordat avui l’inici de les tasques per elaborar el Pla de màrqueting de l’economia del visitant 2024-2027, un projecte liderat per l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Treball. Aquest Pla ha d’establir el full de ruta per planificar l’estratègia de desenvolupament i de promoció turística de Catalunya per als pròxims anys, i ha d’esdevenir la base d’un canvi nuclear en la relació entre administració pública, empreses, entitats, visitants i ciutadania.

El turisme català es troba en una situació de cruïlla, en un moment en què és necessari optar per un nou model turístic que es caracteritzi, principalment, per l’aportació de benestar a la comunitat a partir dels valors de viatjar. I aquesta ha de ser la base del nou pla de màrqueting. La planificació turística i les activitats de màrqueting turístic s’han de dur a terme de la millor manera possible tot cercant l’equilibri entre la satisfacció de les necessitats del mercat, l’obtenció dels resultats empresarials i la projecció de beneficis econòmics i socials envers la ciutadania.

Aquest document s’alinea amb els principis i reptes que marquen el Compromís Nacional per un Turisme Responsable i el Pla d’Acció Climàtica del sector turístic a Catalunya. En aquest sentit, el nou Pla de màrqueting haurà de facilitar una millor utilització dels recursos dedicats a la promoció del sector turístic del país i ajudar a assolir els objectius econòmics, socials i ambientals associats a un desenvolupament turístic sostenible, en el marc de l’anomenat turisme regeneratiu.

Per primer cop, s’oficialitza un canvi substancial pel que fa a la terminologia habitualment utilitzada per referir l’àmbit d’activitat en el qual s’enquadra el Pla de Màrqueting: ja no es parla d’un “Pla de màrqueting turístic de Catalunya”, sinó d’un “Pla de màrqueting de l’economia del visitant de Catalunya”, entenent per “economia del visitant” la valoració dels diferents atractius d’una destinació turística, per una banda, i el retorn que, en termes de benefici tangible i intangible, en rep el resident.

Reptes del nou pla de màrqueting

Tant la pandèmia com la postpandèmia global viscuda des del 2020 ha comportat canvis radicals i un escenari nou a escala política, econòmica i social. El nou Pla s’haurà de fer tenint en compte, doncs, qüestions conjunturals com ara una inflació elevada, l’enquistament del conflicte bèl·lic a Ucraïna i la recessió econòmica als principals mercats emissors, però també qüestions cabdals que plantegen altres reptes com són el canvi climàtic, la sostenibilitat, la digitalització, la innovació, l’aparició de nous segments de demanda, entre d’altres.

Per aquest motiu, el Pla de Màrqueting haurà d’abastar amb amplitud de mires qüestions diverses, com ara:

 1. Repensar el model d’organisme públic de gestió, promoció i governança que es precisa per afrontar amb garanties d’èxit el futur del sector turístic català.
 2. Consolidar i millorar la relació amb el sector turístic català, un dels objectius prioritaris de l’Agència Catalana de Turisme.
 3. Revisar i potenciar els sistemes de mètriques, seguiment i control de les accions de màrqueting i comunicació.
 4. Contemplar la transformaciódigitaldelturismei delseumàrqueting.
 5. Analitzar la situació, actualització i reformulació, si s’escau, dels atributs associats a la marca “Catalunya”.
 6. Pensar nous enfocaments de les perspectives, les formes de col·laboració i les possibilitats del turisme de reunions i congressos.
 7. Potenciar els projectes europeus que representen un instrument sòlid de vinculació Catalunya-UE en l’àmbit turístic, especialment en tot allò relacionat amb la sostenibilitat.
 8. Desplegament i consolidació del projecte Turisme per a Tothom per fomentar la millora de la qualitat turística dels productes/serveis/experiències turístiques accessibles i generar un valor diferencial de la destinació catalana.
 9. Impulsar la cultura de la dada en l’àmbit de la recerca i intel·ligència de mercat.