Quatre de cada deu conductors o vianants morts l’any passat (un 39%) havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) en base a les anàlisis realitzades a 218 víctimes mortals per accident de trànsit tant en zona interurbana com urbana. D’aquests, destaca que més de la meitats dels morts (un 54,5%) eren homes i viatjaven en turisme.

Tipus de consum

El 27,1% dels conductors o vianants morts havien ingerit alcohol, una xifra que es manté respecte a les dades registrades el 2021. Per contra, el percentatge de conductors morts que havia consumit drogues i psicofàrmacs (19,7%)ha baixat en comparativa amb l’any anterior (quan van ser el 27,6%). El 2022 també hi va haver un 15% de morts que havien consumit només drogues i un 7,8% més que havien pres només psicofàrmacs.

Consumidors per gènere i edat

Si analitzem les dades toxicològiques per sexe, el 25% de les dones mortes havien consumit alguna substància, mentre que en el cas dels homes la xifra s’eleva al 41,3%.

Pel que fa a l’edat, d’entre els consumidors morts en accidents de trànsit, destaquen els de mitjana edat, aquells entre 30 i 49 anys. En concret, la franja entre 30 i 39 anys és la que té un percentatge més elevat de morts positius per alguna substància, amb un 55,3% de les víctimes, seguida de les franja entre 40 i 49 anys, en la què el 45,9% dels conductors o vianants morts havia consumit.

D’entre els més joves, els menorsde 20 anys, el 20% dels morts havien consumit. D’aquesta franja convé destacar però, que el 100% de dones que van morir per accident havia pres alcohol, drogues o psicofàrmacs.

Entre 20 i 29 anys, els morts que havien consumit van ser un 37,8%, una xifra similar als que tenien entre 50 i 59 anys (37,5%), els d’entre 60 i 69 (34,6%) i els majors de 80 (33,3%). En canvi, en la franja entre 70 i 79, el percentatge de positius baixa fins al 18,8%.

Consumidors per tipus de vehicle

Per últim, i quant al tipus de vehicle, dels conductors de turisme, el 50% havien consumit algun tipus de substància (41 de 82 morts). En motoristes el percentatge de positius baixa fins al 35,8% (29 de 81) i en ciclistes és del 10% (1 de les 9 víctimes mortals). En el cas dels vianants morts, un 29,3% havien pres alcohol, drogues o psicofàrmacs (12 de 41).

Dades de l’IMLCFC per a Trànsit

L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) és un òrgan tècnic adscrit al Departament de Justícia, Drets iMemòria. Des de l’any 2003, col·labora amb el SCT en l'aportació de les dades toxicològiques de les persones mortes en accident de trànsit que tenen lloc a Catalunya, durant els 30 dies següents als fets i amb els criteris d'interpretació del Servei del Laboratori Forense. Entre d’altres, el Servei de Laboratori realitza anàlisis biològiques, d'hemogenètica, clíniques i de toxicologia.


1  

Imatges

El 39% dels conductors o vianants morts el 2022 havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs

El 39% dels conductors o vianants morts el 2022 havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs 1779738