1. L’ampliació de la plantilla per al curs 2023-2024 permetrà afrontar les necessitats d’escolarització dels ensenyaments obligatoris i reforçarà l’escola inclusiva i la formació professional
  2. L’escola inclusiva tindrà l’increment de dotació més gran que s’ha fet fins ara, amb 297 dotacions més respecte del curs anterior
  3. L’import total de l’increment de plantilla serà de 78.450.750 euros

El Govern ha aprovat ampliar la plantilla de personal del Departament d'Educació per al proper curs 2023-2024 en 1.528 dotacions. Una ampliació derivada de la planificació de les necessitats de personal per al curs que ve, ja sigui en l’àmbit de professorat com de personal d’administració i serveis i d’atenció educativa.

El reforç de la plantilla de professorat suposarà atendre les variacions dins de la població escolaritzada i assolir les ràtios previstes, sobretot referent als grups de l’infantil 3. L’increment de dotacions també permetrà assumir la integració de centres a la xarxa pública del Departament, avançar en el model d’escola inclusiva i impulsar la formació professional.

Així mateix, també es dotarà de nova plantilla els nous serveis territorials del Penedès i de l’Alt Pirineu i Aran, i es reforçarà el personal d’administració i servei de centres educatius.

L’import total de l’increment de plantilla de personal per al curs 2023-2024 serà de 78.450.750 euros. L’ampliació de les 1.528 dotacions es distribueix de la manera següent:

  1. 1.190 dotacions de personal docent: 145 es destinaran a atendre les necessitats d’escolarització d’estudis obligatoris, 297 a l’educació inclusiva i 698 a la implementació del Pla estratègic d’impuls a la formació professional. També inclouran 9 dotacions d’Inspectors d’Educació i 3 complements de càrrecs -pel desplegament dels serveis territorials del Penedès i Alt Pirineu i Aran-, i 41 dotacions de personal docent per donar compliment al nombre d’alliberats sindicals del personal docent i a la nova estructura territorial.
  2. 75 dotacions de personal d’administració i serveis de centres educatius: 31 de les quals són per atendre les necessitats de processos d’integració de centres, 3 subalterns per a centres de secundària, 29 per donar suport a la gestió de beques i ajuts i 12 per donar suport a la gestió de les llars d’infants de titularitat del Departament d’Educació.
  3. 211 dotacions de professionals d’atenció educativa: 112 es destinaran a atendre les necessitats d’escola inclusiva, 13 al desplegament de grups d’itineraris formatius específics i 86 a la incorporació de professionals de perfil tècnic especialista d’educació infantil.
  4. 52 dotacions de personal d’administració i serveis

La plantilla de personal docent, la plantilla de personal d’atenció educativa (PAE) i la d’administració i serveis (PAS) s’ha incrementat de forma progressiva els darrers 5 cursos. El curs que ve, per exemple, l’escola inclusiva tindrà l’increment de dotació més gran que s’ha fet fins ara, amb 297 dotacions més respecte del curs anterior.