Té l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar la ciutadania en matèria de ciberseguretat.

També pretén impulsar un front per a prevenir i protegir la ciutadania i empreses davant els riscos d’internet, i garantir una experiència digital plena.

El Govern ha reactivat la Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura, presidida per Sergi Marcén, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, davant la importància del repte de garantir una navegació i un ús de la tecnologia i d’internet segura per a la ciutadania, empreses i institucions.

El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Sergi Marcén, ha destacat que "Cal fer més efectiva la coordinació entre el programa i els departaments i entitats del sector públic. Hem de ser creatius i potents perquè el que combatem, les ciberamenaces, son molt creatives i constants." 

er més actius Amb la voluntat de potenciar l’ús de la digitalització i la transformació digital de la societat, i alhora el de protegir-se davant un increment dels riscos, el Govern, per mitjà de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, considera que cal emprendre un seguit de noves mesures per a continuar garantint la confiança en l’ús de la tecnologia i assegurar que es compti amb els coneixements, conscienciació, formació, continguts i materials necessaris per a gaudir d’una plena experiència digital.

Durant l’any 2022, segons l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, es va detectar un augment superior al 30% dels ciberatacs amb afectació a Catalunya respecte del 2021. En aquest mateix sentit, les campanyes de correus de phishing, el vector d’atac més utilitzat en els ciberatacs, va créixer un 38% respecte del 2021, i el 74% dels incidents de ciberseguretat amb afectació a Catalunya publicats el 2022 van fer ús de tècniques d’enginyeria social.

El primer dels Acords que s’han pres ha estat el d’adaptar la composició de la Comissió amb nous membres que garanteixen la representació plena dels diferents actors i agents de la societat, així com dels col·lectius en els que es vol fer un especial èmfasi per part del Govern en matèria de formació, conscienciació i protecció dels seus drets a internet i a través de la tecnologia.

Així doncs, s’ha aprovat integrar un representant del Departament d’Igualtat i Feminismes i adequar la composició de la resta de representants a la organització actual del Govern per a maximitzar l’impacte de les accions que es duen a terme amb aquest propòsit.