Departament de Territori

Ricard Martínez i Monteagudo, director general de l’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat)

Nascut l’any 1964 a Barcelona.

És educador social i Diplomat en Magisteri.

Treballa dirigint una empresa del sector cultural de la qual en va ser fundador l’any 1989.

Entre el juny del 2003 i el juny del 2007, va ser regidor de govern de l’Ajuntament de Barcelona per ERC (2003-2007), on va ocupar la Regidoria de Gràcia i va formar part de les comissions d’Urbanisme i de seguretat i mobilitat. Membre del Consell de Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.

També ha estat regidor a l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona per ERC (2007-2011); president del Districte de Gràcia i membre de les comissions d’Urbanisme i Infraestructures i de Seguretat i Mobilitat; membre del Consell d’administració d’empreses públiques de l’Ajuntament de Barcelona BIMSA (Barcelona Infraestructures SA), BR (Barcelona Regional), Agència de l’Ecologia Urbana i BAGURSA (Barcelona Gestió Urbanística SA). A més, ha estat membre del consell d’administració de l’Institut Municipal d'Urbanisme (IMU), vocal al Plenari del Consorci de la Zona Franca i membre de l’Assemblea de LOCALRET.

Posteriorment, ha desenvolupat tasques d’assessor del grup d’ERC al Consell Comarcal del Barcelonès i al grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, en matèria d’urbanisme, espai públic, seguretat, mobilitat, infraestructures i habitatge. Membre del Consell d’administració d’empreses públiques de l’Ajuntament de Barcelona BIMSA (Barcelona Infraestructures SA) i BAGURSA (Barcelona Gestió Urbanística SA).

Entre el 2011 i el 2019, ha estat secretari de Política Territorial d’ERC i membre de l’Executiva Nacional d’ERC i, actualment, és membre del grup d’infraestructures de la sectorial de Política Territorial d’ERC.