1. Les 100 mesures del Govern per al foment del català que va presentar el president Aragonès ja estan totes iniciades
  2. El balanç trimestral de les mesures demostra que tots els departaments de la Generalitat de Catalunya estan duent a termes mesures d’impuls del català

El Govern ha presentat avui el segon balanç de les 100 mesures que va aprovar el mes de novembre passat per garantir el present i el futur del català, l’aranès i la llengua de signes catalana. Una iniciativa que respon a la voluntat del Govern de situar la llengua catalana com una prioritat absoluta de l’Executiu i que es desplega en coordinació amb tots els departaments.

Segons l’informe elaborat pel Departament de Cultura, que fa un repàs de totes les accions aprovades, 12 ja estan finalitzades, 63 estan en desenvolupament mitjà o avançat i 25 en tasques inicials. D’aquesta manera, els departaments de la Generalitat que han de dur a termes les accions anunciades ja les han posat en marxa totes.

Les accions per al català que han avançat més en el darrer trimestre corresponen a diversos departaments:

  1. El Departament de Cultura ha aconseguit un acord amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a la incorporació de centenars de títols en català a les plataformes audiovisuals (mesura 57).
  2. El Departament de Justícia ha creat beques destinades a preparar les oposicions per a l'accés a les carreres judicial i fiscal amb l'objectiu de promoure i facilitar-hi l'accés de persones graduades en Dret residents a Catalunya (70).
  3. El Departament de Recerca i Universitats fomenta l'aprenentatge del català per als estudiants internacionals amb la creació de la pàgina web "Estudia català abans d'arribar a Catalunya" i amb els ajuts Interlingua, que enguany han superat, per primer cop, el milió d’euros (35).
  4. El Departament de Salut ha fet, per primera vegada, un acte de benvinguda amb més d’un miler de residents de primer any de tot Catalunya en què els ha transmès la importància d’aprendre i usar el català i que ha visualitzat l’increment de l’oferta de cursos de sensibilització lingüística (49).
  5. Pel que fa a l’occità, també és molt rellevant l’increment del 70% de la partida del Conselh Generau d’Aran per al foment de l’aranès, i també un augment del 15% de la dotació de les subvencions per a projectes de foment de la llengua arreu de Catalunya (84).
  6. En relació amb la llengua de signes catalana, la consellera Garriga va presentar divendres passat Signapp, una mà de signes, una aplicació de l’Associació ACILS que conté un recull de glossaris específics que servirà per incrementar l’ús de la llengua de signes catalana (100).

El primer balanç que el Govern va fer de la implementació de les 100 mesures pel català, el passat mes de març, va coincidir amb la presentació de la campanya “Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure”. Aquesta campanya, que recupera i actualitza la Queta, ha estat reconeguda pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya amb el Premi Impacte en la categoria “Impacte de la producció”.

Paral·lelament a la implantació de les 100 mesures per reforçar l’ús del català, el Govern continua treballant per convertir en una realitat el Pacte Nacional per la Llengua, tal com es va comprometre a l’inici de legislatura, amb l’objectiu de reforçar el consens amb les forces polítiques per establir el que haurà de ser base d’acció per a la política lingüística dels pròxims anys.