1. Unes 2.000 autòpsies realitzades a l’IMLCFC (un 62%) són morts per causes naturals -la majoria morts sobtades- i no sempre es pot determinar quina és la causa de la mort
  2. Els estudis evidencien que, en la gent jove, la mort sobtada pot estar causada per una malaltia hereditària
  3. Ubasart: “Fem una aposta clara per la contribució social des de la medicina forense, aprofitant el potencial clínic i preventiu que tenen les autòpsies”


De les prop de 4.500 autòpsies que realitza l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), unes 2.000 són morts sobtades. En la majoria dels casos, la mateixa autòpsia permet fer el diagnòstic de la mort: origen cardiovascular, majoritàriament per cardiopatia isquèmica.

No obstant, hi ha casos -que afecten sobretot persones joves i nens- en què aquestes morts sobtades queden sense resoldre. És un percentatge petit del total (menys de 200), però la incertesa i el neguit que genera en les famílies és molt gran. Primer, perquè acaben de perdre de forma inesperada una persona propera; segon, perquè no tenen respostes que ho puguin explicar, i, tercer, pel temor que altres membres de la família en puguin patir una. És precisament aquest impacte emocional tan gran que pot tenir en les famílies i en la societat una de les raons que justifica la creació de la nova Unitat de Mort Sobtada.

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart i González, ha visitat avui les dependències de l’IMLCFC a Barcelona per conèixer de primera mà els reptes d’aquesta iniciativa pionera i innovadora: “Fem una aposta clara per la contribució social des de la medicina forense, aprofitant el potencial clínic i preventiu que tenen les autòpsies”, ha afirmat.


Conèixer, actuar i prevenir

Els estudis al llarg dels anys han evidenciat que, en la gent jove, la mort sobtada pot estar causada per una malaltia hereditària, que es transmet de pares a fills i que, per tant, pot causar una mort sobtada a altres familiars. Des que s’han posat en marxa els estudis genètics en aquestes famílies, ara fa uns 20 anys, es poden detectar alteracions genètiques i predir quins membres de la família tenen un risc més elevat i protegir-los.

En el camp del diagnòstic de les malalties hereditàries cardiovasculars i de la mort sobtada, destaca la important tasca que ha estat fent des de fa més de deu anys la Unitat de Genètica Cardiovascular (GenCardio). Es tracta d’un grup de recerca vinculat a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i a la Universitat de Girona (UdG), amb el suport de la Fundació “la Caixa” i liderat pel Dr. Brugada, un referent mundial en aquest àmbit.

Tot i que les guies clíniques i genètiques indiquen la necessitat de fer un estudi d’ADN en aquells casos de mort sobtada a una edat jove, això pràcticament només es fa de forma sistemàtica a Catalunya gràcies al MOSCAT, un projecte de la GenCardio, creat l’any 2012 pel Dr. Brugada, i amb el qual l’IMLCFC col·labora.


Coordinació entre els àmbits sanitari i judicial per posar la família al centre

La Unitat col·laborarà amb centres hospitalaris i de recerca de referència per compartir estudis i agilitzar l’activació de tots aquells mecanismes i protocols mèdics orientats a protegir la salut d’aquelles persones amb predisposició a patir una mort sobtada. La coordinació entre l’àmbit sanitari i judicial serà de màxima utilitat en els casos de mort sobtada ja que permetrà una optimització dels recursos materials i personals i assolir, així, un estudi òptim i complet de les possibles causes de la mort en cada cas.

Un punt on es posarà especial èmfasi és poder disminuir el temps entre el diagnòstic de la causa de mort i la comunicació als familiars per poder iniciar al mes aviat possible l’ screening familiar en els centres de referència (unitats de cardiopaties familiars). Això passa, necessàriament, per l’actualització de coneixements pràctics dels metges i metgesses forenses de cara a una futura planificació de programes de prevenció.

L’impacte emocional dels familiars que han patit una mort sobtada cardíaca per part dels professionals de laUnitat en aquests moments de dol serà un punt prioritari de la Unitat.


Unes 3.500 persones a Catalunya pateixen una mort sobtada cardíaca cada any

La mort sobtada (MS) es defineixcom aquella que mort que es presenta en una persona aparentment sana, de forma ràpida, inesperada, i que es produeix en el termini d’una hora des de l’inici dels símptomes,dins de les 24 hores posteriors a la darrera vegada que es va veure viu en cas de mort no presenciada o en aquells ressuscitats després d’una aturada cardíaca que van morir durant el mateix ingrés hospitalari.

La incidència de mort sobtada cardíaca en la població general varia en funció dels estudis consultats, però s’estima que està entre 1,3 i 8,5 casos per cada 100.000 persones/any. De fet, en l’edat pediàtrica, la incidència és més propera al límit inferior (1,3/100.000) i en l’edat adulta és més freqüent (8,5/100.000), ja que està associada a una incidència més alta de la miocardiopatia isquèmica.

A Catalunya causa la mort a unes 3.500 persones cada any. Es considera que les cardiopaties familiars son malalties poc freqüents en termes de prevalença i moltes vegades poc conegudes, per la qual cosa el seu maneig requereix d’un enfocament multidisciplinari i amb una formació especialitzada.

4  

Imatges

Fotografia de grup

Fotografia de grup 218214

Fotografia a la sala de reunions

Fotografia a la sala de reunions 154013

Fotografia cartell sala de reunions

Fotografia cartell sala de reunions 183280

Fotografia de Gemma Ubasart

Fotografia de Gemma Ubasart 89407